Peygamberin Son Beş Günü

2015-08-20 18:01:18

PEYGAMBERİN SON BEŞ GÜNÜ

Kitabın ismine baktığınızda Peygamberin Son Beş Gününü okuyacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kitap ismiyle tezat bir başlık taşıyor. .Fırlama bir arkadaşı tarafından Peygamber lakabı takılan Rahmi, sadece bir şair. Lakabı isminin önüne geçen şairin yaşamı ise hem kitaba konu, hem de başlık olmuş.

Tahsin Yücel’in 1992 yılında yayımlanan “Peygamberin Son Beş Günü” isimli eseri 1993 yılında Orhan Kemal Roman ödülünü almıştır. Dil ve biçem bakımından çok değerli bir romandır. Yazarın çok mükemmel bir şekilde kodladığı bir kelime var ki; burjuvaya “Kenter” demesi gibi ben bu kodlamayı çok beğendim. “bırak bu çağdışı kenter düşüncelerini” dediği an dogmatik birçok düşünce ve davranışa isyan etmiştir. Kitapta geçen olaylar dizgesi 1940’lı yılların solcu kuşağına ait politik sıkıntıları anlatıyor. Yakın tarihi işlemesi nedeniyle o günün politik havasını koklama fırsatı buluyorsunuz.

Romanda geçen karakterler gerçek mi? yoksa kurgusal mı? bilemem fakat o kadar canlı ki…Feride; gerçek bir sosyalist. Marks’ı çok iyi tanıyor ve etrafına tanıtmak içinde çırpınıyor. Hayatı pahasına davasına bağlı ve bunu eylemleriyle de gösteriyor. Baskın ve etkileyici bir kişilik. Feride’nin baskın ve etkileyici karakteri birçok insan üzerinde etkili olmuştur. Özellikle etkisi altında bıraktığı Rahmi davasına öyle bir sarılmış ki ömrü boyunca düşündüğü tek şey davası olmuştur. Bana göre davasını sadece lafta savunan bir devrimcidir Rahmi. Kenter diye yerden yere vurduğu burjuva sınıfını eleştiriyor fakat kendisi de suya sabuna dokunmadan izole bir hayat yaşıyor. Maks’a tapıyor, sosyalizmi savunuyor fakat bir kere otobüse bindiğinde insanlardan rahatsız oluyor, kokularından tiksiniyor. Ama davasını sadece düşüncesinde çok güzel savunuyor.   Fehmi ise gelmiş ve geçmiş kaypak diye nitelendirilen insanları temsil ediyor. Düzenin adamı diye tanımladığımız türden. Zarife, bana göre salak denecek kadar özverili ve fedakâr bir tip olarak çıkıyor karşımıza. Feride’nin oğlu ve torunu ise bencil ve saygısız zamane bebelerini temsil ediyor. Bunun gibi karakterlerle roman; zaman zaman duygusal pik yaparak Türk Filmine de bağlıyor.

Yaşadığı ülkenin ve zamanın edebiyat ortamını yansıtmayı başaran Tahsin Yücel’in Peygamberin Son Beş Günü adlı romanının politik gündem yaratarak farklı tartışmalara konu olmasının ise romana karşı ilgiyi daha da artırdığını düşünüyorum. Tahsin Yücel’in edebi dil titizliği ve romanın içerisinde geçirdiği birçok anlamlı cümleler okurun ilgisini oldukça canlı tutuyor.

Leyla YARGİ MANTAR

yargimantar@hotmail.com


* Yazıların sorumluluğu yazara aittir. 

* Kitap eleştiriniz için satisdestek@kitapvekitap.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 Kapat