Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%18
Ekim Devrimi Dosyası,Vladimir İlyiç Lenin

Ekim Devrimi Dosyası

Liste Fiyatı : 30,00TL
İndirimli Fiyat : 24,60TL
Kazancınız : 5,40TL
%18
Temin süresi 5 iş günüdür.
Ekim Devrimi Dosyası
Ekim Devrimi Dosyası
Sol Yayınları
24.60
V. İ. Lenin'in 1915-1923 arasındaki yazı ve konuşmalarından seçilen metinleri kapsayan bu yapıtını Kenan Somer Fransızcasından (Oeuvres, Editions Social, Paris - Editions du Progrès, Moscou, c. 21-33) dilimize çevirdi ve kitap Ekim Devrimi Dosyası adı ile Sol Yayınları tarafından Ekim 1999 tarihinde Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.
Birinci Bölüm
Tek Ülkede Sosyalist Devrim

13 Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı Konusunda (23 Ağustos 1915)
17 Proleter Devrimin Asker“ Programı (Eylül 1916)
27 Uzaktan Mektuplar. Mektup 1. İlk Devrimin Birinci Evresi (20 Mart 1917)
37 Proletaryanın Bugünkü Devrimdeki Görevleri (7 Nisan 1917)
42 İktidar İkiliği Üzerine (9 Nisan 1917)
45 Proletaryanın Devrimimizdeki Görevleri (Proletarya Partisi İçin Platform Tasarısı) (10 Nisan 1917)
45 Yapılmış Olan Devrimin Sınıfsal Niteliği
46 Yeni Hükümetin Dış Siyaseti
47 Özgün İktidar İkiliği ve Bunun Sınıfsal Anlamı
49 Buraya Değin Söylenenlerden Çıkan Taktiğin Özgünlüğü
51 Devrimci Sonuna-Değincilik ve Bunun Sınıfsal Anlamı
52 Savaş Nasıl Sona Erdirilebilir
53 Devrimimizin Yarattığı Yeni Devlet Tipi
56 Tarımsal ve Ulusal Program
58 Kapitalist Banka ve Sendikaların Ulusallaştırılması
59 Sosyalist Enternasyonaldeki Durum
64 Zimmerwald Enternasyonali Başarısızlığa Uğradı. III. Enternasyonali Kurmak Gerekir
67 Bilimsel Bakımdan Doğru Olmak ve Proletaryanın Siyasal Bilincini Aydınlatmaya Katkıda Bulunmak İçin Partimizin Adı Ne Olmalı?
71 Sonsöz (28 Mayıs 1917)
73 Bunalımın Öğrettikleri (5 Mayıs 1917)
77 Üç Bunalım (20 Temmuz 1917)
82 Siyasal Durum (23 Temmuz 1917)
85 Devrimin Öğrettikleri (Temmuz 1917)
97 Sonsöz (19 Eylül 1917)
98 RSDİP Merkez Komitesine (12 Eylül 1917)
101 Güncel Siyasal Durum Üzerine Karar Tasarısı (16 Eylül 1917)
107 Bolşevikler İktidarı Almalıdırlar. RSD(B)İP Merkez Komitesine, Petrograd ve Moskova Komitelerine Mektup (25-27 Eylül 1917)
110 Marksizm ve Ayaklanma. RSD(B)İP Merkez Komitesine Mektup (26-27 Eylül 1917)
116 Rus Devrimi ve İç Savaş. İç Savaş Umacısıyla Korkutmaya Çalışıyorlar (29 Eylül 1917)
129 Devrimin Görevleri (9-10 Ekim 1917)
131 Kapitalistlerle Felaketli Uzlaşma
131 İktidar Sovyetlere
132 Halklara Barış
133 Toprak İşleyenin
134 Açlığa ve İktisadi Yıkıma Karşı Savaşım
135 Devrim Düşmanı Toprak Sahipleri ve Kapitalistlere Karşı Savaşım
136 Devrimin Barışçıl Gelişmesi
138 Bunalım Olgunlaşmıştır (29 Eylül 1917)
146 Ortada Görünmeyen Birinin Öğütleri (21 Ekim 1917)
149 Kuzey Bölge Sovyetleri Kongresine Katılan Bolşevik Yoldaşlara Mektup (8 Ekim 1917)
155 RSD(B)İP Merkez Komitesinin 10 (23) Ekim 1917 Günlü Oturumu
155 1. Rapor. Tutanak
156 2. Karar
157 RSD(B)İP Merkez Komitesinin 16 (29) Ekim 1917 Günlü Oturumu
157 1. Rapor. Tutanak
158 2. Konuşmalar. Tutanak
159 3. Karar
161 Bolşevik Parti Üyelerine Mektup (31 Ekim 1917)
163 RSD(B)İP Merkez Komitesine Mektup (1 Kasım 1917)
168 Merkez Komite Üyelerine Mektup (6 Kasım 1917)
170 Rusya Yurttaşlarına (7 Kasım 1917)
İkinci Bölüm
Sovyet Yönetiminin Örgütlenmesi

173 Devlet ve Devrim. Marksist Devlet Öğretisi ve Proletaryanın Devrimdeki Görevleri (Ağustos-Eylül 1917)
173 III. Devlet ve Devrim. Paris Komünü Deneyimi (1871). Marx'ın Çözümlemesi
173 2. Kırılan Devlet Aygıtının Yerini Neyle Doldurmalı?
176 3. Parlamentarizmin Ortadan Kaldırılması
181 4. Ulusun Birliğinin Örgütlenmesi
184 5. Asalak Devletin Ortadan Kaldırılması
185 IV. Devam. Engels'in Tamamlayıcı Açıklamaları
185 5. Marx'ın İç Savaş Yapıtına 1891'de Yazılan Önsöz
188 VI. Marksizmin Oportünistler Tarafından Alçaltılması
188 2. Kautsky'nin Oportünistlerle Polemiği
191 Devrimin Temel Sorunlarından Biri (27 Eylül 1917)
198 Bolşevikler İktidarı Koruyabilecekler mi? (Eylül 1917)
234 Sovyetler İktidarına Düşen Görevler Üzerine 25 Ekim (7 Kasım) 1917'de Petrograd İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyetine Sunulan Rapor. Basın Özeti
236 İşçi Denetimi Üzerine Yönetmelik Tasarısı (8-9 Kasım 1917)
238 Halka Çağrı (19 Kasım 1917)
240 Köylülerin Sorularına Yanıt (5 Kasım 1917)
242 Yüksek Memurların Aylıkları Konusunda. Halk Komiserleri Konseyi Karar Tasarısı (1 Aralık 1917)
243 Seçilenleri Görevden Geri Alma Hakkı Üzerine Kararname Tasarısı (2 Aralık 1917)
245 Petrograd İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyeti İşçi Kesiminin 4 (17) Aralık 1917 Oturumunda Petrograd İşçilerinin İktisadi Durumu ve İşçi Sınıfının Görevleri Üzerine Sunulan Rapor. Basın Özeti
247 Olumlu Yarışmayı Nasıl Örgütlemeli? (6-9 Ocak 1918)
255 Emekçi ve Sömürülen Halkın Hakları Bildirisi (16 Ocak 1918)
258 Halk Komiserleri Konseyinin Etkinliği Üzerine 11 (24) Ocak 1918'de Rusya İşçi Asker ve Köylü Temsilcileri Sovyetleri Üçüncü Kongresinde Sunulan Rapor
262 Programın Gözden Geçirilmesi ve Parti Adının Değiştirilmesi Üzerine 8 Mart 1918'de RK(B)P VII. Kongresinde Sunulan Rapor
265 Program Tasarısı Taslağı (8 Mart 1918)
265 Sovyetler İktidarı Üzerine On Tez
265 Sovyetler İktidarının Sağlamlaştırma ve Yayılması
268 “Sovyetler İktidarının İvedi Görevleri“ Makalesinin İlk Taslağı (23-28 Mart 1918)
268 Bölüm IX
272 Sovyetler İktidarının İvedi Görevleri (13-26 Nisan 1918)
272 Rusya Sovyetler Cumhuriyetinin Uluslararası Durumu ve Sosyalist Devrimin Temel Görevleri
273 Halk Sayım ve Denetimi İçin Savaşımın Önemi
276 Sovyet Örgütlenmesinin Gelişmesi
279 Sovyetler İktidarının İvedi Görevleri Üzerine Altı Tez (29 Nisan-3 Mayıs 1918)
282 26 Mayıs 1918'de Rusya Ulusal İktisat Konseyleri I. Kongresinde Yapılan Konuşma
289 “Ulusallaştırılan İşletmelerin Yönetim Yönetmeliği“ Tasarısına İlişkin Açıklamalar (2 Haziran 1918)
290 Amerikan İşçilerine Mektup (20 Ağustos 1918)
293 6 Kasım 1918'de İşçi Köylü Kazak ve Kızılordu Asker Temsilcileri Sovyetleri Rusya IV. Olağanüstü Kongresinde Devrimin Yıldönümü Üzerine Yapılan Konuşma
298 Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky (10 Kasım 1918)
298 Burjuva Demokrasi ve Proleter Demokrasi
301 Sovyet Kurumlarının Yönetimi Üzerine Yönetmelik Tasarısı (12 Aralık 1918)
305 Büyük Sorunları Açıklamaya Yarayan Küçük Tablo309 Burjuva Demokrasi ve Proletarya Diktatörlüğü Üzerine 4 Mart 1919'da Komünist Enternasyonal I. Kongresinde Sunulan Tezler
312 RKP Program Tasarısının Taslağı (23 Şubat 1919)
312 Rusya'da Proletarya Diktatörlüğünün Temel Görevleri
316 19 Mart 1919'da RK(B)P VIII. Kongresinde Parti Programı Üzerine Sunulan Rapor
320 Sovyetler İktidarı Nedir? (Plağa Alınan Konuşma) (Mart 1919)
322 Macar İşçilerine Selam (27 Mayıs 1919)
326 Sovyetler İktidarının İki Yılı. Ekim Devriminin İkinci Yıldönümü Dolayısıyla 7 Kasım 1919'da Rusya Merkez Yürütme Komitesi, Moskova İşçi ve Kızılordu Temsilcileri Sovyeti, Rusya Sendikalar Merkez Konseyi ve Fabrika Komiteleri Ortak Toplantısında Yapılan Konuşma
329 Kurucu Meclis Seçimleri ve Proletarya Diktatörlüğü (16 Aralık 1919)
332 Sol Komünizm - Bir Çocukluk Hastalığı (Nisan-Mayıs 1920)
335 Komünist Enternasyonal II. Kongresinin Temel Görevleri Üzerine Tezler (Haziran-Temmuz 1920)
337 Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu Komisyonunun 26 Temmuz 1920'de Komünist Enternasyonal II. Kongresine Sunulan Raporu
340 Tek İktisadi Plan (21 Şubat 1921)
348 Ayni Vergi (Yeni Siyasetin Kapsamı ve Koşulları) (Mayıs 1921)
355 Yeni İktisat Siyaseti Koşullarında Sendikaların İşlev ve Görevleri Üzerine Tezler Taslağı (30 Aralık 1921 - 4 Ocak 1922)
355 6. Sendikalar ve İşletmelerin Yönetimi
356 7. Proleter Devletin İktisat ve Devlet Organlarında Sendikaların İşlev ve Katılımı
357 8. Her Türlü Sendikal Çalışmanın Temel Koşulu Olarak Yığınlarla İlişki
359 Az Olsun Öz Olsun (2 Mart 1923)
(Tanıtım Bülteninden)
 • Açıklama
  • V. İ. Lenin'in 1915-1923 arasındaki yazı ve konuşmalarından seçilen metinleri kapsayan bu yapıtını Kenan Somer Fransızcasından (Oeuvres, Editions Social, Paris - Editions du Progrès, Moscou, c. 21-33) dilimize çevirdi ve kitap Ekim Devrimi Dosyası adı ile Sol Yayınları tarafından Ekim 1999 tarihinde Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.
   Birinci Bölüm
   Tek Ülkede Sosyalist Devrim

   13 Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı Konusunda (23 Ağustos 1915)
   17 Proleter Devrimin Asker“ Programı (Eylül 1916)
   27 Uzaktan Mektuplar. Mektup 1. İlk Devrimin Birinci Evresi (20 Mart 1917)
   37 Proletaryanın Bugünkü Devrimdeki Görevleri (7 Nisan 1917)
   42 İktidar İkiliği Üzerine (9 Nisan 1917)
   45 Proletaryanın Devrimimizdeki Görevleri (Proletarya Partisi İçin Platform Tasarısı) (10 Nisan 1917)
   45 Yapılmış Olan Devrimin Sınıfsal Niteliği
   46 Yeni Hükümetin Dış Siyaseti
   47 Özgün İktidar İkiliği ve Bunun Sınıfsal Anlamı
   49 Buraya Değin Söylenenlerden Çıkan Taktiğin Özgünlüğü
   51 Devrimci Sonuna-Değincilik ve Bunun Sınıfsal Anlamı
   52 Savaş Nasıl Sona Erdirilebilir
   53 Devrimimizin Yarattığı Yeni Devlet Tipi
   56 Tarımsal ve Ulusal Program
   58 Kapitalist Banka ve Sendikaların Ulusallaştırılması
   59 Sosyalist Enternasyonaldeki Durum
   64 Zimmerwald Enternasyonali Başarısızlığa Uğradı. III. Enternasyonali Kurmak Gerekir
   67 Bilimsel Bakımdan Doğru Olmak ve Proletaryanın Siyasal Bilincini Aydınlatmaya Katkıda Bulunmak İçin Partimizin Adı Ne Olmalı?
   71 Sonsöz (28 Mayıs 1917)
   73 Bunalımın Öğrettikleri (5 Mayıs 1917)
   77 Üç Bunalım (20 Temmuz 1917)
   82 Siyasal Durum (23 Temmuz 1917)
   85 Devrimin Öğrettikleri (Temmuz 1917)
   97 Sonsöz (19 Eylül 1917)
   98 RSDİP Merkez Komitesine (12 Eylül 1917)
   101 Güncel Siyasal Durum Üzerine Karar Tasarısı (16 Eylül 1917)
   107 Bolşevikler İktidarı Almalıdırlar. RSD(B)İP Merkez Komitesine, Petrograd ve Moskova Komitelerine Mektup (25-27 Eylül 1917)
   110 Marksizm ve Ayaklanma. RSD(B)İP Merkez Komitesine Mektup (26-27 Eylül 1917)
   116 Rus Devrimi ve İç Savaş. İç Savaş Umacısıyla Korkutmaya Çalışıyorlar (29 Eylül 1917)
   129 Devrimin Görevleri (9-10 Ekim 1917)
   131 Kapitalistlerle Felaketli Uzlaşma
   131 İktidar Sovyetlere
   132 Halklara Barış
   133 Toprak İşleyenin
   134 Açlığa ve İktisadi Yıkıma Karşı Savaşım
   135 Devrim Düşmanı Toprak Sahipleri ve Kapitalistlere Karşı Savaşım
   136 Devrimin Barışçıl Gelişmesi
   138 Bunalım Olgunlaşmıştır (29 Eylül 1917)
   146 Ortada Görünmeyen Birinin Öğütleri (21 Ekim 1917)
   149 Kuzey Bölge Sovyetleri Kongresine Katılan Bolşevik Yoldaşlara Mektup (8 Ekim 1917)
   155 RSD(B)İP Merkez Komitesinin 10 (23) Ekim 1917 Günlü Oturumu
   155 1. Rapor. Tutanak
   156 2. Karar
   157 RSD(B)İP Merkez Komitesinin 16 (29) Ekim 1917 Günlü Oturumu
   157 1. Rapor. Tutanak
   158 2. Konuşmalar. Tutanak
   159 3. Karar
   161 Bolşevik Parti Üyelerine Mektup (31 Ekim 1917)
   163 RSD(B)İP Merkez Komitesine Mektup (1 Kasım 1917)
   168 Merkez Komite Üyelerine Mektup (6 Kasım 1917)
   170 Rusya Yurttaşlarına (7 Kasım 1917)
   İkinci Bölüm
   Sovyet Yönetiminin Örgütlenmesi

   173 Devlet ve Devrim. Marksist Devlet Öğretisi ve Proletaryanın Devrimdeki Görevleri (Ağustos-Eylül 1917)
   173 III. Devlet ve Devrim. Paris Komünü Deneyimi (1871). Marx'ın Çözümlemesi
   173 2. Kırılan Devlet Aygıtının Yerini Neyle Doldurmalı?
   176 3. Parlamentarizmin Ortadan Kaldırılması
   181 4. Ulusun Birliğinin Örgütlenmesi
   184 5. Asalak Devletin Ortadan Kaldırılması
   185 IV. Devam. Engels'in Tamamlayıcı Açıklamaları
   185 5. Marx'ın İç Savaş Yapıtına 1891'de Yazılan Önsöz
   188 VI. Marksizmin Oportünistler Tarafından Alçaltılması
   188 2. Kautsky'nin Oportünistlerle Polemiği
   191 Devrimin Temel Sorunlarından Biri (27 Eylül 1917)
   198 Bolşevikler İktidarı Koruyabilecekler mi? (Eylül 1917)
   234 Sovyetler İktidarına Düşen Görevler Üzerine 25 Ekim (7 Kasım) 1917'de Petrograd İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyetine Sunulan Rapor. Basın Özeti
   236 İşçi Denetimi Üzerine Yönetmelik Tasarısı (8-9 Kasım 1917)
   238 Halka Çağrı (19 Kasım 1917)
   240 Köylülerin Sorularına Yanıt (5 Kasım 1917)
   242 Yüksek Memurların Aylıkları Konusunda. Halk Komiserleri Konseyi Karar Tasarısı (1 Aralık 1917)
   243 Seçilenleri Görevden Geri Alma Hakkı Üzerine Kararname Tasarısı (2 Aralık 1917)
   245 Petrograd İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyeti İşçi Kesiminin 4 (17) Aralık 1917 Oturumunda Petrograd İşçilerinin İktisadi Durumu ve İşçi Sınıfının Görevleri Üzerine Sunulan Rapor. Basın Özeti
   247 Olumlu Yarışmayı Nasıl Örgütlemeli? (6-9 Ocak 1918)
   255 Emekçi ve Sömürülen Halkın Hakları Bildirisi (16 Ocak 1918)
   258 Halk Komiserleri Konseyinin Etkinliği Üzerine 11 (24) Ocak 1918'de Rusya İşçi Asker ve Köylü Temsilcileri Sovyetleri Üçüncü Kongresinde Sunulan Rapor
   262 Programın Gözden Geçirilmesi ve Parti Adının Değiştirilmesi Üzerine 8 Mart 1918'de RK(B)P VII. Kongresinde Sunulan Rapor
   265 Program Tasarısı Taslağı (8 Mart 1918)
   265 Sovyetler İktidarı Üzerine On Tez
   265 Sovyetler İktidarının Sağlamlaştırma ve Yayılması
   268 “Sovyetler İktidarının İvedi Görevleri“ Makalesinin İlk Taslağı (23-28 Mart 1918)
   268 Bölüm IX
   272 Sovyetler İktidarının İvedi Görevleri (13-26 Nisan 1918)
   272 Rusya Sovyetler Cumhuriyetinin Uluslararası Durumu ve Sosyalist Devrimin Temel Görevleri
   273 Halk Sayım ve Denetimi İçin Savaşımın Önemi
   276 Sovyet Örgütlenmesinin Gelişmesi
   279 Sovyetler İktidarının İvedi Görevleri Üzerine Altı Tez (29 Nisan-3 Mayıs 1918)
   282 26 Mayıs 1918'de Rusya Ulusal İktisat Konseyleri I. Kongresinde Yapılan Konuşma
   289 “Ulusallaştırılan İşletmelerin Yönetim Yönetmeliği“ Tasarısına İlişkin Açıklamalar (2 Haziran 1918)
   290 Amerikan İşçilerine Mektup (20 Ağustos 1918)
   293 6 Kasım 1918'de İşçi Köylü Kazak ve Kızılordu Asker Temsilcileri Sovyetleri Rusya IV. Olağanüstü Kongresinde Devrimin Yıldönümü Üzerine Yapılan Konuşma
   298 Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky (10 Kasım 1918)
   298 Burjuva Demokrasi ve Proleter Demokrasi
   301 Sovyet Kurumlarının Yönetimi Üzerine Yönetmelik Tasarısı (12 Aralık 1918)
   305 Büyük Sorunları Açıklamaya Yarayan Küçük Tablo309 Burjuva Demokrasi ve Proletarya Diktatörlüğü Üzerine 4 Mart 1919'da Komünist Enternasyonal I. Kongresinde Sunulan Tezler
   312 RKP Program Tasarısının Taslağı (23 Şubat 1919)
   312 Rusya'da Proletarya Diktatörlüğünün Temel Görevleri
   316 19 Mart 1919'da RK(B)P VIII. Kongresinde Parti Programı Üzerine Sunulan Rapor
   320 Sovyetler İktidarı Nedir? (Plağa Alınan Konuşma) (Mart 1919)
   322 Macar İşçilerine Selam (27 Mayıs 1919)
   326 Sovyetler İktidarının İki Yılı. Ekim Devriminin İkinci Yıldönümü Dolayısıyla 7 Kasım 1919'da Rusya Merkez Yürütme Komitesi, Moskova İşçi ve Kızılordu Temsilcileri Sovyeti, Rusya Sendikalar Merkez Konseyi ve Fabrika Komiteleri Ortak Toplantısında Yapılan Konuşma
   329 Kurucu Meclis Seçimleri ve Proletarya Diktatörlüğü (16 Aralık 1919)
   332 Sol Komünizm - Bir Çocukluk Hastalığı (Nisan-Mayıs 1920)
   335 Komünist Enternasyonal II. Kongresinin Temel Görevleri Üzerine Tezler (Haziran-Temmuz 1920)
   337 Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu Komisyonunun 26 Temmuz 1920'de Komünist Enternasyonal II. Kongresine Sunulan Raporu
   340 Tek İktisadi Plan (21 Şubat 1921)
   348 Ayni Vergi (Yeni Siyasetin Kapsamı ve Koşulları) (Mayıs 1921)
   355 Yeni İktisat Siyaseti Koşullarında Sendikaların İşlev ve Görevleri Üzerine Tezler Taslağı (30 Aralık 1921 - 4 Ocak 1922)
   355 6. Sendikalar ve İşletmelerin Yönetimi
   356 7. Proleter Devletin İktisat ve Devlet Organlarında Sendikaların İşlev ve Katılımı
   357 8. Her Türlü Sendikal Çalışmanın Temel Koşulu Olarak Yığınlarla İlişki
   359 Az Olsun Öz Olsun (2 Mart 1923)
   (Tanıtım Bülteninden)
   Stok Kodu
   :
   2880000041924
   Sayfa Sayısı
   :
   676
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   1999-10
   Çeviren
   :
   Kenan Somer,
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat