Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%4
Hukuk Rehberi Yekta Güngör Özden Hukuk Rehberi Yekta Güngör Özden Hukuk Rehberi Yekta Güngör Özden

Hukuk Rehberi

Liste Fiyatı : 125,00TL
İndirimli Fiyat : 120,00TL
Kazancınız : 5,00TL
%4
Temin süresi 6 iş günüdür.
Hukuk Rehberi
Hukuk Rehberi
Seçkin Yayıncılık
120.00
Ülkemizde yayınlanmış ilk Hukuk Rehberi olma özelliğini taşıyan kitap, Anayasaya Mahkemesi Onursal Başkanı Yekta Güngör ÖZDEN tarafından ilk 1967 yılında kaleme alınmış ve okuyucular tarafından gördüğü yoğun ilgi nedeniyle bugün 9. baskıya ulaşmıştır.

Hukukla ilgilenen herkesin ve özelikle de avukatlık mesleğine yeni başlayanların karşılaştıkları en temel sorunlar daha çok usul tarafındadır. Mesela, yetkili mahkeme, başvuru ve itiraz süreleri, taraflar ile davanın nasıl bir dilekçeyle açılacağı en tereddütlü konulardır. Kitapta bu konularda detaylı bilgi verilmiş, davalarda yazılacak olan dilekçe örneklerinden, püf noktalarına kadar bir çok konu detaylı bir şekilde ele alınmış ve açıklanmıştır.

Konu Başlıkları:
Ad Değiştirmek ve Ada Ek – Adalet Devletin Temelidir – Adlî Araverme (Tatil) ve Dâvalar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Avukatlık ve Baro – Avukatın İlişkileri (Görev ve Yetkileriyle)
Basın Yasası – Basın Dâvaları – Basın: Karşılık – Yanıt (Cevap) ve Düzeltme – Basın: Radyo ve Televizyonda Düzeltme ve Cevap
Belediyeler – Bilgi Edinme Yasası – Bilirkişi Saltanatı
Boşanma ve Ayrılık – Boşanma: Neden Boşanıyorlar – Boşanmalar Önlenebilir Mi? – Boşanma ve Ayrılık Davalarında Yetki – Boşanma: Anlaşmalı Boşanma – Boşanma: Ailenin Korunması – Boşanma: Terk Nedeniyle Boşanma – Boşanma Davasında Tazminat
Cezalar – Cezada Şikâyet (Yakınma) – Ceza Davasında Katılım – Ceza: Vazgeçme – Çocukla İlişkiler
Çalışma Yasamızın Hukuksal Dayanakları
Dâva Nerede Açılır (Yetkili Mahkeme) – Dâva: Yetki İtirazı – Dâvanın Başvurmaya Kalması (Müracaata Bırakma) ve Yenilenmesi
Demokrasi ve Toplum – Delillerin Saptanması (Tespiti) – Dernekler
Dilekçeler
Disiplin Cezaları – Dul Aylıkları
Duruşmalar ve Yüksek Mahkemelerde Mürafaalar – Erteleme (Geriye Bırakma)
Evlât Edinme – Evlenme Engelleri ve Hısımlık
Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'ndan Doğan Kimi Haklar
Atatürk ve Hukuk
Hukuku Savunmak – Hukuk Devleti Olmak İçin – Hukuk – Hukuk ve Hukukçu – Hukuk: Özlenen Hukukçu
İcra İşlemleri – İhtiyatî Tedbir (Geçici Önlem) – İdarî Para Cezaları
İnsan Haklarının Gerçek Güvencesi
Hekimlerin Hukuksal Sorumluluğu – Kambiyo Senetlerine İlişkin Bilgi Özetleri – Kamulaştırma
Kesinleşmeden Uygulanmayacak Kararlar – Karşılıksız Çek – Kimlik Bildirme Yasası
Kira Sözleşmeleri – Kira Tesbit Davaları – Kira Alacağı ve Çıkarma (Tahliye) Davaları
Kişiliğin Korunması – Taşınmazdan Çıkmasına Karar Verilen Kiracı – Dâvalının İzleyeceği Yol
Manevî Tazminat (Tinsel Ödence) – Markalar İçin Başvuru – Meslek Ahlâkı
Miras Payı ve Saklı Pay – Mirası Red – Mirastan Yoksun Bırakmak
Nafaka – Geçimlik – Nüfus Kaydının, Düzeltilmesi Yaşı Büyütmek ve Küçültmek
Suçların Toplanması (İçtimaı) – Tanık Listesi – Tapulama – Bağışlama Hibe
Ölünceye Kadar Bakma Akti – Taşınmazların Miras Yoluyla İntikal İşlemleri – Değişiklik (Tashih) İşlemleri
İpotek İşlemi – Kat İrtifakının Kurulması – Kat Mülkiyetinin Kurulması
Taşınmazların Ayrılması (İfraz) ve Birleştirilmesi (Tevhit) İşlemleri – Vekâletnamelerde Aranan Hususlar
Ticaret Şirketleri, Kooperatif ve Âdi Şirket – Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
Tutuklama
Tüketici Mahkemesinde Açılacak Davalar
Türk Tüze Dilinde Özleştirme
Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin Yerine Getirilmesi
Uluslararası Özel Hukuk ve Yöntem Hukuku (Nişanlanmadan Boşanmaya)
Vakıf – Vakıfların Tanımı ve Kuruluşu – Vasiyetler – Vekâletname Üzerine – Vekile Tebligat Zorunluluğu – Veraset (Mirasçılık) Belgesi
Yargıcın (Hakimim) Davaya Bakmaması
2005'de Türk Yargısı
Yargının Onuru
Yargımız
Yönetim Yargılaması Yöntemi – Yargıda Süreler – Süre Koruma (Müddeti Muhafaza) Dilekçesi
Yargıç, Cumhuriyet Savcısı ve Avukatlar İçin Başvuru – Yargılama Türleri
Yargılama Yöntemi Özelliği (Üniversiteler İçin) – Yasa Yolları (Kanun Yolları)
Yürütmenin Durdurulması ve Uygulamanın Geri Bırakılması (Tehiri İcra)
Zamanaşımı – Zoralım – Zorunlu Çıkarma (Kapıcılar İçin)
YARDIMCI METİNLER:
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
Şirket Sözleşmeleri Örnekleri
Yapı Kooperatiflerinin Kuruluşunda İzlenecek Yol
Dernek Tüzüğü Örneği
El Yazılı Vasiyetname Örneği
Vakıf Tüzüğü Örneği
İşçi Sendikası Tüzüğü
Yapım Sözleşmesi Örneği
Yazılı – Basılı "Kira Sözleşmesi"
Kiralayanla Kiracının Kendilerinin Düzenledikleri Yazılı Sözleşme Örneği
Apartman Yönetim Planı Örneği
Apartman İşletme Projesi Örneği
Kapıcılık Sözleşmesi Örneği
Kapıcılık Yönetmeliği Örneği Kapıcılık Yönetmeliği
ÖRNEK DİLEKÇELER:
Anayasa Mahkemesi'ne Açılacak İptal Dâvaları Dilekçeleri
Uyuşmazlık Mahkemesi'ne Verilecek Dilekçeler
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İçin Dilekçeler
Yönetim Organlarına Başvurular İçin Dilekçeler
Danıştay'a Başvurular İçin Dilekçeler
Bölge İdare Mahkemesi'ne Başvuru Dilekçesi
İdare Mahkemesi'ne Başvuru Dilekçeleri
Vergi Mahkemesi'ne Başvuru Dilekçeleri
Savcılık ve Ceza Mahkemeleri İçin Dilekçeler
İhtarnameler ve Hukuk Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi, Aile Mahkemeleri İçin Dilekçeler
İş Mahkemeleri'ne Başvuru Dilekçeleri
İcra Yargıçlıkları (Tetkik Mercii) ve İcra Müdürlükleri İçin Başvuru Dilekçeleri
Bilirkişi Raporu Örnekleri
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Aihm)'ne Başvuru Dilekçesi
 • Açıklama
  • Ülkemizde yayınlanmış ilk Hukuk Rehberi olma özelliğini taşıyan kitap, Anayasaya Mahkemesi Onursal Başkanı Yekta Güngör ÖZDEN tarafından ilk 1967 yılında kaleme alınmış ve okuyucular tarafından gördüğü yoğun ilgi nedeniyle bugün 9. baskıya ulaşmıştır.

   Hukukla ilgilenen herkesin ve özelikle de avukatlık mesleğine yeni başlayanların karşılaştıkları en temel sorunlar daha çok usul tarafındadır. Mesela, yetkili mahkeme, başvuru ve itiraz süreleri, taraflar ile davanın nasıl bir dilekçeyle açılacağı en tereddütlü konulardır. Kitapta bu konularda detaylı bilgi verilmiş, davalarda yazılacak olan dilekçe örneklerinden, püf noktalarına kadar bir çok konu detaylı bir şekilde ele alınmış ve açıklanmıştır.

   Konu Başlıkları:
   Ad Değiştirmek ve Ada Ek – Adalet Devletin Temelidir – Adlî Araverme (Tatil) ve Dâvalar
   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
   Avukatlık ve Baro – Avukatın İlişkileri (Görev ve Yetkileriyle)
   Basın Yasası – Basın Dâvaları – Basın: Karşılık – Yanıt (Cevap) ve Düzeltme – Basın: Radyo ve Televizyonda Düzeltme ve Cevap
   Belediyeler – Bilgi Edinme Yasası – Bilirkişi Saltanatı
   Boşanma ve Ayrılık – Boşanma: Neden Boşanıyorlar – Boşanmalar Önlenebilir Mi? – Boşanma ve Ayrılık Davalarında Yetki – Boşanma: Anlaşmalı Boşanma – Boşanma: Ailenin Korunması – Boşanma: Terk Nedeniyle Boşanma – Boşanma Davasında Tazminat
   Cezalar – Cezada Şikâyet (Yakınma) – Ceza Davasında Katılım – Ceza: Vazgeçme – Çocukla İlişkiler
   Çalışma Yasamızın Hukuksal Dayanakları
   Dâva Nerede Açılır (Yetkili Mahkeme) – Dâva: Yetki İtirazı – Dâvanın Başvurmaya Kalması (Müracaata Bırakma) ve Yenilenmesi
   Demokrasi ve Toplum – Delillerin Saptanması (Tespiti) – Dernekler
   Dilekçeler
   Disiplin Cezaları – Dul Aylıkları
   Duruşmalar ve Yüksek Mahkemelerde Mürafaalar – Erteleme (Geriye Bırakma)
   Evlât Edinme – Evlenme Engelleri ve Hısımlık
   Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'ndan Doğan Kimi Haklar
   Atatürk ve Hukuk
   Hukuku Savunmak – Hukuk Devleti Olmak İçin – Hukuk – Hukuk ve Hukukçu – Hukuk: Özlenen Hukukçu
   İcra İşlemleri – İhtiyatî Tedbir (Geçici Önlem) – İdarî Para Cezaları
   İnsan Haklarının Gerçek Güvencesi
   Hekimlerin Hukuksal Sorumluluğu – Kambiyo Senetlerine İlişkin Bilgi Özetleri – Kamulaştırma
   Kesinleşmeden Uygulanmayacak Kararlar – Karşılıksız Çek – Kimlik Bildirme Yasası
   Kira Sözleşmeleri – Kira Tesbit Davaları – Kira Alacağı ve Çıkarma (Tahliye) Davaları
   Kişiliğin Korunması – Taşınmazdan Çıkmasına Karar Verilen Kiracı – Dâvalının İzleyeceği Yol
   Manevî Tazminat (Tinsel Ödence) – Markalar İçin Başvuru – Meslek Ahlâkı
   Miras Payı ve Saklı Pay – Mirası Red – Mirastan Yoksun Bırakmak
   Nafaka – Geçimlik – Nüfus Kaydının, Düzeltilmesi Yaşı Büyütmek ve Küçültmek
   Suçların Toplanması (İçtimaı) – Tanık Listesi – Tapulama – Bağışlama Hibe
   Ölünceye Kadar Bakma Akti – Taşınmazların Miras Yoluyla İntikal İşlemleri – Değişiklik (Tashih) İşlemleri
   İpotek İşlemi – Kat İrtifakının Kurulması – Kat Mülkiyetinin Kurulması
   Taşınmazların Ayrılması (İfraz) ve Birleştirilmesi (Tevhit) İşlemleri – Vekâletnamelerde Aranan Hususlar
   Ticaret Şirketleri, Kooperatif ve Âdi Şirket – Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
   Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
   Tutuklama
   Tüketici Mahkemesinde Açılacak Davalar
   Türk Tüze Dilinde Özleştirme
   Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin Yerine Getirilmesi
   Uluslararası Özel Hukuk ve Yöntem Hukuku (Nişanlanmadan Boşanmaya)
   Vakıf – Vakıfların Tanımı ve Kuruluşu – Vasiyetler – Vekâletname Üzerine – Vekile Tebligat Zorunluluğu – Veraset (Mirasçılık) Belgesi
   Yargıcın (Hakimim) Davaya Bakmaması
   2005'de Türk Yargısı
   Yargının Onuru
   Yargımız
   Yönetim Yargılaması Yöntemi – Yargıda Süreler – Süre Koruma (Müddeti Muhafaza) Dilekçesi
   Yargıç, Cumhuriyet Savcısı ve Avukatlar İçin Başvuru – Yargılama Türleri
   Yargılama Yöntemi Özelliği (Üniversiteler İçin) – Yasa Yolları (Kanun Yolları)
   Yürütmenin Durdurulması ve Uygulamanın Geri Bırakılması (Tehiri İcra)
   Zamanaşımı – Zoralım – Zorunlu Çıkarma (Kapıcılar İçin)
   YARDIMCI METİNLER:
   İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
   Şirket Sözleşmeleri Örnekleri
   Yapı Kooperatiflerinin Kuruluşunda İzlenecek Yol
   Dernek Tüzüğü Örneği
   El Yazılı Vasiyetname Örneği
   Vakıf Tüzüğü Örneği
   İşçi Sendikası Tüzüğü
   Yapım Sözleşmesi Örneği
   Yazılı – Basılı "Kira Sözleşmesi"
   Kiralayanla Kiracının Kendilerinin Düzenledikleri Yazılı Sözleşme Örneği
   Apartman Yönetim Planı Örneği
   Apartman İşletme Projesi Örneği
   Kapıcılık Sözleşmesi Örneği
   Kapıcılık Yönetmeliği Örneği Kapıcılık Yönetmeliği
   ÖRNEK DİLEKÇELER:
   Anayasa Mahkemesi'ne Açılacak İptal Dâvaları Dilekçeleri
   Uyuşmazlık Mahkemesi'ne Verilecek Dilekçeler
   Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İçin Dilekçeler
   Yönetim Organlarına Başvurular İçin Dilekçeler
   Danıştay'a Başvurular İçin Dilekçeler
   Bölge İdare Mahkemesi'ne Başvuru Dilekçesi
   İdare Mahkemesi'ne Başvuru Dilekçeleri
   Vergi Mahkemesi'ne Başvuru Dilekçeleri
   Savcılık ve Ceza Mahkemeleri İçin Dilekçeler
   İhtarnameler ve Hukuk Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi, Aile Mahkemeleri İçin Dilekçeler
   İş Mahkemeleri'ne Başvuru Dilekçeleri
   İcra Yargıçlıkları (Tetkik Mercii) ve İcra Müdürlükleri İçin Başvuru Dilekçeleri
   Bilirkişi Raporu Örnekleri
   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Aihm)'ne Başvuru Dilekçesi
   Stok Kodu
   :
   9789750204609
   Boyut
   :
   17x25 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   1271
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   9
   Basım Tarihi
   :
   2007-04
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat