İş Hukukunda İşçilik Alacakları

İş Hukukunda İşçilik Alacakları,Durmuş Özcan
Kıdem Tazminatı
İhbar Tazminatı
Kötüniyet Tazminatı
Sendikal Tazminat
Ayrımcılık Tazminatı
Haksız Fesih Tazminatı
Ücret ve Ekleri
Fazla Çalışma Ücretleri
İzin ve Tatil Ücretleri
İş Güvencesi Tazminatı
Boşta Geçen Süre Ücreti
İş Kazalarından Doğan Tazminatlar
Diğer Ücret ve Tazminatlar
İbraname
Hesaplamalar ve Faiz Uygulamaları
Hüküm Kurma Yöntemleri
Yargıtay İlke Kararları
Yargıtay 9-22-7-21. Hukuk Daireleri Kararları

Öncelikle, bir buçuk yıllık bir sürede kitabın 3. baskısının hazırlanması ve değerli okuyucuların yoğun ilgisinden dolayı mutluluk ve şükranlarımı belirtmek isterim.
Yargıtay'ın temyiz incelemesinden bozma yoluyla geçen kararlarının birçoğu, işçilik alacaklarının kazanım koşulları, hesaplanması ve faiz uygulamaları konularıyla ilgilidir. Bunun nedeni ise her bir alacağın hak edilmesi hâlinde nasıl hesaplanması gerektiği, mahkemece alacaklar hüküm altına alınırken ve bilirkişi raporu denetlenirken dikkat edilecek noktalar ile faiz uygulamalarının farklı kurallara tâbi olmasıdır. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti gibi alacaklar feshe bağlı iken, ücret alacakları her zaman istenebilecek türden alacaklardır. Bazı alacaklar giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanırken, bazı alacaklar çıplak brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Yine bazı alacaklara gecikme faizi olarak mevduat faizi uygulanırken, bazılarına yasal faiz uygulanmaktadır. Her bir alacağın muacceliyet tarihi, zamanaşımı başlangıcı ve süresi de farklı kurallara tâbidir. Bir kısım alacaklarda gelir vergisi ile SGK kesintisi yapılırken, bazılarında bu kesintiler yapılmamaktadır. Eser, uygulamada bu konularda duyulan ihtiyacı gidermek amacıyla kaleme alınmıştır.
Kitapta, en çok uyuşmazlık konusu olan alacaklar ayrı ayrı bölümler hâlinde incelenmiş, her bölümde; ilgili alacağın kazanım koşulları, hak edilmesi hâlinde nasıl hesaplanacağı ve mahkemece nasıl hüküm kurulması gerektiği açıklanmış, Borçlar Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu?na göre çalışanlar yönünden ayrık durumlar tartışılmıştır. Konuların hemen sonunda İlke Kararları, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları ve konularla ilgili yeni içtihatlara ve dipnotlarda da değerli akademisyenlerin bilimsel görüşlerine yer verilerek, eserin güncelliği sağlanmıştır.
Kitabın içtihat kısımlarında, önce İş Kanunu kapsamında çalışanlarla ilgili içtihatlara, devamında ise Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu kapsamında çalışanlarla ilgili olanlara yer verilmiştir.
6552 sayılı Yasa ile yapılan en son düzenlemeler ilgili bölümlere işlenmiştir.
Stok Kodu
9786051465098
Boyut
165-235
Sayfa Sayısı
648
Basım Tarihi
2014-12
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat