Kalem Mevzuatı ve Adalet Dairelerinin Denetimi

Kalem Mevzuatı ve Adalet Dairelerinin Denetimi,Burhan Yaz
Kitabın 1. baskısını alan ve teşekkürlerini ileten tüm okuyuculara, mukabil teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.
Her Adalet personeli -Hakimler ve Cumhuriyet savcıları da dahil- Kalem Mevzuatını ve mevzuat kapsamındaki yetki, görev ve sorumluluklarını bilmek zorundadır.
Oysa Kalem Mevzuatı çok sayıda kanunları, tüzükleri, yönetmelikleri, genelgeleri, tebliğleri içerisinde barındırdığından sürekli değişime uğramakta ve güncellenmektedir.
Bu kitabı yazmaktaki amacım; bu kadar dağınık ve karmaşık bir yapıya sahip Kalem Mevzuatını derli toplu hale getirmek suretiyle, mevzuatı daha anlaşılır ve takip edilebilir hale dönüştürerek tüm Adalet camiasının hizmetine sunabilmektir.
UYAP -Ulusal Yargı Ağı Projesi- Türkiye genelinde hayata geçirildi. Bazı adliyeler -kağıtsız ofis- olarak adlandırılan tüm kayıt ve yazışmaların dijital ortamda yapıldığı sistemi uygulamaya başladılar. 2008 yılı içinde veya daha önce UYAP ın işletime alındığı birimlerde yönetmelik hükümleri uyarınca tutulması gereken defler ve kartonların 01. 03. 2009 tarihinden itibaren fiziki olarak tutulmaması yönünde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığının 16. 02. 2009 tarih ve 143 sayılı Genelgesi yayınlandı. Öyle gözüküyor ki en kısa sürede tüm adliyeler -Kağıtsız Ofis- sistemine geçecekler.
UYAP uygulamasının yaygınlaşması ve Kalem Mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle kitabın 2. baskısında; Kalem Mevzuatı daha çok UYAP kapsamında değerlendirilerek, UYAP ekranını kullanan personelin dikkat edeceği hususlar, karşılaştıkları sorunlar, denetimlerin UYAP ekranından nasıl yapılacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği konuları üzerinde durulmuş, Mevzuat değişiklikleri işlenmiş, yeniden değerlendirme oranları doğrultusunda harç ve vergi miktarları güncellenmiş, -Sorumluluklar- konu başlığındaki hakim ve savcılar ile kalem personelinin görev ve sorumluluklarını içeren anlatımlar genişletilerek biraz daha ayrıntılara girilmiştir.

Adli yargı ilk derece mahkemeleri ile cumhuriyet başsavcılıkları.
Kalem hizmetleri.
Kasa hesabı.
Harç ve yargılama gideri.
Gelir ve damga vergisi tevkifatı.
Adli personel yol tazminatı-havuz parası.
Tereke-vesayet-izale i şüyu.
Suç eşyası emanet memurluğu.
Adli sicil memeurluğu.
Adli kolluk.
Denetimli serbestlik şube müdürlüğü.
Adalet kütüphaneleri.
Ayniyat memurluğu.
Arşiv.
İcra ve iflas daireleri.
Noterlik daireleri.
Ceza infaz kurumları.
Adli personelin sorumluluğu.
Tutulması zorunlu defterler, kartonlar, fişler.
Adalet müfettişlerinin önerileri.

* GİRİŞ-1
* I--ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINA BAĞLI BİRİMLERİN DENETİMİ-3
* A--Genel Olarak-3
* 1--Kalem ve Kalem Hizmeti-3
* 2--Kalem Personeli-4
* a--Adli Yazı İşleri Müdürlerinin Görev ve Yetkileri-6
* aa--HUMK dan Kaynaklanan-6
* bb--Yazı İşleri Yönetmeliğinden Kaynaklanan-7
* cc--Yazı İşleri Müdürleri Tarafından Tutulması Gereken Kartonlar-10
* b--İdari İşler Müdürünün Görev ve Yetkileri-10
* c--Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonu Yazı İşleri Müdürünün Görev ve Yetkileri-11
* d--Zabıt Katiplerinin Görev ve Yetkileri-12
* Zabıt Katibinin Reddi veya Çekinmesi-15
* e--Adli Yazı İşleri Müdürü ile Zabıt Katiplerinin Birlikte Görev ve Sorumlulukları-16
* f--Mübaşirlerin Görev ve Yetkileri-16
* aa--Mübaşirlerin Duruşma İçindeki Görev ve Yetkileri-17
* bb--Mübaşirlerin Duruşma Dışındaki Görev ve Yetkileri-17
* g--UYAP ve Bilgisayar Donanımının Kullanılması-18
* 3--Denetleme Görevi-23
* a--Genel olarak-23
* b--Mahkeme Başkanı, Hakimler, Cumhuriyet Başsavcısı, Vekili ve Savcıları Tarafından Yapılan Denetim-28
* c--Adalet müfettişleri Tarafından Yapılan Denetim-33
* d--İç Denetim Başkanlığı-38
* 4--Denetim ve Süreleri-39
* B--Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Denetlenmesi Gereken Birimler-41
* 1--Kasa Hesabının Denetimi-41
* a--Mahkemeler Yazı İşleri Müdürlüğü-44
* aa--Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müd. Sayım ve Tespit İşlemi-44
* bb--Hukuk Mahkemeleri Emanet Para Hesabının Denetimi -50
* Tahsilat Makbuzu-52
* Reddiyat Makbuzu-52
* Emanet Para Kasa Fazlası veya Noksanlığında Yapılacak İşlemler-53
* Adalet Müfettişlerinin Mahkemeler Emanet Para Hesabını Denetleme Şekli-58
* Boğma işlemi-62
* Gelir ve Damga Vergisi Tevkifatı -Stopajı- -62
* Mahkeme Heyeti Yolluk Ücreti -Havuz Parası--68
* Faiz Kontrolü-72
* Paraların Bankaya Yatırılması veya Mahalline Gönderilmesi-76
* Zamanaşımı-79
* Emanet Para Hesabının Denetiminde Rastlanabilecek Aksaklıklar-80
* cc--Harç Hesabı -Sayman Mutemet- Denetimi-81
* Harç Parasının Maliye Veznesine Yatırılma Süresi-84
* Kasada Sayılan Harç Parası Fazlalığı veya Eksikliği-85
* Yargı Harcı -87
* Yargı Harçları İle İlgili Harçlar Kanununun 1 Sayılı Tarifesi-91
* Davadan feragat, davayı kabul veya sulh-96
* Temyiz ve İtiraz Harçları-96
* Vekalet Harcı-97
* Suret Harcı-97
* Harçtan müstesna işlemler-97
* Harçtan Muaf Tutulan Kişiler-99
* Harç Hesabının Denetiminde Rastlanabilecek Aksaklıklar-104
* dd--Mahkemeler Kıymetli Evrak ve Eşya Denetimi-105
* Kıymetli Evrak ve Eşya Denetimlerinde Rastlanabilecek Aksaklıklar-107
* c--Tereke Hakimliği-108
* aa--Tereke Hakimliği Sayım ve tespit İşlemi-110
* bb--Tereke Hakimliği Kasa Hesabının Denetimi-111
* cc--Tereke Hakimliği Kıymetli Evrak ve Eşya Hesabının Denetimi, -111
* Tereke Hakimliği Denetimlerinde Rastlanabilecek Aksaklıklar-111
* d--İzale-i Şüyu Satış Memurluğu-112
* Satışla ilgili bazı bilgiler-112
* aa--İzale-i Şüyu Satış Memurluğu Sayım ve Tespit İşlemi-115
* bb--İzale-i Şüyu Satış Memurluğu Kasa Hesabının Denetimi-116
* cc--Kıymetli Evrak ve Eşya Hesabı-117
* İzale-i Şüyu Satışlarında Alınacak Vergiler-117
* İzale-i Şüyu Satışlarında Alınacak Harçlar-121
* İzale-i Şüyu Satış Memurluğu Denetimlerinde Rastlanabilecek Aksaklıklar-124
* 2--Vesayet İşlem ve Evrakının Denetimi-125
* Vesayet Dosyalarının Denetimlerinde Rastlanabilecek Aksaklıklar-126
* Tereke Vesayet ve İzale-i Şüyu İle İlgili Adalet müfettişlerince Yapıla
Stok Kodu
9786054144730
Boyut
16-13
Sayfa Sayısı
592
Basım Yeri
Ankara
Basım Tarihi
2009-05
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat