Birlikte Müzik Yapalım 3 - Cd'li MÜZİKSEL GELİŞİM: La-sol-fa-mi sesleri ile dörtlük, sekizlik, süreleri tanır, çalar, söyler, dikte eder, yaratıcılık çalışmalarında kullanır, dinlediği ezgilerde ayırt eder. Verilen ezgileri toplu halde çalar, söyler, eşlik eder. Düzeyine uygun ezgileri biçim, konu, tür, ölçü , hız,gürlük özelliklerine göre ayırt eder.

UYGULAMA: İnici-çıkıcı ezgi gidişlerini ayırt etme.

Düzeyindeki sesleri ve süreleri içeren müzikler seslendirme.

Ezgilerde başlangıç-orta-bitiş bölümlerini ayırt etme.

Doku yapısını fark etme.

Çalgıları sınıflandırma.

Seslendirdiği müziklerde hız, gürlük ve müziksel ifadeye uygun davranma.

Kuvvetli zayıf zamanı duyma, seslendirme.

Farklı partileri toplu halde seslendirme.

Dinlediği müzikleri farklı anlatım biçimlerine dönüştürme.

Sesleri sembollerle ifade etme

YARATMA: Seslendirmelerde düzeyine uygun müziksel buluşlar yapma.

Ritim kümeleri yaratma.

Farklı anlatım biçimlerini çalgısıyla müziğe dönüştürme. Müziği farklı anlatım biçimlerine dönüştürme.

BİRLİKTE MÜZİK YAPALIM: 3. kitabının ilk 27 sayfası 1. ve2. sınıf konularını özetleyen testler niteliğindedir. Nota eğitimine günlük yaşantısında doğal olarak yaptığı davranışları sembolleştiren basit müziksel oyunlarla başlanır. Seslendirmelerin sınıfın gruplara ayrılarak yapılması üzerine kurulan sistem, sınıfın tamamını derse katarken, öğrencilerin kendi aralarında müzik toplulukları oluşturmalarının temellerini atar. Farklı anlatım biçimleriyle müzik arasında kurulan bağlantı etkinlikleriyle kendisini ifade etme olanakları sağlanır. Birlikte Müzik Yapalım 3 Cdli, Feride Koç Aliefendioğlu, 9789756410127, Bileşim Yayıncılık
Stok Kodu
9789756410127
Basım Yeri
İstanbul
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat