İzahu’l-meram Fi Meziyyeti’l-kelam

%25
İzahu’l-meram Fi Meziyyeti’l-kelam
Hasan Sezâyi-i Gülşeni Hazretlerinin

Kalem-i sun'-ı ezel her ne ki tahrîr itdi
Kayd idüp sahf-ı ebedde anı takdîr itdi

Evvel ü âhiri bir noktada cem' itmişidi
Fasl içün bast-ı hurûf eyledi teksîr itdi

Baksañ ol dâ'irede noktayı tasvîr itdi
Sür'at-i devrile bir dâ'ire çekmiş nokta

Koydı ol noktanuñ 'aynını göñül dîdesine
Merdüm-i dîdeyi 'aksi ile tenvîr itdi

Nükteyi duydı SEZÂYÎ dehen-i yâri sorup
Noktanuñ sırrını 'âriflere takrîr itdi

Gazelinin Şerhi
Hasan Sezayi Hazretlerinin Torunu
Sefine-i Evliyâ İsimli Eserin Müellifi
Osmanzâde Hüseyin Vassaâf Bey’in Mürşîdi
Şeyh Şuayb Şerafeddin Efendi Hazretlerinin
Hayatı - Nur Risalesi-
Gülşeni Silsilenamesi ve Gülşeni İcazetnamesi
160 Sahife
*
TÂRÎH-İ DUHTER-İ SEZÂYÎ
(1123)
Dahı ma'sûm iken bildi bu fânîde bekâ yokdur
İkâmet kılmadı anuñ içün bu dâr-ı rıhletde

Kopardı gülşen-i tenden ecel nev-reste bir gonçe
Hezâr hasretle kaldılar peder mâderle firkatde

Bi-hamdillâh ki hem-nâm idi Zehrâ ile ol ma'sûm
Anuñ hürmetine yâ Rab ola anuñla vuslatda

SEZÂYÎ fevtine târîh du'âlar eyleyüp didüm
Çiçek gibi açılsun Fâtımam gülzâr-ı cennetde

DİL-DÂDEYEM CÂNUM EFENDÜM

Saña dil-dâdeyem cânum efendüm
Baña rahm eyle sultânum efendüm

Degüldür hâl-i dil takrîre hâcet
Bilürsin dilde pinhânem efendüm

Seni bildüm senüñle saña geldüm
Budur tahkîk-i îmânum efendüm

Firâkuñ bârına zerre tahammül
Ne sabrum var ne dermânum efendüm

SEZÂYÎ derd-mendüm dilde tâbum
Yanar âteşde her yanum efendüm


RUBAİ
Hayr u şer her ne kim zuhûr eyler
Sensin âlet velîki hakkuñdur
Cümle takdîr ile gelür fi’le
İşleyene dime ki hakkuñdur
Stok Kodu
9789756634022
Boyut
135-195
Sayfa Sayısı
160
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2008-07
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2.Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat