Düşüncenin Coğrafyası 1(Toplumdan Soyutlanmış Düşünce ve Direnç Potansiyeli)

%20
Düşüncenin Coğrafyası 1,Kurtuluş Kayalı
Düşüncenin Coğrafyası 1 ÖNSÖZ YA DA TÜRKİYEDE SOSYOLOJİ YAPTIĞININ FARKINDA OLMAK Türkiyede Sosyoloji, Türk Sosyologları veya Türk Sosyolojisi tabirlerini kullanırken fazla düşünülmese bile bireyin kafasının arkasında bir takım ön kabuller vardır. Meselenin anlaşılması bakımından bu ön kabullerin bir biçimde sorgulanması gerekmektedir. Bu noktanın nasıl sorgulanacağı üzerinde ciddiyetle durulmalıdır. Konu dönem dönem farklı sorgulanmıştır. Dönem dönem de, daha doğrusu yaygın olarak da böyle- bir sorgulama gereği duyulmamıştır. Her şeyin kendi doğal mecrasında seyrettiği gibi bir anlayış oluşmuştur. Zaten her şeyin kendi doğal mecrasında seyrettiği anlayışı sorgulamayı gerektirmemiştir.

Her alanın ve bu arada sosyolojinin de kendi doğruları olmuştur. Değişik dönemlerin değişik anlayışları ortak noktalarda buluşulduğunu göstermektedir. Bu asgari müşterekler ortak kanaati göstermektedir. Ortak kanaatlerin inşa edilme süreci eski dönemde bir nebze silsilei meratibe göre olurken yeni dönemde bir ölçüde biçim değiştirmişe benzemektedir. İlk önceleri, alanın düzleşmesi gerekmiş ve nevzuhur yeni sosyologlar belirmiştir. Bunların nevzuhur olmaları normal olarak nereden kaynaklanmıştır? İki çelişki birbirini beraberinde getirmiştir. Bir çelişki konunun aydınlanması bakımından önemlidir. 1960lı yılların sosyal bilim anlayışı açısından iki husus önemli görünmektedir. İki genelleme sorgusuz sualsiz kabullenilmiştir. Bunlardan biri 1960lı yılların Türkiye açısından bir rönesans olduğu, bu nedenle geçmişten hiçbir biçimde entelektüel anlamda beslenmek gerekmediğidir. İkinci nokta da, bir ikinci genelleme de Marksizmin Türkiyede büyük bir açılım sağladığıdır. Bu iki genellemenin kesinlikle birbiriyle çelişmeyeceği şeklinde bir kanaat yaygındır. Halbuki biraz daha ayrıntılı bir şekilde bakıldığı ve 1960lı yıllar hesaplandığı zaman Marksizm yorumu anlamında TİP çizgisindeki tercihin Türkiyede baskın olduğu ve Türkiyenin entellektüel ve özellikle akademik kesimini derinlikli bir şekilde etkilediği, etkilemenin ötesinde şekillendirdiği görülmektedir. Hatta TİP çizgisindeki yaklaşımın şu ya da bu ölçüde bir Osmanlı tahlili vardır. Burada dikkat çeken husus yeni dönemin Osmanlı yorumunun da bu geçmişten geldiğidir. TİP çizgisinin çerçeveyi çizen yorumcusu Behice Borandır. Behice Boran siyasetçi kimliği dışında bir sosyolog olarak yakın zamana kadar hiç mi hiç önemsenmemiştir. Ve Behice Boranın sosyolog olarak önemine ilk defa dikkat çekenler yukarıda bahsedilen süreç içinden gelenler değildir. Elli yaşını aşkın bir sosyolog anlamlı sayılabilecek bir şekilde neden Sosyal Bilimler Kongrelerine Behice Boranın ilgi göstermediğini sormaktadır. İkinci Sosyal Bilimler Kongresinde her ne kadar Behice Boran siyasal nedenlerle yurt dışındaysa da böylesi bir soruyu biraz deforme ederek sormak elbet mümkündür. Aynı sosyolog Behice Boranın sosyolog olarak önemi üzerinde fazla durmasa da Mübeccel Kırayın alan araştırmalarını basit bir saymaca olmaktan çıkararak Türkiyede sosyolojinin gelişmesi açısından önemli bir katkısı olduğunu savunmaktadır. Zaten 1960lı yıllar sonrası genel eğilime uygun olan sosyologlar da Mübeccel Kırayı sosyolog olarak belirgin bir tarzda olumlamaktadırlar. Sonuç olarak Behice Boranla Mübeccel Kırayın topluma bakış perspektifleri, sosyoloji anlayışları fazla ne kelime hemen hiç fark olmasa da Behice Boranın bu toplum, Türkiye konusunda çok daha fazla duyarlı olduğu açık görünmektedir. Halide Edipin bu topluma yabancı olduğunu 1940lı yıllarda söyleyen Behice Boran konu hakkında duyarlı olsa acaba Mübeccel Kıray üzerine nasıl bir değerlendirme yapardı?Durum bu nokta üzerinde doğru düzgün bir tahlil yapmayı gerektirebilir. Gerektirmelidir. Karşılıklı sempati belki de konunun ıskalanmasına yol açmıştır.............

İÇİNDEKİLER

Önsöz ya da Türkiyede Sosyoloji Yaptığının Farkında Olmak
Sosyoloji Yapmak, Türkiyede Sosyoloji Yapmak ya da Türk Sosyolojisinin Yapı Taşları
Türk Düşünce Hayatı Üzerine Yazılan Metinlerin Genel Özellikleri ve Belirgin Sınırlılıkları

Değişik Dönem Sosyoloji Çalışmalarının Bağlantılandırılmasının ya da Türkiyedeki Sosyoloji Birikiminden Yararlanılmasının Kritik Önemi

1960lı Yıllardan Sonra Türkiyede Sosyal Bilimlerin Gelip Tıkandığı Nokta

Bu Doğu Başka Doğu

Doğu/Batı Mücadelesi Ekseninde Küreselleşme Karşısında Bir Direnç Kalesi Olarak Sosyal Bilim Geleneğimiz ve Son Seksen Yıllık Tarihimiz

Aslında Hepimiz İstanbul Sosyoloji Öğrencileriyiz!

Türk Sosyologlarının Tarihe Yönelmeleri Konusunda Bazı Düşünceler

Dar Bir Bakış Açısıyla Şerif Mardin Değerlendirmesi ya da Şerif Mardinin Düşüncelerine Sathi Bir Bakış

Oğuz Atay Metinlerinde Kemal Tahir Gölgesi

Bir Entellektüel Olarak Yaşar Nabi Nayırın Türkiyenin Edebi-Düşünsel Birikimindeki Kritik Rolü

1940lı ve 1960lı Yılların Sınırlı Sayılabilecek Yerlilik Eksenli Düşüncesinin 1990lı Yıllarda Yitip Gitmesinin Nedenleri ya da Türk Düşünce Dünyasının Yerlilik Nokta-i Nazarından Sathi Bir Okunuşu

Hilmi Ziya Ülkenin Türk Düşünce Dünyasındaki Özgün Konumu

İktisat Eksenli Bir Anlatımdan Kültür Eksenli Bir Anlatıma Türk Düşünce Dünyasının Gelişim Seyri Üzerine Bazı Düşünceler

Sezai Karakoçun Düşünceleri Konusunda Bazı Gözlemler Yapmayı Denemek Düşüncenin Coğrafyası 1, Toplumdan Soyutlanmış Düşünce ve Direnç Potansiyeli, Kurtuluş Kayalı, 9789759204037, Deniz Kitabevi Ankara
Stok Kodu
9789759204037
Boyut
135-210
Sayfa Sayısı
214
Basım Yeri
Ankara
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat