Bu eserdeki mektuplaryn ihtiva etti'i mes´eleler günümüz insanynyn en çok merak etti'i mevzulardyr. Okudu'unuz zaman sanki her mektubun bizzat size yazyldy'yny hissedeceksiniz.
Eserdeki bazy mevzular:

. Tevhid hakikatinin müjdeli, tatly izah ve isbaty. Allah´a e' ve ortak ko'manyn imkansyzly'y.
. Duaya niçin muhtacyz' Bazen dua ediyoiruz kabul edilmiyor.
Neden'
. Peygamberimiz´in (s.a.v.) üç yüzden fazla mu´cizesi.
. Cenaby Hakk, 'eytanlary ve di'er zararly mahlukaty niçin yaratty' . Kur´ an neden insanlaryn konu'malary tarzyndadyr ve Peygamberi
mizin (A.S.M.) niçin her hali mu´cize de'ildir'
. Evliyanyn en büyü'ü, niçin sahabenin en küçü'üne bile yeti'e
mez'
. 'iili'in do'u'u ve hakikati nedir'
. Hz. Peygamberin (A.S.M.) ´evliliklerine yapylan itirazlar ve cevaplar. . Hz. Adem´in (A.S.) Cennet´ten çykarylmasynyn hikmeti'
. Yman ve Yslamiyet´in farky nedir'
. Ramazan orucunun sebebleri, hikmetleri ve faydalary.
. Tarikat nedir'
. Yslam karde'li'ini zedeleyen hallere kar'y, muhabbet, müsamaha
ve birlik nasyl sa'lanyr'
. Yslam´da milliyetçilik var mydyr'
. Yslam´da reform yapylabilir mi' Reformculara verilen Kur´any ce
vaplar.
. "Dünyanyn siyasetine kar'y niçin bu kadar lakaydsyn' Bu kadar safahat-y aleme kar'y tavryny hiç bozmuyorsun' Bu safahaty ho' mu görüyorsun' Veyahut korkuyor musun ki sükut ediyorsun'" suallerine Bediüzzaman´yn verdi'i cevaplar.
. Ölüm dahi hayat gibi nimettir. Nasyl'
. Bediüzzaman niçin hediye kabul etmezdi'
Ve bunlar gibi daha birçok merakaver mes´elenin izahy...
Stok Kodu
3002193101719
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2007-7
Kapak Türü
Ciltli
Kağıt Türü
Şamua
Dili
Osmanlıca
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat