Karabaş TecvidiÖrneklerle Sualli ve Cevaplı Tecvid Dersleri

%16
Karabaş Tecvidi,Heyet - Kurul - Komisyon
ÖNSÖZ
Her şeyi yoktan var eden ve her işinde bir hikmet ve ölçü bulunan Hazreti Allah (C.C.)'a sonsuz hamd ve sena; kâinatın en büyük ve rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimize salât ve selâm ederim.
En büyük ve en son kitap olan Kur'ân-ı Kerim'i ona yakışır bir şekilde usulüne uygun olarak okumak elbette ki çok önemli bir vazifedir. Nitekim Kur'ân-ı Kerim'in asıl sahibi yüce Rabbimiz, Müzemmil suresinin 4. ayeti kerimesinde "Kur'ân'ı açık açık, tane tane tertil ile oku" buyurmaktadır. Ahenk ve nizam manasına gelen "Tertil" burada her harfin hakkım vermek ye acele etmeden okumak" şeklinde izah edilmektedir.
Hazreti Ali (R.A.)'ye yukarda zikredilen ayette geçen "Tertil" kelimesinin manası sorulduğunda "Tecvîd'ul-Hurûf ve mağrifetül-vukuf" şeklinde cevap vermiştir. Yani "Harflerin tertili (hakkını vermek) ve durak yerlerini bilmektir.(1) Onun için Kıraat imamları tecvidin farzı kifâye olduğunda ittifak etmişlerdir.
Bu konuda en önemli söz sahiplerinden İmam Cezerî (vefat: 833/1429) bir şiirinde şöyle der: "Tecvîd kaidelerini öğrenmek, Kur'ân okuyan herkese lâzımdır. Kur'ân-ı Kerim'i tecvîd ile okumayan günahkâr olur. Çünkü Kur'ân Allah(C.C.) tarafından tecvîd ile indirildi ve bize tecvîd ile ulaştı. O tilâvetin (okumanın) süsü, kıraatin ve edanın zînetidir."
1- Zihni, Hacı Mehmed Efendi, el-Kavlü's-Sedîd fi ilmi't-tecvîd, İstanbul, 1316, s:21.
Piyasada epeyce tecvîd kitabı bulunmaktadır. Bunların en meşhuru Karabaş Tecvidi'dir. Biz de Karabaş Tecvidi'ni esas alarak ve bilhassa Hacı Mehmed Zihni Efendi'nin "el-Kavlü's-Sedîd fi ilmi't-Tecvîd" adlı eserinden de yararlanarak okuyucunun daha kolay anlayacağı bir şekilde (diğerlerinden biraz daha farklı olarak) bu küçük eseri hazırlamaya çalıştık. Mümkün olduğu kadar bol örnek vermeye ve bu örneklerde tecvîd kaidelerini harf harf göstermeye gayret ettik. Bu sebeple faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Bu düşünce gerçekleşirse, kendimizi bahtiyar hissederiz. İstifade edilen kaynaklar, her sayfanın dibinde ve kitabın sonunda belirtilmiştir.
Çalışmak bizden, Tevfik (muvaffak olmak, başarmak) ise ancak Allah (C.C.)'tandır.
İlyas TEKİN - Mustafa VARLI
Stok Kodu
3000307100199
Boyut
135-195
Basım Yeri
İstanbul
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
3. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat