Veliler Şah'ı Nakşibend-i ve Sohbetleri

%15
Veliler Şah'ı Nakşibend-i ve Sohbetleri,Mustafa Varlı
Veliler Şah'ı Nakşibend-i ve Sohbetleri Hamd, yüce lütuflarından dolayı Allah Teâlâ'ya mahsustur.
Salât ve selâm, yaratılmışların en hayırlısı Nebimiz (s.a) hazretlerine, O'nun mübarek al ve ashabına, İslâm yolunda onlara tâbi olan büyük zatlara olsun.
İmdi; bu abd-i fakir-i pür-taksir Süleyman İzzi Teşrifâtî-i hakîr, uzun müddetten beri Nakşibendiyye erbabının sohbet-i şeref-i muhabbetleriyle şereflenen ahbâb-ı ulülelbâb cenablarının muhiblerinden sayılmaya arzulu olduğumdan, halen Muradiye zaviyesi seccâdenişîn-i irşâd olan umdetü'l-muhakkikîn, zübdetü'l-mütebahhirîn Nâsıruddin Ebu'1-Alâ eş-Şeyh Ali Efendi en-Nakşibendî, edâmellahu Teâlâ fi mesnedi'l-alâ ve efâde birrehu ve ihsânehu alelfukara hazretlerinin meclis-i şerâfet enîslerinden mülâzeme yoluyla kesb-i mâye-i Reşât ve celb-i fevâid ve inbisât ediyordum. Bir gün yine yüce saadetlerle dolu sohbetleriyle müşerref olduğumda, imâmü'l-arifin, kut-bu'1-vâsılîn, eş-Şeyh Hâce Muhammed Bahâüddin Nakşibend kuddise sırruhu'1-aziz hazretlerinin menâkıb-ı celile ve ah-vâl ve makamât-ı cemilelerini toplayan, envâr-ı hâlât-ı velâyat ve âsâr-ı keramât ile dolu Enîsü't-Tâlibîn ve Uddetü's-Sâlikîn isimli lâtif te'lif olan kitap yanlarında bulunduğu üzere buyurdular ki:
"Bu faydalı ve el değmemiş kitap, Farsça ile yazılmış, bu sebeple gizli kalmıştır. Eğer ondaki ince lafızları dikkatlice Türkçeye aktarırsan herkes bu gizli kalan şeyin farkına varacaktır." Böylece makbul ve mümtaz bir sonuç elde edileceğini duyurarak bu tercümenin yapılmasını bu bende-i keremdîdelerine emir ve işaret buyurdular.
Bu âciz, zayıf kulları da izzetimin sebebi olan o hazretin, hakkımda buyurduğu güzel himmet ve şefkat nazarlarıyla dolu ihsanlarına dayanarak, Cenâb-ı Rabbül-âlemîn'in yüce tevfîklerine istinad edip emirlerine bağlandım ve Allah'ın yardımıyla sade bir Türkçe ile yazmaya koyuldum. Asıl dileğim ve samimi ümidim odur ki, ahbab-ı muhabbetim intisaba manzur olduğunda, örtülmesi gerekli olan kusur ve eksiklerimi, yüce keremlerini ilâve ederek saklayacaklardır. Veliler Şahı Nakşibendi ve Sohbetleri, Mustafa Varlı, 3000307100449, Esma Yayınları
Stok Kodu
3000307100449
Boyut
135-195
Sayfa Sayısı
431
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
1996
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
3. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat