Maliye Tarihi adlı bu kitabın yazılmasında, bu alanda bir bütün olarak kamu maliyesini ele alıp, tarihsel açıdan inceleyen eserlerin olmamasının önemli etkisi olmuştur. Maliye ile ilgili konular genellikle iktisat tarihi kitaplarında ayrıntılı olmaksızın, alt başlıklar düzeyinde anlatılmıştır. Dolayısıyla bu çapta anlatımların, mali kavram, ilke ve olayların tarihsel gelişimini açıklama, günümüz maliye sistemiyle karşılaştırma yapma ve tarihsel bağ kurmada yeterli olmadıkları söylenebilir. Tarih, günümüzü anlamanın ve gelecekle ilgili alınacak kararların anahtarını oluşturur. Bu nedenle maliye tarihinin iyi bilinmesi, mali kavram ve olayları daha iyi anlamaya ve daha sağlıklı değerlendirmeye olanak sağlayacaktır.

Bu kitap İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri öğrencileri ve konuyla ilgilenmekte olanlara yararlı olacağı düşüncesiyle hazırlanmıştır.

Beş bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde maliye ilminin temel ilke ve kavramlarının tarihsel süreç içinde geçirdiği evreler anlatılmaktadır. İkinci bölümde İslam mali sisteminin yapısı, işleyişi anlatılmakta. Bu bölümde verilen bilgiler Osmanlı mali sistemini açıklamaya da ışık tutmaktadırlar. Çünkü Osmanlı mali sistemi büyük ölçüde, İslam mali sistemi normlarına göre düzenlenmiştir. Üçüncü bölümde Batı toplumlarındaki maliyenin tarihsel gelişimi açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde Osmanlı mali sisteminin yapısı, kamu gelirleri, giderleri, bütçe, hazine ve maliye teşkilatı ayrı ayrı ele alınıp, açıklanmıştır. Daha sonra Osmanlı Devletinin kuruluşundan çöküşüne kadar olan dönem içinde, maliyenin gelişimi, sorunları irdelenmektedir. Beşinci bölümde Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte oluşturulan mali sistem ve günümüze kadar olan dönem itibariyle kamu maliyesindeki gelişmeler, yapılan reformlar incelenmiştir.
(Arka Kapak)
Stok Kodu
9789758606016
Basım Yeri
Bursa
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat