SPK Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisanslama Sınavlarına HazırlıkSermaye Piyasasında Bağımsız Denetim

%10
SPK Lisanaslama Sınavlarına Hazırlık,Kolektif

İçindekiler
1. Kısım: Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

1. Bölüm: Sermaye Piyasası Mevzuatı
1. Finansal Sistem
2. Finansal Piyasalar
3. Sermaye Piyasası ile İlgili Genel Bilgiler
4. Halka Açık Anonim Ortaklıklar (İhraççılar)
5. Sermaye Piyasası Kurulu
6. Menkul Kıymetler Borsası
7. Aracı Kurumlar
8. Yatırım Ortaklıkları
9. Yatırım Fonları
10. Diğer Sermaye ve Piyasası Kurumları
11. Sermaye Piyasasında Denetim, Suç ve Cezalar
12. Takasbank
13. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İşleyiş Esasları
14. Yatırımcıları Koruma Fonu
15. Birleşmeye İlişkin Düzenlemeler
2. Bölüm:Genel Ekonomi ve Mali Sistem
1. Temel Kavramlar
2. Arz ve Talep Analizi
3. Mali Sistem
4. Makro Ekonomik Göstergeler ve Yorumu
5. Piyasa Türleri, Reel Kesim-Finansal Kesim Ayrımı, Piyasaların İşleyiş Mekanizması ve Etkileşimleri
6. Kamu Bütçesi ve Bütçe Açıklarının Finansmanı
7. Para ve Maliye Politikası
3. Bölüm: Finansal Yönetim
1. Finansal Yönetimin Amacı ve Politikaları
2. Finans Analizi
3. Finans Planlama
4. Menkul Kıymet Değerlemesi
5. Sermaye Maliyeti
6. Sermaye Bütçelemesi
7. Sermaye Yapısı Kararlarının Firma Değerine Etkisi
8. İşletme Sermayesi Yönetimi
9. Uluslararası Finansal Yönetim ve Teknikleri
10. Menkul Kıymet Yatırımlarının Analizi
4. Bölüm: Kurumsal Yönetim
1. Genel İşletmecilik Bilgileri
2. İşletme
3. İşletme Amaçları ve İşletmenin İletişiminde Bulunduğu Çevre
4. Kurumsal Yönetim ve Temel Yaklaşımlar
5. SPK ve OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri
6. Örnek: 2006 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (Turkcell)
7. İç Kontrol ve İç Denetim Sistemi
8. Strateji ve Stratejik Planlama
9. Performans Ölçümü (Değerlendirilmesi) ve Yönetimi
5. Bölüm: Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketler Hukuku
1. Ticaret Hukukunun Genel Esasları
2. Anonim Şirketler Mevzuatı
6. Bölüm: İcra ve İflas Hukuku
1. Giriş
2. İcra Teşkilatı
3. Cüzi İcra (Haciz Yoluyla Takip)
4. İflas Yolu ile Takip
2. Kısım:Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
1. Bölüm: Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar
1. Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar
2. Mali Tablolara İlişkin Uygulama Standartları
3. Mali Tablolara İlişkin Şekil ve Esaslar
4. Mali Raporlara İlişkin Şekil ve Esaslar
2. Bölüm: Sermaye Piyasasında Ara Mali Tablolara İlişkin İlke ve Kurallar
3. Bölüm: Menkul Kıymetler Yatırım Fonları Mali Tabloları ve Raporlarına İlişkin İlke ve Kurallar
4. Bölüm: Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Muhasebesine İlişkin Usül ve Esaslar
5. Bölüm: Aracı Kurum ve Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları
6. Bölüm: Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları
1. Kavramsal Çerçeve (Mali Tablolara İlişkin Genel İlkeler)
2. Mali Tabloların Sunumu Standardı ( IAS 1)
3. Ara Mali Tablolar Standardı (IAS 34)
4. Nakit Takım Tablosu Standartı (IAS 7)
5. Hasılat (Standardı) (IAS 18)
6. Stoklar Standardı (IAS 2)
7. Maddi Varlıklar Standardı (IAS 16
(...)
3. Kısım: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
1. Bölüm: Denetim Teorisi
2. Bölüm: SPK Bağımsız Denetim Standartları
(İçindekiler)

Stok Kodu
9789944165389
Boyut
190-270
Sayfa Sayısı
1213
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2011-03
Kapak Türü
Karton Kapak
Kağıt Türü
1. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat