1 - Yunus Emre Divanı İnceleme
2 - Yunus Emre Divanı Tenkitli Metin
3 - Risaletü'n-Nushiyye Tenkitli Metin
4 - Aşık Yunus
5 - Yunus Emre Şerhleri
6 - Yunus Emre Divanı Tıpkı Basım

"Yûnus Emre Külliyâtı" üst başlığıyla yaptığımız bu araştırma, birbirini takip eden altı kitaptan oluşmaktadır. Bunlar: I. Cilt, "Yûnus Emre Dîvânı-İnceleme" II. Cilt, "Yûnus Emre Dîvânı-Tenkitli Metin" III. Cilt, "Risâletü'n-Nushiyye-Tenkitli Metin" IV. Cilt, "Âşık Yûnus" V. Cilt, "Yûnus Emre Şerhleri" VI. Cilt, Divân-ı Yûnus Emre-Tıpkıbasım adlarını taşımaktadır. Elinizdeki bu araştırma, Yûnus Emre Dîvânı'nın tenkitli metni ve Dîvân'ın dinî-tasavvufî unsurlarının tahlili hakkında bir denemedir. Biz bu denemede, Yûnus'un edebî şahsiyetini, eserini ve eserinin tahlilini ilmî ve sistematik bir metotla incelemeye gayret ettik. Araştırmamızın I. Bölümünde yaptığımız "tahlil", Yûnus Emre'nin edebiyat tarihimizdeki yerini daha iyi belirlemek için geniş olarak kaleme alınmıştır. Kanaatimiz odur ki, klasik edebiyatımızla ilgili araştırmalarda, sadece metin neşri, edebiyat tarihimize objektif malzeme veremez. Doğru bir edebiyat tarihi yazabilmek için, klasik eserlerimizin sistematik olarak tahlil edilmesi gerekir. Gerçekte "Yûnus Emre Dîvânı" gibi kaynak bir eserin tahlili, edebiyat tarihimize olduğu kadar kültür tarihi araştırmalarına da malzemeler verecektir. Yûnus Emre Dîvânı'nın tahlilini, Dinî ve Tasavvufî" muhteva ile sınırladık. Böylece, ilgili mefhumlar daha geniş olarak ele alınmışlardır. Dîvân, bizim tahlilde uyguladığımız metotla, toplumsal unsurlar, tabiat unsurları, kozmik unsurlar (vs.) gibi, başka yönlerden de tahlil edilmelidir. Dîvân'ın tahlilini gerçekleştirebilmek için evvelâ kavramları, tavsifleri, benzetme unsurlarını ve mecâzları belirledik. Sonra bu kavramları, konularına göre tasnif edip mukayese yoluyla tahlil ettik. Sistematik tahlil dediğimiz bu metot, bir nev'i eserin eserdeki bilgilerle açıklanması demek olduğundan, netice itibariyle objektiftir. Araştırmamızın birinci bölümü, üç ana konudan meydana gelmektedir. Bu ana konuların birincisinde, Yûnus'un hayatı, tarihî ve menkabevî kaynaklardan derlenen ilgiler ışığında yeniden ve muhtasaran yazılmıştır. İkinci kısımda, Yûnus'un eserleri, eserlerinin şekil ve muhtevası, dili ve sanatı ele alınıp işlenmiştir. Etüdümüzün temelini teşkil eden üçüncü kısımda ise, şiirlerdeki dinî ve tasavvufî kavramlar tahlil edilmiştir. Bu kavramlar, yaklaşık olarak beş yüz kadardır. Bütün bu kavramları biz, "Din" ve "Tasavvuf" şeklinde, iki başlık altında topladık. Din bahsini, itikat, ibâdet, ahlâk ve diğer dinî unsurlar olarak ele aldık. Tasavvuf bahsini de, Vahdet-i vücût, elest meclisi, manevî mertebeler ve mefhumlar yönüyle değerlendirdik. İncelediğimiz bu ana konulardan elde ettiğimiz bilgileri, kitabın tertibine uygun olarak bir "Sonuç"ta özetledik. Kullandığımız beyitlerin numaralarını, yine kitabın tertibine uygun bir şekilde "sistematik indeks"te gösterdik. İndeksteki her beyit, ilgili konunun tahlilinde istisnasız değerlendirilmiştir. Gerek indekste ve gerekse tahlilde parantez içinde verdiğimiz numaralardan birincisi Dîvân'daki şiire, ikincisi ise beyite aittir. Eserin hazırlık safhasında birinci dereceden kaynak olarak kullandığımız kitap ve makaleleri ihtiva eden bir bibliyografyayı I. Bölümün sonuna ilave ettik. Yazma divanların künyeleri II. Bölümün girişinde tavsifli olarak verildiği için bu yazmalar bibliyografyada tekrar gösterilmemiştir.
Stok Kodu
9786050064001
Boyut
160-240
Sayfa Sayısı
2692
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2008-05
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat