Mülkiyet Tartışmaları: Kamu İşletmeleri Verimsiz mi?

%30
Mülkiyet Tartışmaları: Kamu İşletmeleri Verimsiz mi?,Yahya Can Dura
Özel sektör ile kamu işletmelerinin verimlilik performansı açısından karşılaştırılması
Yahya Can Dura bu kitabında özel sektör ile kamu işletlemelerini verimlilik performansı açısından karşılaştırıyor ve liberal çevrelerin yıllardır savunduğu “Kamu işletmeleri verimsizdir“ dogmasını sorguluyor: “Yapmış olduğumuz uygulama sonuçlarının neticesinde 9 sektörün 7'sinde özel firmaların, 2'sinde ise kamu firmalarının toplam faktör verimliliği gelişiminin daha büyük olduğu sonucuna ulaşılmakla beraber iki mülkiyet tipi itibariyle toplam faktör verimliliği gelişimi farkının önemli boyutlarda olmadığı görülmüştür. Bu kapsamda bakıldığında yapmış olduğumuz uygulamanın, mülkiyet ile verimlilik arasında ilişki olduğu yönünde iddiaları bulunan teorileri doğrulamadığını ifade edebilirim.“
İçindekiler:
Birinci Bölüm: Kamu İktisadi Teşebbüsleri
I. KİT'lerin Tanımı ve Kuruluş Gerekçeleri

A. KİT'lerin Tanımı
B. KİT'lerin Kuruluş Gerekçeleri
II. Bazı Önemli Ülkelerde Kamu İktisadi Teşebbüsleri
A. İngiltere
1. Faaliyet Alanları
2. Ekonomi İçindeki Ağırlıkları
B. Fransa
1. Faaliyet Alanları
2. Ekonomi İçindeki Ağırlıkları
3. Özelleştirme Süreci
C. Çin Halk Cumhuriyeti
1. Türleri ve Ekonomi İçindeki Ağırlıkları
2. Çin'de Kamu İşletmeciliğinin Etkinlik-Verimlilik Performansı
3. Kamu İşletmelerine İlişkin Reform Hareketleri - Güncel Gelişmeler
III. Türkiye'de KİT'ler
A. Türkiye'de KİT'lerin Tarihsel Gelişimi
1. Osmanlı Devletinde Kamu İşletmeciliği Örnekleri
2. 1923-1939 Döneminde Türkiye'de KİT'lerin Gelişimi
a. 1923-1929 Dönemi
b. 1929-1939 Dönemi
3. 1940-1950 Döneminde ve Demokrat Parti İktidarında KİT'lerin Gelişimi
B. Planlı Dönem'de KİT'ler ve Bunların Liberal Dönem KİT'leriyle
Yapısal Açıdan Karşılaştırılması
1. Planlı Dönem Türkiyesi'nde KİT'ler
2. Planlı Dönem KİT'lerinin Yapısal Açıdan Liberal Dönem KİT'leriyle Karşılaştırılması
a. Türkiye'de KİT'lerin GSYH İçindeki Payı
b. Türkiye'de KİT'lerin Yatırımlar İçindeki Payı
c. Türkiye'de KİT'lerin İstihdam İçindeki Payı
Birinci Bölümün Dipnotları
İkinci Bölüm: Mülkiyet-Verimlilik İlişkisi
I. Verimlilik ve Etkinlik Kavramları

A. Verimlilik
B. Etkinlik
II. Mülkiyet-Verimlilik İlişkisi: Teori
A. Mülkiyet Hakları Teorisi
1. Mülkiyet Hakları Teorisinin Temelleri: Harold Demsetz ve Armen Alchian
2. Mülkiyet Hakları Teorisi: Diğer Açıklamalar
B. Kamu Tercihi Teorisi
C. X - Etkinlik Teorisi
1. Tam Rekabet Piyasası
2. Monopol (Tekel) Piyasası
III. Mülkiyet-Verimlilik İlişkisi: Ampirik Çalışmalar
A. Çalışmalarda İzlenen Metot
B. Ampirik Çalışmalara İlişkin Güvenilirlik Sorunları
C. Performans Ölçütleri
D. Mülkiyet - Verimlilik (Etkinlik) İlişkisini Ortaya Koyan
Önemli Ampirik Çalışmalar
E. Türk İmalat Sanayiinde Kamu ve Özel Firmaların Verimlilik Analizi:
Ampirik Çalışmalar ve Uygulama
1. Türk İmalat Sanayii Üzerine Yapılan Ampirik Çalışmalar
2. Uygulama: Türk İmalat Sanayiinde Kamu ve Özel Firmaların
Toplam Faktör Verimliliği (1989-2001)
a. Metot
b. Analiz Sonuçları:
3. Uygulama: Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA)'nın
Emek ve Sermaye Verimliliği Performansı
Sonuç
Birinci Bölümün Dipnotları
Kaynakça
Ek-1: Metodoloji
I. Uygulama İçin Veri Tablosu (1989-2001)
Ek-3: II. Uygulama İçin Veri Tablosu (1995 ve 2002 Yılları)
Ek-4: Toptan Eşya Fiyat İndeks Sayıları (1987=100), (1989-2001)
Ad ve Konu Dizini
(Tanıtım Yazısından)
Stok Kodu
9789944109123
Sayfa Sayısı
176
Basım Yeri
İstanbul
Kapak Türü
Karton Kapak
Kağıt Türü
2. Hamur
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat