Tasavvuf Terimleri Ansiklopedisi

%24
Tasavvuf Terimleri Ansiklopedisi,Heyet
Günümüzde, tüketim çılgınlığına karşı durma, arzuları frenleme, ahlâkî zaafları tamir etme ve insan sevgisi gibi konularda, tasavvuf perspektifine şiddetle ihtiyaç vardır. Tasavvuf, insan-ı kâmil olma yolunda, insan iç dünyasını tel tel çözerek yeniden inşâ etmeye çalışan bir hâl ilmidir. Bu yeniden inşâ sırasında insan, benlik, ahlâk ve varlık konularına, alışılmış gündelik kalıplardakinden farklı, yeni tanımlar getirir. İşte bütün bu süreç ve tanımlar tasavvuf terimleriyle ifâde edilmektedir. Dolayısıyla bu dünyâyı tanımak, tasavvuf terimlerine vâkıf olmayı gerektirir.
Elinizdeki çalışma, Muhâsibînin Riâyesinden Kuşeyrînin Risâlesine, Gazâlînin İhyâsından İbn Arabînin Fütûhâtına, Mevlânânın Mesnevîsinden İmam Rabbânînin Mektûbâtına ve Gümüşhanevinin Câmiil-usûluna kadar temel tasavvuf kaynak-larından alınan metinlerden oluşuyor. Böylelikle bu terimleri sis-temli bir tarzda gözden geçirme imkânı sunuluyor.
Bu vesile ile sûfîler, yüzyıllar ötesinden günümüz insanına ses-leniyor...
Stok Kodu
3002288100179
Basım Yeri
Trabzon
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat