Açıklamalı - İçtihatlı İnşaat Hukuku

%10
Açıklamalı - İçtihatlı İnşaat Hukuku,İlker Hasan Duman
Kitaptan Konu Başlıkları:
Eser Sözleşmesine Giriş
Eser Sözleşmesinin Tanımı
Özen Ve Sadakat Borcu Çalışma Araçlarını Sağlama Borcu İşi Bizzat Yapma Borcu
Malzeme Seçim ve Kullanımında Yüklenicinin Özen Borcu
Borçlunun Direnimi
Alacaklının Direnimi
Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama İşi Sözleşme Uyarınca Yapma Eseri Teslim Etme Borcu
Yüklenicinin Ayıba Karşı Garanti Borcu Açık ve Gizli Ayıp Ayıbın Tespiti Ve Bildirimi Eksik İş-Fazla İş Eksik Ve Fazla İşin Paylaşımı
Önemli Ayıp ve Aykırılıklarda İş Sahibinin Seçimlik Hakları
Eserin Ayıplı Olmasında İş Sahibinin Sorumluluğu
Ayıplı Eserin Kabulü (Onaylanması)
Zamanaşımı
İş Sahibinin Ücret Borcu
Götürü İş - Götürü Ücret Ücretin Uyarlanması
Yaklaşık Ücret İşin Değerine Göre Ücretin Saptanması
Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi Sona Erme Nedenlerine Toplu Bir Bakış
Yaklaşık Olarak Belirlenen Bedelin Aşılması Durumunda İş Sahibinin Sözleşmeyi Bozması
Hasarın Geçişi Eserin -Teslimden Önce- Yok Olması
Zararın Tümünü Ödeyerek Sözleşmeyi Bozma Hakkı
İş Sahibinin Şahsında veya Onun Özel Tehlike Alanında Meydana Gelen Umulmadık Olay Nedeniyle İfanın Olanaksızlaşması
Yüklenicinin Kişisel Nitelikleri Dikkate Alınarak Yapılan Eser Sözleşmesinin, Onun Ölümü veya Ehliyetsizliği Nedeniyle Sona Ermesi
Yapı ve Yapımlarda Sorumluluk
Alacağın Temliki
Olanaksızlık
Cezai Şart
Munzam Zarar
Sözleşmenin İhlalinden Doğan Zararların Ödetilmesi
Denkleştirici Adalet
Yardımcı Kişilerin Eyleminden Doğan Sorumluluk
Hakları Kullanmada Yükümlülükleri Yerine Getirmede Temel Ölçüt: Dürüstlük ve Adalet
Yüklenicinin Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Alma Yükümlülüğü
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği
Kat Karşılığı İnşaat Yapım ve Gayrimenkul Satış Vaadi
Sözleşmenin Tarafları
Genel Taahhüt
Sözleşmenin Konusu
Harç ve Masraflar
Arsanın Teslimi
Teslimin Şartları
Yükleniciye Verilen Yetkiler
Kısmen veya Tamamen Devir Yasağı
Yapı Kalitesi
Arsa Sahiplerinin İnşaatı Kontrolü
Arsa sahiplerinin Sözleşmeye ve Mevzuata Aykırı Emirleri
Süreli Vekaletname
İşe Başlama ve Tamamlama Süreci
Tarafların Ölümü
Şerh Koydurma Yetkisi
Yetkili Mahkeme
Şüfa Yasağı
Anahtar Teslim
Sözleşmeden Tek Taraflı Dönme Yasağı
Sözleşme Harici Yapılan Bağımsız Bölümlerin Paylaşımı
Yükleniciye Pay Devrinin Zamanı ve Koşulları
İnşaat Ruhsatı Alma Yükümlülüğü
Olumlu ve Olumsuz Zararların Birlikte Tazmini
Cezai Şart
Yüklenicinin Garantisi
Teknik Şartname
Arsa Sahibinin Yükleniciye Çektiği İhtarnameler
Yüklenicinin İş Sahibine Çektiği İhtarnameler
İş Sahibinin Yükleniciye Açtığı Davalarda Dava Dilekçeleri
Yüklenicinin İş Sahibine Açtığı Davalarda Dava Dilekçeleri
Bilirkişi Raporları
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi
Sınıflarına ve Yıllara Göre Yapı Maliyetleri
Binalarla İlgili Tespitler Yapılırken Yararlanılabilecek Yüzdeler
Stok Kodu
9789944941204
Sayfa Sayısı
1284
Basım Yeri
İstanbul
Kapak Türü
Ciltli
Kağıt Türü
1. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat