İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti, İhtiyati Haciz ve Kamu Alacağının Tahsilinde İhtiyati Haciz

%10
İhtiyati Tedbir,Delil Tespiti,İhtiyati Haciz ve Kamu Alacağının Tahsil
Güncel yaşantımızda ihtiyati tedbirin, delil tespiti ve ihtiyati haczin önemli bir yeri bulunmaktadır. bu konularda hukuki mevzuat hem çok fazla, hem de çok dağınıktır. İşte biz; bu hususları gözönünde tutarak, hukukçulara, uygulamacılara yararlı olacağı düşüncesiyle bu yapıtımızı hazırlamış bulunmaktayız.
İlkini 1990 yılında yayınladığımız bu kitabımızda, AB ortamında yeni kabul edilen Yasalarla, halen yürürlükte olan Yasalardaki değişiklikler gözönünde tutularak tüm konular yeniden gözden geçirilmiş, kitaba yeni eklemeler yapılmış, özellikle 4721 Sayılı Türk Medeni Yasası'ndan doğan tedbirler, Ceza Muhakemesi Yasasıyla ilgili tedbirler, İcra ve İflas Yasasıyla ilgili İHTİYATİ HACİZLER, Hukuk Usulü Yargılamaları Yasasında belirtilen DELİL TESPİTİ ve İHTİYATİ TEDBİRLER ile 6183 Sayılı Yasaya giren KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDEKİ İHTİYATİ TAHAKKUK VE İHTİYATİ HACİZLER, ayrı ayrı inceleme konusu yapılmıştır.
Ekonomik koşulların gün geçtikçe ağırlaşması, kişilerin ve kurumların birbirleriyle olan alacak ve borç ilişkilerinde yükümlülüklerini gününde yerine getirememe durumunu doğurmaktadır. Alacaklarını alamayan ya da alınmasının güçleşeceğini düşünenlerin mahkemelere başvurarak gerekli önlemlerin (tedbirlerin) alınmasını istemeleri, ancak bu önlemlerin nelerden ibaret olduğunu bilememeleri, çoğu kez mahkemeleri, İcra Dairelerini, Kamu Kurum ve Kuruluşlarını boşuna uğraştırmakta, sonuçta da bu istemleri reddolunmaktadır. Bu durum, hem zaman, hem de ekonomi kaybına neden olmaktadır.
İşte; bu durumları düşünerek hazırladığımız ve yeniden düzenlemesini yaptığımız Kitabımızda herkesin kolayca kavrayabileceği biçimde uygulamaları, yapılması gerekenleri incelemiş bulunmaktayız.
İHTİYATİ TEDBİRLER, her Yasaya ve her konuya göre değişiklik arz eder. Ancak hepsinde ortak yön, geçici nitelikte olmalarıdır.
DELİL TESPİTLERİ, delillerin önceden toplanmasını sağlayan bir tür geçici önlem (tedbir)lerdir. Kaybolma ihtimali bulunan bir delilin, açılacak bir davada ileri sürülebilmesini sağlar.
İHTİYATİ HACİZLER ise, alacağın alınmasını (tahsilini) kolaylaştıran ona güvence veren geçici bir ihtiyati tedbirlerdir. Özel kişi ve kurumlar ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarca alacaklarının tahsilinde söz konusu olur.
Kitabımız eskiden olduğu gibi yine 4 bölüm olarak hazırlanmıştır. Birinci Bölüm İhtiyati Tedbir, İkinci Bölüm Delil Tespiti, Üçüncü Bölüm İhtiyati Haciz ve Dördüncü Bölüm de Kamu Alacağında İhtiyati Haciz konularını içermektedir. Her bölümde konular bol örneklerle ve Yargıtay, Danıştay Kararlarıyla kuvvetlendirilmiş, Maliye Bakanlığının TAHSİLAT GENELGE TEBLİĞLERİ de gösterilmiştir.
(Önsözden)
Stok Kodu
9789944941297
Sayfa Sayısı
1485
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2006
Kapak Türü
Ciltli
Kağıt Türü
1. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat