Boşanma Sürecinde Müşterek ( Ortak ) Velayet ve Toplumsal Bakış Açısı

%10
Boşanma Sürecinde Müşterek ( Ortak ) Velayet ve Toplumsal Bakış Açısı,
Dr. Müge KİREMİTCİ
İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜRLER . III
KISALTMALAR V
İÇİNDEKİLER . VII
TABLOLAR LİSTESİ . IX
ÖZET 1
ABSTRACT 3
1. GİRİŞ VE AMAÇ 5
1.1 Varsayımlar 7
1.2 Amaçlar 8
2. GENEL BİLGİLER 9
2.1 Türk Medeni Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk Sisteminde Ortak Velayet
Kavramı 9
2.1.1 Türk Medeni Hukukunda Velayet ve Ortak Velayet Kavramı 9
2.1.1.a Türk Medeni Hukukunda Velayet Kavramı . 9
2.1.1.b. Türk Medeni Hukukunda Ortak Velayet Kavramı 11
2.1.2. Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından Ortak Velayet Kavramı . 13
2.1.2.a. İsviçre Hukukunda Ortak Velayet . 14
2.1.2.b. Almanya Hukukunda Ortak Velayet 14
2.1.2.c. Hollanda Hukukunda Ortak Velayet 15
2.1.2.d. Avustralya Hukukunda Ortak Velayet . 15
2.1.2.e. Amerika Birleşik Devletlerinde Ortak Velayet Kavramı . 16
2.1.2.f. Uluslararası Metinlerde Ortak Velayet Kavramı 18
2.1.3. Türk Hukuk Sisteminde Ortak Velayet Uygulamaları . 19
2.1.3.a. Aile Mahkemelerince Verilen Ortak Velayet Kararları 19
2.1.3.b. Yargıtay'ın Yabancı Mahkemelerin Tenfizinde Ortak Velayete Dair
Kararları 20
2.2. Müşterek Velayetin Çocuk ve Ebeveyn Üzerindeki Etkileri . 22
2.3. Ebeveynlerin Ortak Velayete Dair Tutumlarını Etkileyen Faktörler 24
2.3.1. Ailenin Demografik Yapısı 24
2.3.2. Aile İçi İlişkiler . 25
2.3.3. Anne Baba Tutumları ve Çocuk İle Görüşme Sıklıkları 26
2.3.4. Çocuğun Psikopatolojisi . 27
3. GEREÇ VE YÖNTEM 29
3.1. Araştırma Modeli 29
3.2. Örneklem . 29
3.3. Gereçler . 29
3.4. Veri Toplama Araçları 30
3.4.1. Demografik Veri Formu 30 Boşanma Sürecinde Müşterek (Ortak) Velayet ve Toplumsal Bakış Açısı VIII

3.4.2. Ortak Velayete Bakış Açısı Anketi . 30
3.4.3. Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları (Parental Attitude Research
Instrument -PARI) Ölçeği 31
3.4.4. Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ; Mc Master Family Assessment
Device, FAD) . 33
3.4.5. Uygulama ve Yönerge 35
4. BULGULAR . 37
4.1. Sosyo ? Demografik Özellikleri . 37
4.2. Katılımcıların Bazı Demografik Özelliklerine Göre Müşterek Velayete
Bakış Açıları . 39
4.3.Katılımcıların Cinsiyetleri ile Müşterek Velayete İlişkin Bakış Açıları
İlişkisi 54
4.4. Katılımcıların Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Düzeyleri ile Müşterek
Velayete Bakış Açıları İlişkisi 56
4.5. Katılımcıların Boşanma Türleri ile Müşterek Velayete Bakış Açıları İlişkisi 62
4.6. Katılımcıların Aile Değerlendirme Ölçeği Toplam ve Alt Puanlarının
Müşterek Velayete Bakış Açıları ile İlişkisi 64
4.7. Katılımcıların Anne Baba Tutum Ölçeği Puanlarının Müşterek Velayete
Bakış Açıları ile İlişkisi 75
5. TARTIŞMA 85
5.1 Boşanma Sürecindeki Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre
Müşterek Velayete Bakış Açılarının Karşılaştırılmasına İlişkin
Bulguların Tartışılması 85
5.2 Boşanma Sürecindeki Katılımcıların Cinsiyetleri ile Müşterek Velayete
Bakış Açılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bulguların Tartışılması 87
5.3 Boşanma Sürecindeki Katılımcıların Sosyoekonomik ve Sosyokültürel
Düzeyleri ile Müşterek Velayete Bakış Açılarının karşılaştırılmasına
İlişkin Bulguların Tartışılması . 88
5.4 Boşanma Sürecindeki Katılımcıların Boşanma Türleri ile Müşterek
Velayete Bakış Açılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bulguların Tartışılması . 89
5.5 Boşanma Sürecindeki Katılımcıların Aile Fonksiyonları ile Müşterek
Velayete Bakış Açılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bulguların Tartışılması . 90
5.6 Boşanma Sürecindeki Katılımcıların Ebeveyn Tutumlarına göre ile
Müşterek Velayete Bakış Açılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bulguların
Tartışılması . 93
5.7 Sonuç ve Öneriler . 94
6. KAYNAKÇA . 97
Stok Kodu
9786053150589
Boyut
160-240
Sayfa Sayısı
110
Basım Tarihi
2015-06
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat