- Osmanlı Devleti'nde Yargı Örgütü

- Kadılık

- Kadılar

- Kadıların Uyguladıkları Hukuk

- Kadılık Kurumunda Özel DurumlarİÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER V
GİRİŞ . 1
BİRİNCİ BÖLÜM
OSMANLI DEVLETİ'NDE YARGI ÖRGÜTÜ
I. Teokratik Dönemde Osmanlı Yargısı 15
A) Veziri Âzam 17
B) Şeyhülislâm . 18
C) Divan-ı Hümayun 19
D) İkindi Divanı . 22
E) Cuma Divanı 23
F) Çarşamba Divanı 24
G) Eyalet Valisi Divanları 24
H) Kazaskerlik 24
a) Rumeli Kazaskeri . 33
b) Anadolu Kazaskeri 35
İ) Kadılık 36
II. Yarı Teokratik Dönemde Osmanlı Yargısı . 38
A. Yarı Teokratik Dönemde Düalizm 43
a) Şer'i Yargılama ve Şer'i Mahkemeler . 43
b) Nizami Yargılama ve Nizami Mahkemeler . 46
B) Hukukta Düalizmin Son Bulması 49
İKİNCİ BÖLÜM
KADILIK
I. Kadıların Yetki Alanı Olarak Kaza 54
II. Kadıların Görevleri . 59
III. Kadıların Makamı 65
IV. Kadıların Hükmü . 66 İçindekiler VI

A.Yargılama Usulü 67
B. Hüküm . 81
C. Hükmün Belgelenmesi 84
D.Yargılama Masrafları . 86
E. Hükmün İnfazı . 86
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KADILAR
I. Kadılığa Tayin (Atama) . 94
A. Kadılık Yapabilecek Kimseler 95
a. Medrese Mezunları 95
1.Osmanlı'da Medreseler 96
2.Mezun Olunan Medreselere Göre Kadı Tayinleri . 98
b.Müderrisler . 98
c. Kadılık Yapabilecek Diğer Kimseler 99
B. Kadılığa Tayin Şartları 100
a.Ehliyet 101
1- Yaş 101
2- Bilgi 102
3- Ahlâk 103
4- Sağlık 104
b. Kadılık Stajı 104
1) Danişmentlik 105
2) Mülâzemet 105
II. Kadılığa Tayin Usulü 109
A.Yer Seçimi 109
B.Tayin Kararı 111
III. Kadıların Özlük İşleri 113
A.Kadılık Dereceleri 113
a. Mevleviyet Kadıları . 114
b.Kaza Kadıları (=Kuzat) 116
B.Kadıların Maaşları 117
C.Kadıların Terfileri 119 İçindekiler VII

D.Kadıların Sorumlulukları . 119
a. Disiplin Sorumluluğu . 120
b.Ceza Sorumluluğu. 121
E.Kadıların Denetimi . 125
F.Kadılığın Süresi 126
G. Kadıların Emekliliği 128
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KADILARIN UYGULADIKLARI HUKUK
I. Şeriat 130
II. Örfi ve Kanuni Hukuk 131
BEŞİNCİ BÖLÜM
KADILIK KURUMUNDA ÖZEL DURUMLAR
I.Özel Kadılıklar 135
A.İstanbul Kadılığı. 136
B.Toprak Kadılığı 145
II. Kadılık Kurumunda Kural Dışı Oluşumlar . 146
SONUÇ 149
EK 157
Mehakimi Şer'iyenin İlgasına ve Mehakim Teşkilatına
Aitahkamı Muaddil Kanun . 157
KAYNAKÇA . 161
YAŞAR ŞAHİN ANIL 169
Stok Kodu
9786053150626
Boyut
130-190
Sayfa Sayısı
170
Basım Tarihi
2015-06
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2.Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat