Açıklamalı İçtihatlı Memur Yargılama Hukuku

Açıklamalı İçtihatlı Memur Yargılama Hukuku,İbrahim Topuz
Özet:
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Uygulaması, 4483 sayılı Kanun Kapsamına Giren Memur ve Kamu Görevlileri, Ön İnceleme ve Soruşturma Yapmaya Yetkili Merciler, Soruşturma İzni ve İzin Vermeye Yetkili Merciler, Hazırlık Soruşturması, Cumhuriyet Savcılarının Görev ve Yetkileri, Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmalarında Görevli ve Yetkili Mahkemeler, KİT Personelinin Soruşturulması ve Yargılanması, 3628 sayılı Kanunun Uygulanması ve Kanun Kapsamındaki Suçlar, YÖK Personelinin Soruşturulması ve Yargılanması, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat ve Uygulaması, Danıştay, Yargıtay ve Bölge İdare Mahkeme Kararları, İlgili Mevzuat.

İçerik:
Birinci Kitap
-Memur Yargılama Hukuku
Birinci Bölüm
-Memur Yargılama Usulünün Tarihi Gelişimi, Memurların Yargılanmalarında Başlıca Sistemler, 3628 Sayılı Kanunun Uygulaması Ve Kanun Kapsamındaki Suçlar Ve Bazı Temel Kavramlar
-Memur Yargılama Usulünün Tarihi Gelişimi
-I- Memurların Yargılanmasında Uygulanan Başlıca Sistemler
-II- Memurların Kovuşturma Usulleri İle 3628 Sayılı Kanunun Uygulaması Ve Kanun Kapsamındaki Suçlar
-III- Temel Kavramlar
İkinci Bölüm
-Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Ve Uygulanma Şartları
-I- Genel Açıklama
-II- Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın Uygulanma Şartları
-III- Memurin Muhakematı Hakkında Kanunun Uygulamasında İzlenecek Usul
Üçüncü Bölüm
-4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Ve Uygulaması
-I- Genel Olarak
-II- Kanunun Amacı
-III- Kanunun Kapsamı
-IV- 4483 Sayılı Kanunun Uygulanmasında İzlenecek Usul
Dördüncü Bölüm
-Yükseköğretim Personelinin Göreve İlişkin Suçlarının Soruşturulması Ve 4483 Sayılı Kanunun 2547 Sayılı Kanuna Tabi Personele Uygulanması
-I- Genel Olarak
II- Soruşturma
-III- 2547 Sayılı Kanunun İstisnaları
-IV- 4483 Sayılı Kanunun 2547 Sayılı Kanuna Tabi Personele Uygulanması
Beşinci Bölüm
-Memur Suçlarında Özel Yargılama Usulü Ve 4483 Sayılı Yasanın Değerlendirilmesi
-I- Genel Olarak
-II- Özel Yargılama Usulü Aleyhindeki Görüşler
-III- Özel Yargılama Usulü Lehindeki Görüşler
-IvV 4483 Sayılı Kanunun Değerlendirilmesi
-Genel Sonuç
İkinci Kitap
-4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Gerekçesi Ve Danıştay, Yargıtay Ve Bölge İdare Mahkemesi Kararları
-4483 Sayılı Kanunun Genel Gerekçesi
Üçüncü Kitap
-İlgili Mevzuat
-I. 2709 Sayılı Anayasa
-II. 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
-III. Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat
-IV. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
-V. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
-VI. 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
VII. 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
-VIII. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
-IX. 2845 Sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş Ve Yargılama Usulleri Hk. Kanun
-X. 3005 Sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu
-XI. 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hak. Kanun
-XII. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
-XIII. 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun
-XIV. 2575 Sayılı Danıştay Kanunu
-XV. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
-XVI. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
-XVII. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
-XVIII. 2559 Sayılı Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu
-XIX. 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
-XX. 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu
-XXI. 237 Sayılı Taşıt Kanunu
-XXII. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
-XXIII. 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
-XXIV. 1580 Sayılı Belediye Kanunu
-XXV. 3194 Sayılı İmar Kanunu
-XXVI. 2451 Sayılı Bakanlıklar Ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun
-XXVII. 3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
-XXVIII. Yönerge
Stok Kodu
3000533100009
Sayfa Sayısı
1010
Basım Yeri
Ankara
Basım Tarihi
2001
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat