İdari Yargılama Usulu Kanunu

İdari Yargılama Usulu Kanunu,İbrahim Topuz
Özet:
Açıklama ve Yorumlar, Danıştay Kararları, Anayasa Mahkemesi Kararları, Bölge İdare Mahkemesi Kararları, İdare ve Vergi Mahkemesi Kararları, İlgili Mevzuat. İdari Yargılama Usulü Kanunu, Danıştay Kanunu, 2576 Sayılı Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu. - Anayasa'nın İlgili Hükümleri - Tebligat Kanunu vd.

İçerik:
- İdari Yargılama Yöntemi
- İptal Davaları
- İptal Davalarında Sübjektif Ehliyet
- Tam Yargı Davaları
- Tam Yargı Davalarının Nitelikleri
- Tam Yargı Davalarının Çeşitleri
- İdarenin Hukuki Sorumluluğu
- Kusursuz Sorumluluk
- İdarenin Tazmin Sorumluluğunu Doğuran Nedenler
- İdarenin Tazmin Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler
- Tazmin Borcu
- İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar
- İdari Sözleşmeler
- İdari Yargı Yetkisinin Sınırı
- Hukuka Uygunluk Denetimi
- Yerindelik Denetimi Yapılamaması
- İdari Eylem Ve İşlem Niteliğinde Yargı Kararı Verilememesi
- Takdir Yetkisini Kaldıracak Biçimde Yargı Kararı Verilememesi
- İdarenin Yetkileri
- İdareye Takdir Yetkisi Tanınmasının Nedenleri
- İdari İşlemin Unsurları Yönünden Takdir Yetkisi
- Dilekçelerde Bulunacak Hususlar
- Dava Açma Süreleri
- Doğrudan İptal Davası Açılacak Hallerde Dava Sür.
- İdareye Başvurudan Sonra İptal Davası Açılacak Hallerde Dava Süresi
- Süre Hesabına Resmi Tatillerin Etkisi
- Sürenin Bitiminin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması
- Dava Açma Süresinin Durması
- Dava Açma Süresinin Yeniden İşlemeye Başlaması
- Vergi Uyuşmazlıklarında Üst Makama Başvuru
- İdari İşlemler Sebebiyle Doğrudan Doğruya Açılacak Tam Yargı Davalarında Süre
- İşlemin Tesis Ve Bildirimi Üzerine Açılacak Tam Yargı Davalarında Süre
- İşlemin Yürütülmesi (İcrası) Üzerine Açılacak Tam Yargı Davalarında Süre
- İptal Davasıyla Birlikte Açılacak Tam Yargı Davalarında Süre
- İdari Mercii Tecavüzü
- Gerçek Kişilerin Kişilik veya Niteliğindeki Değişiklikler Ve İzlenecek Yöntem
- Davacı Gerçek Kişiler Bakımından
- Davalı Gerçek Kişiler Bakımından
- Tüzel Kişilerin Kişilik Veya Niteliklerinde Değişme Özel Hukuk Tüzel Kişileri
- Kamu Tüzel Kişileri
- İşlemden Kaldırılan Dosyalar
- Yalnız Öleni İlgilendiren Dosyalar
- Davacının Gösterdiği Adreste Tebligat Yapılamaması
- Yürütmenin Durdurulması Kararları
- Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Hukuksal İçeriği Ve İşlevi
- Yürütmenin Durdurulması
- Yürütmenin Durdurulması Kararının Verilebilmesinin Koşulları
- Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Kararların Gerekçeli Olması
- Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması
- Yürütmenin Durdurulması İstemine İlişkin Kararlara Karşı Yapılacak İtirazlar
- İdari Davalarda Yetki Ve Bağlantı İle Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlemler
- Kararlara Karşı Başvuru Yolları
- Konusuna Göre Örnek Dava Dilekçeleri
Stok Kodu
3000533100259
Sayfa Sayısı
1337
Basım Yeri
Ankara
Basım Tarihi
2002
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat