Fıkıh Usulü Mü minlerin hayat nizamlarına dâir olan Allah ın emirleri, yasakları ve tavsiyeleri Kur ân da veya Allah ın Salât ve Selâmı Üzerine olsun? Peygamber Efendimizin Sünnetindedir. Gerek Kur an ve gerekse Sünnet aslen Arapça olduğundan, ilmî malzeme olarak ikisine dayanan Fıkh ın yani İslâm Hukuk İlmi nin ve Fıkh a giriş mâhiyetinde olan Fıkıh Usûlü İlmi nin kaynak dili Arapçadır.
Kelime olarak lügattaki manasıyla ince anlayış, köklü kavrayış ve derin idrâk demek olan Fıkıh, İslâm ın hukukî mevzuatıyla alâkadar olan ilmin adıdır. Bu ilimde tafsili delillerinden amelî, şer î ve hukukî hükümleri çıkarabilme ehliyetine sahip ilim adamlarına müctehid, böyle olmayan Müslümanlara da müctehide tâbi olan manasına mukallid denilmiştir. Hukukî meselelerin İslâmî hükmünü anlayıp, hâdiseleri İslâmî esaslara göre değerlendirebilme kabiliyetindeki müctehid adını verdiğimiz bu ilim ehlinin faaliyet esasları, hükümlere varma tarzları hakkında bize bilgi veren ilme Fıkıh Usûlü denilmiştir. Fıkıh Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, Ruhi Özcan, 1000000046212, Abdulkerim Zeydan
Stok Kodu
1000000046212
Boyut
160-235
Sayfa Sayısı
432
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
1993
Çeviren
Ruhi Özcan
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat