Eğitim Sosyolojisi Günümüz dünyasında sosyal bilimler fizik bilimlerden daha yaygın bir uygulama alanına kavuşmuş bulunmaktadır. Propaganda teknikleri, reklâmcılık, halkla ilişkiler, ticarî rekabet, ideolojik ve kültürel savaş gibi kavramlar, yazılı basın-yayın organları, televizyon, video gibi teknik araçların her alanda kullanımı, kamuoyu araştırma şirketlerinin faaliyetleri toplum hayatına girdikçe, insanları derinden etkilemekte ve yaşantılarında büyük değişiklikler meydana getirmektedir. Bazen bu değişiklikler, teknik ilerlemenin önünde seyretmektedir. Sosyal bilimlerinin tabiatında var olan kuramlarla uygulamalar arasındaki farklılık, uygulamaların kuramların önünde gitmesi, kavramların tariflerinde araştırmacıların görüş birliğine ulaşamaması gibi bazı zaaf noktaları bile, sosyal bilimlerin kazandığı bu konuma bir zedelenme getirmemektedir.
Batı toplumlarına göre ülkemizde daha geç başlayan sosyal araştırma ve incelemelerin son yıllarda elde ettiği ivme, bu farkı kapatma yönünde bir gelişmeyi ortaya çıkarmıştır. Araştırma sonuçlarının kullanımı, sınırlı da olsa yaygınlaşmaktadır. Kendi meşguliyet alanı içinde, herhangi bir yönden toplumun sosyal yapısı ile münasebeti bulunan birçok kurum ve kuruluş, bu araştırmaların sonuçlarına göre tedbir ve tavır alma eğilimine girmiş bulunmaktadır. Sosyal bilimler, günümüz Türkiyesinde, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar önem kazanma yolundadır.
Öğretmenlik gibi toplumsal kurumların yapı ve fonksiyonlarıyla yakından ilişkisi olan bir meslek mensupları için sosyal bilimlerin hayati derecede önem kazanması, kaçınılmaz bir durum gibi gözükmektedir. Toplumun eğitim kurumları ve onların işleyiş mekanizmasında öne çıkan öğeler, toplum ve eğitim olgusunun karşılıklı münasebetleri ve etkileşimleri, bireyin sosyal uyumunun sağlanmasında, ve daha homojen bir toplum yapısının oluşturulmasında,, toplumsal değerlerin ve toplumun tercihlerinin bilinmesi, öğretmenin başarısının anahtarı olacaktır. Bu çalışmamızda, yukarıda zikri geçen konularda içinde yaşadığımız toplumu, onun eğitim kurumlarının durumunu mümkün olduğu oranca vasıflayarak ortaya koymaya çalıştık. Bunu yaparken de elimizde mevcut Türkçe sosyoloji ve eğitim sosyolojisi çalışmalarını taradık. Bu kitapların tümünden faydalandık. Zaman zaman dipnotlar da vererek alıntılar yaptık. Kendi görüşlerimizi de katarak bir konu bütünlüğü ve birlikteliğini temin etmeye çalıştık. Pedagojik formasyon kazandırma amacındaki diğer eğitim bilimleri dersleri ile birlikte öğretmen adaylarına katkıda bulunması hedefini hiç gözardı etmedik.
Yarınki Türkiye nin hazırlayıcısı olduğuna inandığımız öğretmen adaylarına, bu vadide dikensiz ve taşsız bir patika hazırlama gayreti, en etkili çalışma şevkimiz ve en büyük mutluluk kaynağımız olmuştur. Eğitim Sosyolojisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1000000046199, Abdurrahman Dodurgalı
Stok Kodu
1000000046199
Boyut
135-195
Sayfa Sayısı
224
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2000
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat