İbn Cezeri ve Tayyibetün Neşr Bu eser, ulûmu l-Kur an dan kıraat ilmine dair bir çalışmadır. Sadece mütevatir kıraatleri hedef almıştır. Üç önemli bölüm halinde vücut bulmuştur:
1-Kur an (kıraat ilmi) tarihi;
2-İbnu l-Cezerî nin hayatı ve eserleri;
3-Tayyibetu n-Neşr ve özellikleri.
Kıraat ilmi doğrudan ve dolaylı olarak, Kur an-ı Kerîm in hizmetine adanmış bir ilim olarak doğup, gelişmiştir. Bu ilim, inciyi koruyan sedef gibi, Kur an-ı Kerîm in manalarını muhafaza etmekte ve İslâmi ilimler arasında, ilk sırayı işgal etmektedir. Zira diğer ilimler, yalnız mana ilimleridir. Oysa lafzı aş(a)madan manaya vasıl olmak ve lafzı tahkim etmeden manayı korumak imkânsızdır.
İşte bu denli bir dereceye sahip olan kıraet ilmi, Allah ın kelamı Kur an-ı Kerîm i kendisine konu olarak seçmekte ve onun orijinali olan ilahî yapısının telaffuz ve edâ şekilleri üzerinde durmak suretiyle, bunların sünnet ve icma dan fışkıran tenevvu (çeşitlilik) anlamındaki ihtilaflarıyla uğraşmaktadır.
Ve işte, kıraat ilminin hizmetine amade olduğu ve Allah tarafından harfsiz ve de sessiz olarak söylenen Kur an; yine Allah tarafından peygamber Muhammed (a.s.) a, Cibrîl (a.s.) aracılığı ile Arapça olarak indirildikten sonra, mushaflarımızda yazılmış, dillerimizle okunmuş, zihinlerimizle ezberlenmiş ve fakat; bunlardan hiç birisine bizzat hulul etmemiş olduğu halde, lafzıyla da ibadet olunan yüce bir kitap olarak elimizde bulunmaktadır. İbn Cezeri ve Tayyibetün Neşr, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1000000046311, Ali Osman Yüksel
Stok Kodu
1000000046311
Boyut
160-235
Sayfa Sayısı
464
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
1996
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat