İslam Avrupada Bu kitap, Prof. Dr. W. Montgomery Watt ın, The Influence of Islam on Medieval Europe, Islamic Surveys, (İslâm ın Ortaçağ Avrupası na Te sîri, İslâm Tedkîkleri 9), (Edinburgh 1972), başlıklı eserinin, ba zı notlar ilâvesiyle yapılan tercümesinden ibarettir.
Müellif, Edinburgh Üniversitesi nde Arapça ve İslâm Târihi profesörüdür. Kendisi Türk okuyucularına yabancı değildir. Zîrâ daha evvel, (Hazreti Muhammed: Peygamber ve Devlet Kurucu, Çev.: Hayrullah Örs, İstanbul 1963; İslâm Felsefesi ve Kelâmı, Çev.: Süleyman Ateş, Ankara 1968; İslâm Vahyi, Çev.: Mehmet Aydın, 1982; İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, Çev., E. R. Fığlalı, Ankara 1981) gibi Türkçeye tercüme edilmiş ba zı kitapları vardır.
Profesör Watt, 18 Ocak 1974 târihinde, Iraklı arkadaşımız Abdüllâtîf in, "Nikâhu l-Mut a" mevzuundaki doktora imtihanı için Manchester Üniversitesi ne mümeyyiz olarak gelmişti. Ancak o gün aday, tezini tamamlayamadığından, imtihan bir başka güne bırakılmış ve Prof. Watt da, o günü değerlendirmek için bir konferans vermişti. Konuşmasında, aşağıda tercümesini sunduğumuz eski konferanslarının bir hülâsasını yapan hatîb; bir zamanlar ilim ve medeniyetin Müslümanlarda bulunduğunu, sonra aynı ilmin Müslümanlardan Endülüs yolu ve ticarî münâsebetlerle Avrupa ya intikâl ettiğini ve bugünkü Batı medeniyetinin doğmasına vesile olduğunu; İslâm ı ve Müslümanları göklere çıkara çıkara anlatmıştı. Hattâ dinleyiciler arasındaki ba zı mutaassıp Hıristiyanlar, kendisine itiraz edip yerlerinde oturamaz olmuşlardı. Biz ise Müslüman olarak; bu mevzu, Hıristiyan bir memlekette ve Hıristiyan bir hâzırûna karşı, İslâm ın propagandasını yapmak isteyen bir Müslüman tarafından bile ancak bu kadar mükemmel anlatılabilir, demiştik.
İşte bu kitabı Türkçeye kazandırmak arzusu böyle doğmuştur. Tercümede metne sâdık kalınmış ve ifâdeye mümkün mertebe bir akıcılık vermeye çalışılmıştır. Dipnot hâlinde ilâve ettiğimiz tamamlayıcı ve açıklayıcı bilgilerin altına (Mütercim) imzası konmuştur. Metin içinde ve bilhassa notlarda görülen köşeli parantez [ ], tarafımızdan ilâve edilen bilgileri belirtmek için seçilmiştir.
Harita, tarafımızdan konulmuştur.
İnancımıza göre, hiç hatâsı olmayan tek kitap Kur ân-ı Kerîm dir. Onun dışındaki her kitapta mutlaka hatâ bulunacağından, onlarda hatâ aramaya değil, doğru bulmaya çalışmak daha isabetli olur. Bu tercüme de böyle değerlendirilmelidir. O zaman İslâm a hizmetimiz tezahür etmiş olacaktır. Hatâdan beri olan, mekândan münezzehtir. İslam Avrupada, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, Hulusi Yavuz, 1000000046403, Montgomary Watt
Stok Kodu
1000000046403
Boyut
135-195
Sayfa Sayısı
200
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2000
Çeviren
Hulusi Yavuz
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat