"Akâ id-i Nesefî" (Akâ idü n-Nesefî) üzerine sayısız şerhler yapılmıştır. Bu şerhlerin Arapça ibareli olması, halkın ekserisinin ise Arapça bilmemesi ve bu bilgilerin sadece Arapça bilen az sayıda Müslüman ilmiyye mensubuna münhasır kalması sebebiyle, esasen ilmî ve manevî kıymeti çok yüksek olan bu eserin, ilme ve bilgiye susamış Müslümanlarca da istifâde edilebilmesi için, Türkçe muhtasar bir "Akâ id Şerhi" vücuda getirilmesi gerekmiştir.
Bilhassa tasavvuf ehli arasında oldukça ilgi gören bu eser, Selanik Vilâyeti ne bağlı "Usturumca" kasabasında medfûn bulunan "Arab hoca" denilmekle ma rûf Seyyid Muhammed Nûru l-Arabî (ks) hazretlerinin sağlığında kendisine müracaat edilerek, okutulması ve şerh edilmesi istenmiştir. Seyyid hazretleri de bu müracaatı memnuniyetle karşılayıp, o günün ikindi namazını müteakiben sohbetleri tâkib edenlerce tedris ve takrir etmek suretiyle bu kitabı şerh etmiştir. Bu halkanın seçkinlerince zabt ve karşılaştırılarak bir risale hazırlanmış ve bu zor görev, Seyyid Muhammed Nûr un emirleri ile bu âciz fakire verilmişti.
İslam Akaidi Prensiplerinin en sistemli olarak anlatıldığı eserlerden meşhur olanları içerisinde mümtaz bir yer işgal eden İmam Nesefî nin Akaid i günümüze kadar muhtelif alimlerce okutulmuş ve şerh edilmiştir. Bunlar içerisinde 19. yüzyıl âriflerinden Şeyh Muhammed Nûru l-Arabî nin ders halkasında talebelerince tutulan notlar tahkîk ehlince çok beğenilmiştir. Günümüz Türkçesiyle ilk kez çıkan bu eserde Akaid Şerhi nin yanı sıra bir de aynı zatın İlm-i Hal Şerhi yeralmaktadır.
Stok Kodu
9789755480190
Boyut
135-165
Sayfa Sayısı
64
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
1993
Çeviren
Mehmet Serhan Tayşi
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat