Anahatlarıyla İslam Tarihi Tarih, milletlerin mazileri, varlıkları, hafızaları ve bir mânada ruhlarıdır. Milletler ve devletler hafızasız olursa çoğu kere belâ ve musibetlerden kurtulamazlar. Bu sebeple tarihî bir maziye sahip olmayan milletler, kendileriyle alâkalı bir tarih meydana getirmeye çalışmak mecburiyetini duymuşlardır.
Millî kültürün temellerinden birisi de millî tarihtir. Bu bakımdan birer Müslüman Türk olarak İslam ve Türk Tarihi ni iyi bilmemiz lâzım gelmektedir. Nitekim son ikiyüz yılın Osmanlı-Türk Tarihi ni bilen bir gencin Rusya ya sempati duyması, hayranlık beslemesi, dost olmayı istemesi veya onları dost sayması mümkün değildir. Çünkü Çarlık Rusya sı ile Komünist Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında emeller, gayeler ve dış politika bakımından hiçbir fark yoktur. Ruslar Çar Petro zamanında ve daha sonra Osmanlı tebaası ortadoskları "Mukaddes Haç Savaşı" ilân edip kurtarmak (!) için uğraşmış, ihtilâller, isyanlar çıkarmış ve Türklerle savaşmışlardı. Fırsat buldukça da ele geçirdikleri bu yerlerde katliâmlar yapmışlardı. Bugün ise aynı yerleri hürriyet ve demokrasiden kurtarmak, emperyalist emellerine alet etmek, parçalayıp ele geçirmek için çalışmaktadırlar.
Garplı emperyalistlerin Osmanlı Devleti nin topraklarını nasıl işgal ettiklerini, Birinci Cihan Harbinden önce ve sonra Türk milletine ve devletine nasıl davrandıklarını neler yaptıklarını, kendilerine âlet olanlara neler yaptırdıklarım çok iyi bilmeliyiz. Ermeniler den jandarma teşkilâtı kurdurup Türkler e zulmettiren, katliâm yaptıran dünkü Fransa nın çıkarları için tarih içinde Ermenilerle nasıl gönül birliği ettiğini öğrenmeden, bugünkü Fransa yı tanımak mümkün değildir. Hz. Peygamber (s.a.) den 1918 e kadar aşağı yukarı 1350 senelik bir tarihi bu kadar dar hacme sığdırmak ve bu dar çerçeve içinde bir şeyler anlatmaya çalışmak çok zordur. Nitekim Asr-ı Saadet, Emevîler, Abbasîler, Endülüs tarihleriyle ilgili pek çok kitap telif edilmiş, ayrıca Selçuklu tarihi sahasında da son 40 - 50 yılda değerli eserler yazılmış, Osmanlı Tarihi hakkında ise eski - yeni pek çok eser kaleme alınmıştır. Biz bu küçük hacim içinde ilahiyat Fakültesinin İslâm Tarihi programını dikkate alarak siyasi olayları kronolojik bir sıra içinde vermeye çalıştık. Türk İslâm Medeniyeti Tarihi veya İslam Kurumlar Tarihi ayrı bir ders ve saha olduğu için bu konulara çok kısa olarak dokunup geçtik. İlerde ikinci baskısını yapmak nasip olursa bu konuları biraz daha geniş ve medeniyet tarihine de yer verecek şekilde hazırlamayı düşünmekteyiz.
Burada güdülen gaye öğrenciye ve okuyucuya derli toplu bir İslâm ve Türk Tarihi vermeye çalışmak, tarih sevgi ve merakını kazandırmaktır. Anahatlarıyla İslam Tarihi, Nuri Ünlü, 1000000046052, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
Stok Kodu
1000000046052
Boyut
160-235
Sayfa Sayısı
376
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
1984
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat