İslam Tarihi C.1 Dünyamızın bir taraftan iletişim vasıtalarının yaygınlığı ve sür ati diğer taraftan dış ve iç etkilerle çok hızlı bir şekilde değiştiği bir dönemde yaşıyoruz.
Birinci Cihan Harbi Alman, Avusturya-Macaristan imparatorlukları ile Osmanlı Cihan Devletini yıktığı gibi İkinci Cihan Harbi de İngiliz, Fransız ve İtalya sömürge imparatorluklarını paramparça etmişti. Komünist Rus İmparatorluğunun yıkılması için Üçüncü Dünya savaşını beklemeye lüzum kalmadı. İçten içe çürümüş, bozulmuş, bütün iç organları hastalanmış Sovyet imparatorluğu Gorbaçov un dokunması ile paramparça oldu ve her parçası kapanın elinde kalmaya başladı. 70 yıllık komünist propagandası ve Allahsızlık çalışmaları boşa çıktı. Marks ve Lenin e bel bağlayanlar boşlukta kaldı. 200 yıldan beri Rus idaresinde mevcudiyetini ve dinini muhafaza savaşı veren Moskof esiri Türk kitleleri bu esaretten kurtulmak için mücâdele vermektedirler. Bu mücadelede bütün ümitlerini yeryüzündeki tek müstakil Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ne bağlamışlardır. Bunu bilen Batılı emperyalistler Türkiye nin bu insanlara yardımını önlemek ve Ümit olmasını yok etmek için Türkiye nin başına sürekli dert açmakta, bazı Müslüman azınlıkları tahrik etmekte, Türkiye nin güney-doğusunu kan gölü haline getirmek istemektedirler.
Emperyalist Avrupa bir araya gelip, birlik oluşturup, müşterek para ve gümrük birliği kurarken İslâm dünyasını parçalayıp o yolla sömürme yol ve çarelerini bulmakta ve uygulamaktadır, ikinci Cihan Harbinin sonunda parça parça edip istiklâllerini verdiği İslâm Arap dünyası bu bölünmüşlüğü bir türlü giderip bir araya gelememektedir. Bütün petrol zenginliğine rağmen birleşip toparlanamayan İslâm âleminin servetlerini 8 yıl süren Irak-İran savaşı ve geri kalanını da Kuveyt in işgali ve sonraki savaş yiyip bitirmiştir. Avrupa ve Asya emperyalistleri parasını alıp Müslümanlara sattıkları silahlarla kendi evlâtlarını öldürmelerini ve birbirlerini yemelerini sağlamışlardır. Böylece İslâm dünyasını kendilerine bağımlı kılmışlar ve bu dünyanın kalbine hançer gibi sapladıkları Yahudilere ve devletlerine rahat bir nefes alma ve buraya yerleşip kökleşme imkânını temin etmişlerdir.
Arap-İsrail mücadelesi belki bir ölçüde söndürülürken İslâm dünyasının bir başka yerinde yeni bir çıbanbaşı oluşturmak, Irak ın petrollerini kontrol altında tutup ellerini sürekli boğazında hissettirmek, Türkiye yi bölüp bütün enerjisini burada tüketmesini sağlamak, Türkiye yi dış Türklere ümid olmaktan çıkarmak, Türkiye deki İslâmî uyanmayı yok etmek, İran ı baskı altına almak için yeni oyunlar hazırlamışlardır.
Rus boyunduruğundan kurtulup istiklâllerine kavuşma yolunda olan Türk cumhuriyetlerine sahip çıkılamazsa dünya emperyalistleri onları da Araplar gibi paramparça edip bölecekler, aralarına toprak ihtilâfları sokacak, birbirlerine ezdirecek ve onları da sömüreceklerdir. Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan Türkiye ye dostluk nutukları çekerken diğer taraftan Türkiye aleyhine silahlı mücadele yapanlara her türlü yardımı yapmaktadır.
İşte dünyamızın bu hale geldiği zamanımızda son iki yüz yılın Osmanlı Tarihine dikkatle baktığımızda Batı emperyalizminin hiç değişmediğini, aynı oyunları, sahne ve oyuncu değişikliği ile oynadıklarını görürüz. Onun için tarihimizi iyi bilmemiz gerekmektedir. Asırlardan beri başı derdimize düştüğümüz için ihmal ettiğimiz Doğu Türklüğünün tarihini yeni baştan yazmaya ve öğrenmeye, hatta ders programlarına koyup çocuklarımıza okutmaya mecburuz. Çünkü Bernard Leıvis in dediği gibi "Tarih bir milletin hafızasıdır. Tarihini bilmeyen millet hafızasını kaybetmiş insana benzer." Nitekim Ömer Hayyam tarihi "Beşeriyetin Vicdanı" olarak tarif etmiştir.
Bütün bunları dikkate alarak İlâhiyat Fakültesi öğrencilerine ve okuyucuya el kitabı olmak ve kaynaklardan bir bölümünü tanıtmak, daha geniş bilgi alabilecekleri kaynakları göstermek için dipnotları ile desteklenmiş bu eseri kaleme aldık. Kitap iki cild halinde olacaktır. Elinizdeki bu cilt "Hz. Peygamber den Osmanlılar a kadar İslâm devletlerini içine almaktadır. İkinci cild: Osmanlı Cihan Devleti olacaktır. Türk milletinin kurduğu en uzun ömürlü bu devletin 600 yıllık tarihini ve bu devleti yok etmek için girişilen iç ve dış oyunları özlü bir şekilde mümkün olduğu ölçüde ana kaynaklara dayanarak yazmaya çalıştık. İslam Tarihi C1, Nuri Ünlü, 1000000046458, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
Stok Kodu
1000000046458
Boyut
160-235
Sayfa Sayısı
588
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
1997
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat