Dini Tutum Davranış ve Şahsiyet Özellikleri

%20
Dini Tutum Davranış ve Şahsiyet Özellikleri,Veysel Uysal
Dini Tutum Davranış ve Şahsiyet Özellikleri Dinin amaç ve hedeflerinin doğru olarak anlaşılması, insan tabiatının iyi bilinmesiyle yakından alâkalıdır. Bizim inancımıza göre, dinin sahibi ve asıl kaynağı Allah tır. Ancak dinin muhatabı ve mükellefi olan insan kendi güdüleri, duyguları, ilgi ve eğilimleri çerçevesinde dini yaşamakta ve yorumlamakta olduğunu unutmamak gerekir. Dinin bildirdiği emir ve yasaklar, başka bir ifadeyle ilâhî öğretiler, insan ruhunda bir iç değer olarak yerleşip yaşanmaya başladığı zaman dinî hayat gerçeklik planında varlık kazanır. İnsan psikolojisinin bütün insanlar için geçerli ortak kanun ve ilkeleri yanında kültürlere göre farklılaşan özelliklerinin bulunduğunu da yine psikoloji ilmi ortaya koymaktadır. Din Psikolojisi nde ileri sürülen teoriler ve yapılan araştırmalar, diğer birçok ilim dallarında olduğu gibi, genellikle batılı bilim adamlarına aittir. Biz bu çalışmamızda, Batı da oluşan ilmî gelenek ve yapılan çalışmalarla elde edilen bilgi birikiminden istifade ederek kendi sosyo-kültürel yapımız içine yerleşmiş ve ortak kabul görmüş sosyal normları ve dinî değerleri incelemeye gayret ettik. Bu sebeple şahsiyet özellikleri ile dinî tutum ve davranışları birlikte incelemeye yönelik bir araştırma sonucu bu özgün çalışma ortaya çıktı. Ülkemizde şahsiyet özellikleri ya da benlik değerleri ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Ancak görebildiğimiz kadarıyla ülkemizde din psikolojisi alanında yapılan çalışmalarda, şahsiyet özellikleri ve dinî hayatı birlikte ele alan bu tür kapsamlı bir ampirik (deneye dayalı) araştırmanın bulunmaması, bizi bu konuya yönelten ana sebeplerden biri olmuştur. Dini Tutum Davranış ve Şahsiyet Özellikleri, Veysel Uysal, 1000000046151, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
Stok Kodu
1000000046151
Boyut
160-235
Sayfa Sayısı
160
Basım Yeri
İstanbul
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat