Anorganik KimyaTemel Kavramlar

%10
Anorganik Kimya,Halis Ölmez
Bilim, doğru düşünme ve sistematik bilgi edinme sürecidir. Modern bilim tek bir ülkenin, tek bir medeniyetin veya kıta'nın değil insanlığın ortak uygarlık çevrelerinin katkılarıyla oluşmuştur ve gelişmektedir. Bu bağlamda, kökenleri Antik döneme (Greko-Romen), tek tanrılı din ve kültürlere (Judaizm, Hristiyanlık) dayanan Batı, Çin uygarlığı tarafından temsil edilen Uzak Doğu, Hint tarafından temsil edilen Ortadoğu ve İslam Uygarlığı tarafından temsil edilen Yakın Doğu Kültür çevreleri sayılabilir. Bu Kültür çevreleri, bilime belirli tarihi dönemlerde katkıda bulunmuşlardır. Söz gelimi, VIII.yüzyıl ortalarından XIII. yüzyıl ortalarına kadar süren 500 yıllık dönemde, özellikle Yakın Doğu İslam alemi tek başına Dünya bilim ve uygarlığının temsilcisi ve öncüsü durumundadır. Ortaçağ kimyasının temsilcisi, modern kimyanın kurucularından Cabir bin Hayyan'dır. Batıda "Geber" adıyla anılan Cabir, VIII. yüzyılda yaşamış ve yüzlerce eser yazmıştır. Rey'de 866 yılında doğan büyük Türk hekimi Ebu Bekir Râzi ve Buhara'da doğan İbn Sina (980-1037) da çağının yetiştirdiği büyük kimyacılardandır.

XIII.yüzyıldan itibaren Haçlı Seferleri, İspanya (Endülüs) ve diğer tarihi unsurlar aracılığıyla Doğu kültür ve uygarlığı Avrupa'ya yayılmaya ve bilimde öncülük Batıya geçmeye başlar. Bilimin gereklerine uyulur ve çalışılırsa, her zaman bilimsel yarış kazanılabilir ve tekrar insanlığa hizmet öncüleri olunabilir. Elinizdeki bu ders kitabı, öğrencilerimize vermekte olduğumuz Anorganik Kimya ders notlarının geliştirilmiş bir şeklidir ve alanında eksikliği hissedilen boşluğu doldurmaya katkıda bulunma amacındadır. Kitabın; Kimyagerlik, Kimya Mühendisliği ve Kimya Eğitimi Bölümü öğrencilerinin Genel Kimya, Genel Matematik ve Genel Fizik düzeyinde bilgilendiği varsayılarak, lisans düzeyinde iki yarıyıllık bir öğretimi kapsaması öngörülmüştür. Konular sekiz ana bölümde verilmiştir. Birinci Bölümde atomik yapı ve periyodik cetvel işlenmiş, İkinci Bölüm elementlerin genel özelliklerine ayrılmış, Üçüncü Bölümde kimyasal bağa giriş yapılarak Dördüncü Bölümde kovalent bağ incelenmiştir. Beşinci Bölüm katılar, Altıncı Bölüm moleküllerarası kuvvetler ve Yedinci Bölüm asitler, bazlar ve çözücülere ilişkindir. Sekizinci Bölümde koordinasyon bileşikleri işlenmiş ve koordine bağ teorileri üzerinde durulmuştur. Her bölümün sonunda, konuların anlaşılmasını sağlayacak pratik problemler ve alıştırmalar bulunmaktadır. Ekler kısmında da, bölümlerde verilemeyen ayrıntılar yer almıştır. Kitabın hazırlanmasında ağırlıklı olarak, J.D. Lee'nin, "Concise Inorganic Chemistry" adlı kitabının dördüncü baskısı (1991) göz önünde bulundurulmuş ve yararlanılan kaynaklar Ek 8'de verilmiştir.

1997 yılında birinci baskısı, 1998 yılında da ikinci baskısı yapılan Anorganik Kimya-Temel Kavramlar başlıklı kitabın üçüncü baskısında, baskı hataları giderilmiş ve lisans üstü düzeyeki konuları içeren yeni bölümler eklenmişti. Üçüncü baskısı tükenen bu kitabın, dördüncü baskısı ise yeniden gözden geçirildi ve güncellenmiş olarak yayına hazırlandı. Kitabın bundan sonraki baskılarının da geliştirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi konusunda meslektaşlarımızın değerli eleştiri ve katkılarını bekleriz. Yoğun ve uzun bir çalışma sonucu hazırlanan bu kitabın öğrencilerimize ve ilgi duyan okuyucularımıza yararlı olması, Anorganik Kimya alanında kitap yazımını teşvik etmesi bizleri mutlu kılacaktır.
Stok Kodu
9786055911003
Boyut
165-245
Sayfa Sayısı
544
Basım Yeri
Bursa
Basım Tarihi
2008-04
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat