Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi İnsanlık tarihinde meydana gelen büyük siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel vb. kırılmalar, eğitim sistemlerinin dayandığı paradigmaları köklü bir biçimde de-ğiştirmektedir. XX. yüzyıl sona ererken, Bilişim Devrimi diye adlandırılan bil-ginin üretim ve erişim hızında meydana gelen baş döndürücü gelişmeler ve 3. Küreselleşme Dalgası, işlevsiz hale getirdiği mevcut paradigmaların yerini yeni-lerinin almasına yol açmıştır. Söz konusu değişimin en önemli boyutunu öğret-men merkezli davranışçı öğretme kuramından öğrenci merkezli yapılandırmacı öğrenme kuramına geçiş oluşturmaktadır. Günümüzde etkili bir sosyal bilgiler -ve onun altyapısını oluşturan hayat bilgisi- öğretiminin de yapılandırmacılık kuramından başka etkin öğretim ilkelerine (anlamlılık, bütünleyicilik, değerlere dayalılık, meydan okuma ve aktif öğrenme vb.) dayanması öngörülmekte-dir.Türkiye son program değişiklikleriyle Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler ders-lerinin öğretiminde, sözü edilen kuram ve ilkeler doğrultusunda yapısal bir de-ğişim başlatmıştır. Program geliştirmenin dinamik doğasına uygun olarak bu değişimin, önümüzdeki yıllarda da sürmesi beklenmektedir. Bu sürecin başarılı olması, yeni programları uygulayacak öğretmenlerin, hizmet öncesinde/içinde, yeni paradigmalara göre yetiştirilmesine bağlıdır. Bu konuda gerek Eğitim Fa-kültelerine gerekse Millî Eğitim Bakanlığı'na önemli görevler düşmektedir. Alana ilişkin son gelişmeleri yansıtan elinizdeki kitap, bu görevlerin başarılma-sına ve böylece Türkiye'de daha etkili bir hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğre-timinin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Cemil Öztürk, 9789944919197, Pegem Akademi Yayıncılık, Bahri Ata İsmail Acun Hamza Akengin Nurdan Z Baysal İsmail H Demircioğlu Ahmet Doğanay Mehmet Gült
Stok Kodu
9789944919197
Boyut
160-240
Sayfa Sayısı
464
Basım Yeri
Ankara
Basım Tarihi
2008
Çeviren
Bahri Ata İsmail Acun Hamza Akengin Nurdan Z. Bays
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat