Hakka Hakiki Kul EdiciErenlerin DuasıHizbüsseyfi

%20
Erenlerin Duası,Mehmet Kemal Pilavoğlu
Erenlerin Duası Bu kitap Resulüllahın Haz. Aliye öğrettiği büyük mutasavvıfların gece gündüz Okudukları duanın özü ve tercümesidir. Metni arapca ise de türkce hakka yalvarışı Anlatmakla Okuyuculara Pek büyük dileklerin ö-zünü sunar. Rivayete göre Resulüllah Bu hizbüsseyf iyi Haz. Aliye öğretti ve ona bu hizbi cibrili eminin ResulüHâha getirdiğini duyurdu. Resulüllah bu duâ için 12 bin haslet vardır 6 bini Dünyada 6000 de âhiretdedir. Bir kimse Bu hizbin kırâatına devam ederse Dünyâ ve ahiret Hasletleri hâsı! olur Demiştir. Bütün ekâbir Sabah akşam bunun okunmasına devam ederler. Mehmet gavs Hizbüsseyffi hakkında (Bu hizbüsseyf Alla-hm vahdaniyetini bildirir. Ehlüllahın çoğu Bu hizib dolayısıyla büyük füyüzâü iMâhiyeye ulaşmışlardır. Bu hususta en büyük nasiplerini almışlardır, demiştir. Meşhur câferi sâdıkta Bu hizib hakkında (bu hizbin birçok isimleri vardır. -1- Seyfüliah, Yani Allanın Kılıncı -2- Yemînullah, Yani Al-lahin Sağı -3- Kudretullah, Yani Allahm kudreti -4- Samsamullah, Yani Allahın Keskin Kılıncı -5- Burhanullah, Yani Allahın Burhanı Yani Hüc çeti -6- Hizbullah Yani Allahm Hizbi. -7- Sehmüllah Yâni Allahm Oku, -8- Hizbil Yemânî yani Yemen canibinin Rüknü. -9- Hizbil berez yani Ekâbi rinin saklandığı yer -10- Hizbül âzam Yâni büyük hizib -11- Hizbüssey-fî Yani Allahm Kılıncı -12- Yedullah Yani Allahm Eli. Bu hizbin havası Bu hizbin 12 - bin Haslet var buyurulmuştur. Kutbu! âzam da Bu hizib hakkında Herkim salavâtı fâtihle bu hizbi Okursa Cümle zikre be beldir. Cenabı hakka teveccüh edenler bunun ikisinden efdal Bir şey le teveccüh edemezler, aziz olurlar. Hiç kimse ona hücum edemez. Bir kimse senede bir kere okusa o sene günahı yazılmaz. Sayı adedi çoğaldıkça Hüküm böyledir denmiş ölüm zamanında da Bu hizbusseyfi okuyan ların bu Hizbusseyf onların ölümü yanında güzel bir şahıs şeklinde halk olur. Onun ömrü hitamında bu Hızbusseyf yanıma gelir, önünde durur kendisine bakar. Kendisi halk olan şahsın Güzelliğini görünce güzelliği ile onunla meşgul olurken Allahı teşbih eder ve ruhu meşakkatsiz tenden çıkar. Birde iki melek onun kabrine gelirler ona sorulan suale cevap verir er. Bir de kabirden çıktığı zaman, yüzü ayın onbeşi gibi olur. Birde Muham med aleyhisselamın ilk ziyaret edenlerden olur. Birde ameli tartılmak i-çin mizana geldiğinde onun için hesap yoktur. Ona onun hakkında deni lirki bu hizbüsseyfiye devam emiştir birde sırata vardığında olraduğu hiz büsseyfiden bir binek hasıl olur. Göz açıp yumuncaya kadar az bir müddet de o melek hizbüsseyfiyi okuyanı geçirir. Sonra o melek ona derki ben dünyada okuduğun hizbüsseyfiyim birde ahiretde Rasulüllahı ziyarete gelenlere Buyururki ey benim ziyaretime gelenler şu duayı okuyanlara ikram edin ve hürmet edin buyurur. Cennetde de ebedi kalırlar ve giydikleri hılat Insrkesîn giydiği hılatin üstündedir ve» derecesi de her derecenin üstündedir. Cenabı Hak ona okuduğu hizbüsseyfin herbir harfine bir derece inşası ede'. Bu hizbüsseyf okunurken 70000 Bin melek hazır bulunurlar. Alîahümme Entellahüden Lâilahe Entellaya kadar o 70 bin melek secdeye kapanıp Yarabbî bu hizbi okuyanın duasını kabul ey le derler.

Bu kitapta bu mübarek duanın türkçe manasını sunmakla o manayı

anlayıp okudukça insanlık büyük nura kavuşur. Muvaffakiyet Allahtandır

ELHAC MEHMET KEMAL. PÎLAVOĞLU Hakka Hakiki Kul Edici, Erenlerin Duası, Hizbüsseyfi, Mehmet Kemal Pilavoğlu, 3002795101759, Pilavoğlu Kitabevi ve Yayınları
Stok Kodu
3002795101759
Basım Yeri
Ankara
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat