Hidayet Rehberi Ey Müminler!.. Allahü Teâlâya ibâdet yollarını gösteren ilme «Fıkıh»der-ler. Bunu bilenede "fâkih" derler. Bundan dolayı her akıl baliğ erkek ve kadının bu ilmi bilmesi üzerine farzdır. Zira, bunları bilmeyerek yapılan ibâdet ve taat noksan olup indallah makbul olmaz.

İnsan, Allahü Teâlâya iyi bir kul olmak isterse muhakkak bu ilmi iyi bilip tatbik edecektir. Aksi takdirde emekleri hebadır. Zira bu ilim, Hazreti Resûlül-rahın Allahü Teâlâya ibâdet tarzından bahsetmektedir. Her Mümin Resûlu-nün gittiği yoldan gidip ibadet etmedikçe elbetteki dalalette kalmış olur.

En iyi Mümin, Resulüne tâbi olduğu kadar makbul ve mahbubtur. İşte, Kulun kazancı da bu ittibaı nisbetinde ziyâde olup, zararı da Resûlüllahın yolundan ayrıldığı nisbette artar. Bundan dolayı îmamı Âzam Ebû Hanifeye Fıkıh nedir' diye sorduklarında:

- Kişinin kâr ve zararını bilmesidir, buyurmuşlardır. İşte Müminler bütün faaliyet sahalarında ve ibadet sahalarında Resûlüllahın emrine ittibaı nisbetinde kazançta olmakla ben bütün fıkhı yani; Müminin kazançlı ve zararlı noktalarını gayet açık ve sade bir lisanla bu küçük kitabta hülasa ettim. Tâki, okuyan Mümin kardeşim az bir zaman içinde kâr ve zararını anlayıp ona göre amel etsin, bu suretle de makbul ve mahbubundan olsun.

Ey Müminler!.. Bu kitab sizin dîninizin esaslarını göstermekle sizlere ebedi bir yadigardır. Ve size ebedi bir rehberdir.

Bunları öğrenen ne güzel âlim ve bunları tatbik eden ne güzel Âmildir. Hayatta bu güzel ilme ve amele çalışmak her şeyin fevkinde bir kazançtır. O hâlde bu kazançları kendine mâl edenlere ne mutlu. Bunları nisyan edenlere ne yazık. Hidayet Rehberi, B Boy, Mehmet Kemal Pilavoğlu, 3002795100029, Pilavoğlu Kitabevi ve Yayınları
Stok Kodu
3002795100029
Basım Yeri
Ankara
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat