Hac Rehberi Bu kitap, Haccın mânâ ve mahiyetini beyanla menâsiki haccı inceler. Hacca ait âdap, erkân ve duaları beyan eder. Bu suretle her hacı namzedi olduğu kadar, dinini anlamak bakımından her müslü-man için de bu en lüzumlu bir kitaptır. Çünkü Hac, islâmın beş şartı olan Şahadet, Namaz, Oruç, Zekâttan sonra sonuncusunu teşkil eder. Teşbihi caizse Hac, Islâmiyetin şartlarını tamamlamak bakımından muazzam bir kasttır. îslâmî farizanın bu suretle beşincisi, sonuncusu olmuştur. Beşinci ve sonuncu olmasının hikmeti diğer farzlardan ehemmiyeti az olmasında değil, belki bütün islâmî duyguların eksiklerini tamamlamak yönünden dolayıdır. Nasıl her şeyde tedricî bir tekâmül varsa, olgunluk derecesi zuhur ediyorsa, hac da islâmî bilgi, duygu, sevginin son tezahürü, olgunluk meyvesidir.

Hacı namzetlerini, bu büyük kastı mahsusla olgunluğun en yüksek derecesine çıkarır. Doğudan, Batıdan gelen renkleri, dilleri ayrı ayrı binlerce müslümanın bir noktada, Beytullâhm etrafında.toplanmaları, yüreklerden cuşa gelen şahadet, tevhid nidaları, hacı namzetlerine unutulmaz büyük heyecanlar verir. Hayatının en kıymetli hatıralarını kaydeder. Yine Beytullâhın etrafında toplanan binlerce halkın fakirinden şahına kadar bütün üniformalarını çıkarıp tek bir elbise giymeleri, kefenlere bürün-meleri, Hakkın huzurunda insanların nasıl bir mü-savaat tecellisini göstermekle, dimağları durdurur.

Müslümanlar beş vakit namazda camilerde toplandığı gibi, senenin, muayyen bir gününde de Beytullâhın etrafında toplanmaları, ibadetten sonra tanışıp kaynaşmaları, çok ulvî bir manzara arzeder. İslâm dîninin her farizasında büyük hikmetler olduğu gibi, Haccm her safhasında da insanları günegün coşturan, insanlık mefhumunu tattıran, ruhlara en büyük şifalar sunan hikmetler vardır.

Eğer müslümanlar, haccın bu ulviyetini, mânâ ve mahiyetini idrak etmiş olsalar, yer yüzündeki bütün müslümanlar siyasette, iktisatta, dinî bağlanışlar yüzünden de maddî ve manevî refah dolayısiyle insanlığa büyük bir nümûne olurlar.

Her toplantı bir kuvvet birlik olduğu gibi, bu kutsi toplantıda, bu muazzam kongrede büyük neticeler elde edilmiş olur. Heyhat ki, hacca gidenler ancak dar düşüncelerle hareket etmelerinden bu kutsal neticeler elde edilememiştir- İnsanlık ilerledikçe, daima böyle kongrelere muhtaç olduğu görülmektedir. Medeniyet dalga dalga yer yüzüne yayıldıkça, insaniyetin böyle kongrelere ihtiyacı gün geçtikçe kıymetini göstermektedir. Her günkü gazeteleri okuyanlar, Milletin dertlerine deyâ bulmak için nice konferanslar, kongreler yapıldığım görürler. Parti toplantılarından tutunuz da, Devletler arası toplantılar hep bu birlik için insanlığın selâmet ve saadeti için değil midir'

Halbuki, islâmiyet tâ bidayetten, daha önce dinî bakımından bu toplantıyı esas bilmiş, hali vakti müsait olan her müslümanin bu toplantıya gelmesini davet etmiştir. Hakkın rızasını bulabilmek için giden hacı namzetleri, orada aynı gayeler için toplanan çeşitli dillere ve renklere sahip müslüman kardeşi ile konuşacak, sevişecek islâmiyetin ve insaniyetin dertlerine deva olucu şeylere tevessül edecektir. Bu suretle Hac, dinî bakımdan muazzam bir toplantı, siyasî bakımdan muazzam bir teşkilât, müsavaat bakımından insanlara tam bir örnek, tanışma bakımından muazzam bir kongre, fırsat bakımından en kıymetli bir tanışma fırsatıdır. Bir insan yıllarca diyar diyar gezse, bu toplantıda göreceği, bulacağı menfaati asla ömrü boyunca bulamaz. Tevhid bakımından da emsaline tesadüf edilemeyen en muazzam bir toplantıdır. Bu suretle her türlü fazilet ve meziyetleri toplayan bu mübarek fariza, islâmiyetin beşinci vasfı, müminlerin olgunlaşması bakımından da en son merhalesi olmuştur.

Biz de bu kitapta âyeti kerimeler ve tefsirlere, hadîsi şeriflere istinaden en güzel şekilde halkımıza tatlı bir lisanla bu hakikatleri anlatmağa çalışacağız.

«Menasiki haccı benden öğrenin diyen Resûlul-lâhm isri pâkine giderek, hacı namzetlerine bu yollan aydınlatmağa uğraşacağız.» Bu suretle bu kitap, gerek hacı namzetlerine, gerek islâmiyetin yüksekliğini anlamak, duymak isteyenlere sunulmuş, en büyük armağan olacakU-r. Kastımız Hakkm rızası için halka hizmettir.

ELHÂC Mehmed Kemâl Pilâvoğlu Hac Rehberi, Pilavoğlu Kitabevi ve Yayınları, 3002795101499, Mehmet Kemal Pilavoğlu
Stok Kodu
3002795101499
Basım Yeri
Ankara
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat