Hadisi Şerif Âlemlerin Rabbıma hamdolsun. Muhammed Aley-hisselâmı bütün insanlara bir çırağ kıldı. Çok insanlar bu nurdan aydınlanıp, hidayet buldular. Onun mübarek sözlerini anlıyanlar, Muhammed Aleyhısse-lâmı daha çok sevip ebedî saadete erdiler. Bu küçük kitap da o mübarek sözlerin bir katrasıdır. Sahih senetlere dayanan bu hadisleri ezberlemek, amel edip öğretmek saadetin en büyüğüdür. Nitekim Nebi Aleyhisselâm :

«Men hafıza alâ ümmetî erbaine hadisen min emri dinîha basehullahü fi zümretil fukahâ-î velu-lemâ-î (1)». buyurmuş, ümmetinden herkim emri dinlerine dair kırk hadisi şerif hıfzederse Allahü Tealâ onu fukaha ve ulema zümresinde hasredeceğini duyurmuştur. Bu devlete ermek şüphesiz okuyup amel etmeğe mütevakkıftır. Nitekim İsâ A-leyhisselâm :

«Semâvatda o kimseye büyük derler ki öğrenir, amel eder, öğretir.» buyurmuşlardır. Şüphesiz bu bü-

yük söz herşeyi aydınlatmağa kâfidir. Fakat asıl olan cihet olanı olduğu gibi kavrayıp nakletmektir. Bunun haricinde her söz dini yıkıcı olmakla Resûlullah tarafından menedihniştir.

Bu kitap da bu sırra binaen hadisi sahihlere dayanarak bu gayeye vâsıl olmak ister.

Muvaffakiyet Allahtandır.

M. Kemâl PİLÂVOĞLU Hadisi Şerif, Mehmet Kemal Pilavoğlu, 3002795100499, Pilavoğlu Kitabevi ve Yayınları
Stok Kodu
3002795100499
Basım Yeri
Ankara
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat