Hz. Ebubekir Dünya tarihinin en meşhur şahsiyetlerinden birisi de Hazreti Ebubekirdir. Onu, her cihetten tetkik eden bir tarihçi, insanlığın en olgun bir şahsiyeti addeder. Kitabı Kerimde, bu zatı Allahtan korkanların birincisi olarak kabul eder. Şüphesiz korku, büyük duygu ve muhabbetin meyvesidir. İnsan, ancak bununla kötülükten uzaklaşabilmiştir. Bu suretle tarih, Hazreti Ebubekiri her türlü kötülükten uzak yaşayanların birinci safında görür ve bilir.

Hazreti Resulüllahda Hazreti Ebubekiri bu yüzden sevmiş, ondaki İslamiyete olan derin saygı, sevgi ve bağlılığı dolayısıyla da onu sıddıkiyyetle lakaplandırmıştır.

Cihan tarihinde eşsiz, adil unvanını taşıyan Hazreti Ömer bile, Hazreti Ebubekiri kendisine büyük bir üstad bilirdi.

İlmi irfan ve kahramanlığı ile, tarihte nam alan Hazreti Alı de, onun büyük meziyetlerinden hürmetle bahsederdi.

Tarafsız tarihçiler bu büyük insanı beşeriyete en büyük bir numune addederler. Şiiler, hilafet dolayısıyla Hazreti Ebubekire aşağı bir lisan kullanmak isterlerse de, hiç bir zaman hakikat güneşi balçıkla sıvanmaz. O hayatını Allaha vakfeden ve o uğurda malını, vücudunu hasreden yegane zattı. Bedir muharebesinin en korkunç safhalarında elinde

yalın kılınç, Peygamberin etrafında dolaşır, Peygamberi en büyük tehlikelerden korurdu. Bu suretle, kendisine en büyük bir kahraman olarak bakılırdı. O halde onu alim, fazıl olduğu kadar da tarihte en büyük bir kahraman olarak görürüz. O idari bakımından da en büyük bir idareci, siyaset bakımından da en büyük bir diplomat, ilim bakımından da en büyük bir bilgin, harpçilik dolayısıyla da en büyük bir kahramandı.

Kısaca Hazreti Ebubekir her bakımdan insanlığı ilgilendiren nihayetsiz meziyetlere sahip, çok zeki, müttaki bir şahsiyettir. Bu bakımdan her İslamın olduğu kadar da her insanın bu şahsiyeti iyi bilmesi, anlaması insanlığın ıcabmdandır.

Tarih, bir şeyin hakikatini gösteren hakiki bir ayna olursa, insanlık için en faydalı bir kitap olur. Böyle kitaplarla cemiyet hayat bulur. Bu bakımdan bu kitap bu büyük şahsiyeti hakikat aynasında göstermekle, okuyucularına yem bir hayat verir.25/10/1950

Elhac MEHMET KEMAL PİLÂVOĞLU Hz Ebubekir, Hayatı ve Hilafeti, Mehmet Kemal Pilavoğlu, 3002795100899, Pilavoğlu Kitabevi ve Yayınları
Stok Kodu
3002795100899
Basım Yeri
Ankara
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat