Rasulullahın Ashabına Hitabları

%20
Rasulullahın Ashabına Hitabları,Mehmet Kemal Pilavoğlu
Rasulullahın Ashabına Hitabları Bu kitab /300 küsur sene evvel Muhammed Aleyhisselâmın as-habıyla konuşmak zevkini yaşatmak ister. Bu pek güç olmakla beraber pek zevkli bir şeydir. Rasülüllahın huzurunda oturup dinliyormuş gibi olmak saadetlerin en büyüğüdür. Biz bu kitabı Buhari Müslim, Tirmizi, Beyhaki, Tabarani, Hâkim, Câmiüssağir Müsnet, gibi hadislerden seçerek topladık. Bu suretle bu kitab sahih hadislerin özüdür. Her sahih senetlere dayanır. Gayet açık, tatlı, bir ifadeyle okuyucuya her sahifesinde bir ruh bir nur serper. Okuyucu dünyanın elemi, gam:yla paslanmış olan kalbini bu nur ile yıkar. Yürekler Muhammed Aleyhisselâmın nuru nübüvvetinden iktibas edilmiş bir nurla ezeli, ebedi bir şifa bulur. B ukitab bu suretle kalblere nuru iman sevgi, muhabbet serper. Ve okuyucuya dünya hayatının en güzel bir arkadaşı olur.

Rasülüüah bir hadisi şerifinde : Nasrallahü Emree Semia Makaleni Kûaha Fe Ereddaha Semiğaha buyurmuşlardır.

Manayı şerifi : Sözümü işitip belledikten sonra olduğu gibi Işit-tirenin Allah yüzünü ak etsin. Diğer bir hadisi şerifinde de : Men Ta-alleme Erbaıyne Hadisen İbtiğâe Vechullâhi Li Yuallime Bini Ümmeti Fiy Halâlihimi ve Haramihimü Haşarallahü Yevmel Kıyameti Âlimen?

Manayı şerifi : Kim ümmetimden helâl ve haramlar hakkında bilgi vermek için Allanın rızasını isteyerek 40 hadisi şerif öğrenirse Allah onu kıyamet gününde âlim olarak hasreder buyurmuşlardır. Bu kiîabda insanları bu bilgilerle aydınlatacak her büyük şeref ve saadete erdirebilecektir.

Muaffakiyet Allahtandır.

Elhac

M.Kemal Pilavoğlu Rasulullahın Ashabına Hitabları, Mehmet Kemal Pilavoğlu, 3002795100219, Pilavoğlu Kitabevi ve Yayınları
Stok Kodu
3002795100219
Basım Yeri
Ankara
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat