Yaratılışa Sebep Olan Nur

%20
Yaratılışa Sebep Olan Nur,Mehmet Kemal Pilavoğlu
Yaratılışa Sebep Olan Nur Bu kitap, bu varlığa bu yaradılışa sebep olan ilk nurdan bahseder. Allah, bu âlemi yaratmayı murad edince, bu ilk nuru yarattı. Bu ilk nurdan bütün âlem yaratıldı.

Dâvud Aleyhisselâm, Rabbısma münâcaatla;

Yâ Rab!... (LİMA HALAKTÜL HALK) yâni, «Yâ Kabbi bu halkı niçin halkettin» dedi. Cenabı Hakda:
KÜNTÜ KENZEN MAHFİYYEN FE AHBEBTÜ EN UĞREFE FE HALAKTÜL HALKA FETEAREFTÜ İLEYHÎ Fî ARAFÛNî) buyurdu. Yâni «Ben gizü bir hazine idim. Zâtı ilâhiyemin bilinmekliğini murad ettim, muhabbetimden halkı halk ettim.» demektedir. Resûlüllahda: (MÂ ALÂKALLÂHÜ EVVELE NÛRÎ) buyurdu. Yâni. «ilk evvel Allah benim nurumu halketti» Buyurmuştur. Bu bütün hakaikm esrarını cemetmekle; Büyük ağacın çekirdeğin içinde gizlendiği gibi bir sır taşır (KENZEN MAHFÎYYEN) Yâni (gizli hazinenin bilinmesi, hu ilk nurun bilinmesi ile vücut bulur» Çünkü bu, (KENSİ MAHFİ) her türlü tecelliyatı ilâhiyeye mündemiç olmakla ilk yaratılış olan nurun bilinmesi ile aydınlanabilir. Arifler bu hadîsi kudside ki (Fî ÂRAFÜNÎ)deki (Fi) kelimesini işaret tariki ile cümle-i kebir hesabı ile doksan iki olduğunu söylerler. Muhammed ismi şerifi de, cümle-i kebir hesabı ile doksan iki eder. Bu Suretle Hadisi kudside, mâna ve işaret târiki, halkın Hakka muhabbetleri, Muhammed Aleyhisselamı iyi bilmeklikle hâsıl olur.
Hak Tealâya. talibin vusûli, bu nurla olur. Nuru Muhammed Sallallahü Aleyhi Vesellem o nurdan yaratılmıştır. Bu nurda vasıtasız nuru ilâhiyeden halkolmuştur. Bundan hariç olarak, hiç bir göz hakikatlara erişemez nuru ilâhiyeden istifade edemez. Resûlullahm sânılilerinde
Kuranı kerimde (KAD CÂEKÜM MİNALLAHÎ NUR) buyurdu. Resûlullaha Nur tesmiye olundu. Burada Resûlullahm vasıtasız nuru ilâhiyeden halk olduğu sırrı duyuruldu. (MÂ ALAKALLAHÜ EVVELE NÜRî) hadîsi şerifince bu nur mahlûkun evveli oldu Halk ile, Hak arasında vasıta olduğu duyruldu. Bu suretle cümle mahlûkatm içinden Allah, kendisine kurbiyetin bu nurla mümkün olacağı sırrını duyurdu. Yaratılışa Sebep Olan Nur, Mehmet Kemal Pilavoğlu, 3002795101749, Pilavoğlu Kitabevi ve Yayınları
Stok Kodu
3002795101749
Basım Yeri
Ankara
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat