Büyük Dua Kitabı Yayın Hakkında:

Bütün kainatı (alemi mevcudatı) yaratan ve Raufürahim sıfatlarıyle muttasif olan Allahü Teala hazretleri biz insanların eşref-i mahlukat olarak halk eylemiş ve bilhassa biz Müslümanların gelmiş, geçmiş ve gelecek ümmetler içerisinde bilcümle efal, ve harekatımızla, davranışlarımızla ve en güzel ibadetlerimizle mümtaz ve seçkin bir ümmet olarak dünya ve ahirette huzur, selamet ve sadetle yaşayabilmemiz için de Cibril-i Emin vasıtası ile habib-i kibriyası Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem hazretlerine Kuran-ı Kerim gibi emsali bulunmaz bir mübarek kitabı inzal buyurmuş ve bu, kitabın ihtiva ettiği mana ile ahkam-ı şeriyyeyi daha kolaylıkla anlayabilme miz için de yine Resulü zişanına ulumü evvelin ve ahirini talim buyurarak icab ettikçe hadis-i şeriflerle vazıh bir şekilde açıklamalar. vaiz ve nasihatler yapma şeref ve salahiyetini bahşetmiştir. Asr-ı seadetten bize kadar bütün sadeliğini ve tazeliğini muhafaza ederek ulaşan kitap ile sünnet bütün teferruatıyla elimizde olmakla dinimizi kolayca öğrenmemiz sağlanmış olup hesap gününde mazeretlerimizin de kabul olunmayacağı Kuran-ı Kerimde açıkça beyan edildiğinden artık bize Kitabullah ile sünnet-i Peygamberiyedeki emir ve nehiyleri öğrenip mucibince amel etmek düşer. Şimdi asıl mevzumuz olan dua bahsine geçiyoruz. İbni Abbas Raadıyallahü anhden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahü aleyhi ve selem hazretleri bir hadis-i şeriflerinde mealen şöyle buyurmuşlardır.

İbadetin efdali duadır .

Bu hususta inzal buyurulmuş hiç bir ayeti kerime olmasa ve hadis-i şerif dahi bulunmasa bile yukardaki hadisden duanın islam dininde ne kadar önemli olduğunu anlamakta güçlük çekmeyiz. Bir ayet-i kerimenin meali: Size merhamet edilmesi için, Allaha ve peygambere itaat edin. İşte bizim de bu dua kitabını yazmaktan maksadımız müslümanların zaruri ihtiyaçlarından olan duaları tek bir kitaba toplayıp her çeşit dua ihtiyaçlarını karşılayabilmek içindir. Bu eserde yazılı olan Ayet-i kerimelerden, ehadis-i salihadan, rivayet-i sarihadan ve ahbar-ı menkuleden ve asar-ı makbuleden ediye-i mücerrebeden olup devam üzre okunması menfaatimiz icabıdır. Müslümanlar her halinde Cenabı Allah dua eden yer yüzünün biricik ümmetidirler. çünkü bir müslüman rabbisine dua etmek için muztar kalıp başı sıkılmasını beklemez. En geniş ve ferah zamanında ve yahut dünya gailelerinin ve meşguliyetlerinin en ziyade bastırdığı bir sırada da gece ve günndüz demeyerek Allahına yalvarmaktan geri kalmaz. Bu sebeptendir ki biz müslümanların şifa kaynakları olan dualar on dört asırdan beri durmadan en mebzul bir şekilde kaleme aldığımız kitaplarımızda ve bülbüller gibi öten dillerimizde çağlayanlar gibi şarlayarak yerleri ve gökleri nura gark etmektedir. Ne mutlu o Rabbisine aşk ve şevk ile dua ederken göz yaşları dökerek gönülden kaynayıp coşan müminlere! Cenabı Erhamer-rahmin hazretleri cümlemizi dualarını kabul ettiği kullarından eylesin. Amin.

Okuyanı, dinleyeni, yazanı, yarlığa gil ya gani. Tevfik Allahdandır.

31 Mayıs 1966 İstanbul, Elhac Hüseyin Tokoğlu. Büyük Dua Kitabı, Elhac Hüseyin Tokoğlu, 3002812100089, Sağlam Yayınevi
Stok Kodu
3002812100089
Boyut
17-24
Sayfa Sayısı
378
Basım Yeri
İstanbul
Kapak Türü
Ciltli
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe - Arapça
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat