XVIII. asırda İstanbul da Eminönü civarında yaşayan İbrahim
Hâs (ö. 1782) döneminin eli kalem tutan önemli
Halvetî/Şa bânî sûfi müelliflerinden birisidir, İbrahim Hâs in,
hemen tamamı tasavvufî-özellikle Halvetiyye- tarihî, felsefesi
ve edebiyatıyla ilgili olan eserleri içinde bulunan ve şu ana
kadar değerlendirilmeyen bir eseri de, Mektuplarıdır. Bu
eserde müellifin beş adet tasavvuf! mektubu bulunmaktadır.
Şeyhü l-Ekber i aratmayacak kadar derin bîr tasavvuf
kültürüyle kaleme alman bu mektuplarda İbrahim Hâs,
özellikle şu konulara temas etmektedir: Müşâhede-i dîdâr; İnsanın kendisine ve Hakk ın iline yol bulması: Yoldaki tehlikeler; Koyun sûretinde olan kurtlar; Terk-i kevneyn, terk-i meram; Terk ile pâk olmak; Deryayı müşahede; İkilik küfürdür; Menzil-i ahadiyyet, Sırr-ı Şerîat, Sırr-t Muhammed in keşfi; Rûh-ı izafî nedir; Hakîkat-i eoliyaullah, Hazret-i Muhammedi bilmek; Eşyânın zuhuru ve hakikati nedir; Tecellînin zuhuru nasıldır; İnsân-ı kâmil sırrı ne demektir; Makâm-ı cem de,
makâm-ı farkta oe âlem-i âmâda olan ahadiyyet ne demektir; Maksat, âlem-i âmâdaki ahadiyyettir; Keşf-t ma nevînin zâil olması oe İstiğrak; Tıfl-ı ma necinin keşfi; Berzah makamları; Fakr-ı tâmme; Fenâ-yı şelase ve bekayı selase; Âlem-i nâsüt üe lâhût nedir; Cüz oe küllün
hakikati; Kurbiyyet ne demektir; râdet ve mürid;
Esmanın inşânda zuhûru; Akıl, ilâhî fehmden hâriçtir;
Hudûd i Hudâ, sırları saklamayı gerektirir.
Stok Kodu
9789756743188
Boyut
135-195
Sayfa Sayısı
78
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2005-03
Çeviren
Dr.mustafa Tatcı
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat