Türkiyede 2001 krizinin ardından 50 Milyar A.B.D. dolarına ulaşan maliyet ile birlikte, öncelikle bankacılık sektöründe temel bir standart gelen Risk Yönetimi felsefesi, özünde finansal profesyoneller açısından bir tür zorunluluk olarak görülmekle beraber bireyler bazında, kültürel bir değişimi ifade ettiğinde ancak tam anlamıyla başarılı olabilecektir. A.B.D.de başlayarak Dünyaya yayılan Küresel Kredi Krizi zarar miktarının 3 Trilyon Dolara ulaşmasının beklendiği gözönüne alındığında, risk iştahının kontrol edilmesinde başarı sağlanmasının oldukça zor olduğu ifade edilebilir. Türk finans sektörü bilançoları içerisinde bulunmayan toksik kredi türevleri, finansal iflasların yaşandığı küresel piyasa koşullarında Türk Bankacılık Sektörünün döviz talebinin sürekliliği ve artan risk primi nedeni ile finansman maliyetlerini etkilemiştir. Belirlenen riskler, doğru yönetilmediğinde kurumların yıllık faaliyet kazançlarının çok kısa bir süre içerisinde kaybetmelerine neden olabilmektedir.
3. Baskı ile güncellenen kitap içerisinde risk yönetimi konularına cevaplar aranarak aşağıda ifade edilen çalışmalar yapılmıştır:

Kredi Krizinin Ardından Basel IInin Yetersizliği ve Türk Finans Sistemine Etkileri
Piyasa, Kredi, Operasyonel Risklerinin Ölçülmesi ve Yönetimi
Riske Maruz Değer Nasıl Hesaplanmaktadır?
Aktif/Pasif Yönetimi Teknikleri Nelerdir?
Kurumsal Risk Yönetimi Entegrasyonu Şirketlere Ne Tür Stratejik Fayda Sağlamaktadır?
Etkin Sermaye Yönetiminde Risk Yönetiminin Önemi
Risk Yönetiminde Karşılaşılan Problemler ve Geliştirilen Çözüm Önerileri
En Güncel Detayları ile Gerçekleşen Küresel Finansal İflaslardan Alınacak Dersler
Risklerin Ölçülmesi ve Yönetimi ile Yöneticiler, Hisse Sahipleri, Düzenleyici Kurullar Arasındaki İlişkilerin Koordinasyonu
Finansal Riskten Korunma (Hedging) Teknikleri
Kredi Riski Ölçüm, Yönetim Teknikleri ve Uluslararası Yazılım Özellikleri
Operasyonel Risk Göstergeleri ve Sigorta ile Risk Transferi
Entegre Risk Yönetimi Sistemi
Ekonomik Sermaye, Limit Sistemleri, RAROC ile Performans Değerlemesi
Reel Sektör Açısından Kurumsal Risk Yönetimi Proje Uygulaması
Sermaye Piyasasında Risk Yönetimi
Yatırım Fonlarında Risk, Getiri Bazlı Derecelendirme
Finansal Modelleme & Risk Yönetimi Tabanlı Excel Çalışmaları
Risk Yönetimi Alanında En Yeni, En Detaylı Uluslararası ve Yerel Örnekler
Karmaşık Finansal Uygulamalara Yönelik CD-ROM Eki İle Zengin Prezentasyon Destek Dosyaları
1000e Yakın Güncel Kaynak Taraması ve 300e Yaklaşan Kaynak Kullanımı

ÖNSÖZ
21. yüzyılın etki gücü en büyük ve periyodu en uzun finansal krizini yaşadığımız bu dönem içerisinde Risk Yönetimi disiplini yaşanan tüm olumsuzluklara karşın önemini yitirmeden sürdürmektedir. Bilanço büyük-lükleri açısından Türk finans sisteminde yer alan kurumların tamamından daha büyük ekonomik değer taşıyan finansal kurumlardan bir çoğu artık finansal sistem içerisinde yer almamaktadır. Geçmişte iflas etmesi çok güç (too big to fail) olarak kabul gören piyasa anlayışının gerçekçi bir kredi riski değerlendirmesi olmadığı 700 Milyar $lık Lehman Brothers iflası ile tescillenmiş bulunmaktadır. Üst yöneticilerin yatırım kararlarındaki hatalı hareketleri ile nakit ihtiyacına düşen bir kurum, risk iştahını sermayesinin 30-40 katı oranında bir finansal kaldıraç kullanımı ile birleştirdiğinde, en gelişmiş risk yönetim sistemine de sahip bulunsa, bilanço yönetimini daha muhafazar yapan kurum karşısında uzun vadede olumlu sonuç alamadığı da teyit edilmiştir. 2007 yılı yarısında 255 Milyar $lık piyasa büyüklüğüne sahip olan uluslararası bir banka 1.5 yıl gibi kısa bir zaman diliminde 19 Milyar $ piyasa değerine düşebilmekte ise, finansal kurum yöneticilerinin risk iştahlarını sıkı bir şekilde kontrol altına alarak etkin sermaye yönetimi çalışmalarında bulunmaları gerekmektedir. Bu aşamada kurumların uzun vadede sermaye maliyetinin üzerinde sürdürülebilir bir oranda reel getiri sağlayarak yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri açısından proaktif risk yönetimi anlayışı süreci destekleyen bir yapı olmaktadır.
2007 yılından itibaren yaşanan gelişmeler karşısında mali sektör önemli bir kavşakta bulunmaktadır. İflasların ardından risk yönetimi açısından alı-nan kötü tecrübelerin yanında, finansal sektör üzerinde düzenleme ve de-netleme hazırlıkları gelecekte iş süreçleri üzerinde birtakım değişiklikler meydana getirecektir. Bu yöndeki eğilim aşırı regülasyon ile birleşerek kurumların risk alabilme kapasitelerini tam ters istikamete de çevirmeme-lidir. Gelecekteki olası riskleri doğru algılayarak uygun modeller ile yönet-meye çalışan Risk Yönetimi Disiplini ile geçmişe odaklanarak yaşanan olaylar üzerindeki bulgulardan yola çıkarak süreçleri iyileştirmeye gayret gösteren Teftiş Disiplini arasındaki hassas denge de olduğu şekilde, kriz sonrasında aşırı gözetim eğilim iştahının çok hassas biçimde ayarlanması gerekmektedir. Finansal inovasyonun gelişiminde kritik rol oynayan türev enstrüman kullanımının gelecek yıllarda alınabilecek önlemler ile yaratıcılığı tamamen ortadan kaldıracak bir noktada bulunmaması gerekmektedir. 1990lı yıllardan itibaren finansal türev enstümanların nominal büyüklük-lerinin hızı bir şekilde 700 Trilyon $a yaklaştığı dikkate alındığında, bilan-çolar üzerindeki finansal kaldıraç seviyesinin hızlı bir şekilde tersine trend sergilediği bu dönem sonrasında piyasalarda daha sıkı bir risk yönetimi uygulamaları ile kontrollü risk iştahı eğilimi tercih edilecektir.
Türk sermaye piyasasında gelişmeler son yıllarda yaşanan hızlı büyüme trendi, vadeli işlem ve opsiyon borsasındaki büyüme ve yatırım fonları ala-nındaki ürün çeşitliliğindeki artış ile olumlu bir seviyeye ulaşmaktadır. Bu gelişmelerin sonucunda finansal kurumlar bünyesinde fon yönetimi, operas-yon, muhasebe sistemleri ile entegre olarak çalışan gün içi risk ölçüm ve yönetimi faaliyetlerini uluslararası normlarda yerine getirerek üst yöneticile-re stratejik kararlarında yardımcı olan çalışmalara gereken önemi vermelidir.
Bu konuda 2003 yılından itibaren çalışmalarında kendilerine destek verdiğimiz kitabın yazarları K.Evren Bolgün ile Barış Akçaya...
Stok Kodu
9789758532285
Boyut
160-240
Sayfa Sayısı
768
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2011
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat