Asa-yı Musa (Çanta Boy) ASÂ-YI MÛSÂDAN BİRİNCİ KISIM (On Birinci Şuâ): Denizli Hapsinin bir nevî müdafaası hükmündeki meyvesi olup, aynı zamanda iman, ibadet ve tevhide dair önemli meseleleri açıklar ve ispat eder

Meyve Risalesi: On Bir Meseledir

Birincisi: Her gün 24 saatin bir saatini ahirete sarfetmeye vesile olan namaz ibadetinin önemi vurgulanıyor.

İkinci Meselenin Hülâsası: Ölümün karşısında takınılacak tavır.

Üçüncü Mesele: Eskişehir hapishanesinin penceresinden lise talebelerinin hâline ağlaması.

Dördüncü Mesele: Dünya savaşından daha önemli olan hakikat.

Beşinci Mesele: Gençliğin değerini bilip ona göre davranmak.

Altıncı Mesele: İlimlerin diliyle Allahı tanıma

Yedinci Mesele: Bize âhireti anlat diyen mahpuslara bir izah.

Sekizinci Meselenin bir Hülâsası: Âhiret inancının ferdî ve toplumsal hayata faydaları.

Birincisi: İnsanın mahiyeti ebediyetle fıtraten alâkadardır.

İkinci meyvesi ve hayat-ı şahsiyeye bakan bir faydası: Âhirete imanla ölüm bir cennet kapısına dönüşür.

Hayat-ı şahsiyeye ait üçüncü bir faydası

Dördüncü bir faydası ki, insanın hayat-ı içtimaiyesine bakıyor

Birinci Nükte: Cehennemin varlığı hakkında bir değerlendirme.

İkinci Nükte: Cehennemin varlığının ve şiddetli azabının, rahmete ve adalete zıddiyeti yoktur.

Dokuzuncu Mesele: Cüzî bir iman hakikatini inkâr etmek küfrü gerektirir. Çünkü iman bir bütündür.

Birinci Nokta: Cenâb-ı Hakkın varlık delilleri aynı zamanda âhirete işaret ve delildir.

İkinci Nokta: Bütün peygamberler ve Kurânın en esaslı unsuru Allaha ve haşre imandır.

Üçüncü Nokta: elhamdü lillâhın mânâsını ifade eden bir cümle...

Onuncu Mesele: Emirdağ Çiçeği

Kurândaki tekrarlara ilgili edilen itirazlara cevap

Bu onuncu meseleye bir hatime olarak İki Haşiye

Birincisi: Kurânın hakikî tercümesi mümkün değil.

Hâtimeden ikinci haşiye: Muhammedin (a.s.m.) getirdiği nur, kâinatın, yokluk, vazifesizlik, anlamsızlık perdesini kaldırır.

Hüsrevin Üstadına yazdığı mektup

On Birinci Mesele: Meleklere iman rüknünün pek çok meyvelerinden küçücük bir meyvesine işaret.

Hâtime: Felâk suresinin bir yönüyle izahı.

Bir ihtar: Her bir âyetin çok mânâları vardır.

Bu sureye ait bir nükte-i icâziyenin haşiyesidir

On Birinci Meselenin haşiyesinin bir lâhikasıdır.

ASÂ-YI MÛSÂDAN İKİNCİ KISIM Hüccetül-Bâliğa Risalesi

BİRİNCİ HÜCCET-İ İMÂNİYE (Âyetül-Kübradan)

Birinci Makamın Birinci Basamağında: Semâvâtın Allahın varlığına delâleti

İkinci Mertebesinde: Atmosfer ve içindekilerinin Allahın varlığına delâleti

Üçüncü Mertebesinde: Yerküresi ve içindekilerinin Allahın varlığına delâleti

Dördüncü Mertebesinde: Deniz ve nehirlerin Allahın varlığına delâleti

Beşinci Mertebesinde: Dağların ve ovaların Allahın varlığına delâleti

Altıncı Mertebesinde: Ağaçların ve bitkilerin Allahın varlığına delâleti

Yedinci Mertebesinde: Hayvanların ve kuşların Allahın varlığına delâleti. Üç hakikati var

Sekizinci Mertebesinde: Peygamberlerin Allahın varlığına delâleti

Dokuzuncu Mertebesinde: Âlimlerin Allahın varlığına delâleti

Onuncu Mertebesinde: Kudsî mürşidlerin Allahın varlığına delâleti

On Birinci Mertebesinde: Meleklerin ve ruhî varlıkların Allahın varlığına delâleti

On Üçüncü Mertebesinde: Nurlu akılların ve selim nurâni kalplerin Allahın varlığına delâleti.

On Dördüncü ve On Beşinci Mertebesi: Vahiy hakikati gelecek şu beş hakikati netice veriyor:

Cenab-ı Hakkın beşerin akıl seviyesine göre hitap etmesi.

Cenab-ı Hakkın, yüce kelâmıyla Kendi Zâtını tarif etmesi.

İnsanların dualarına cevap vermesi Onun yaratıcılığının şenidir.

Kelâm sıfatı, ilim ve hayat sıfatının ayrılmaz bir gereğidir.

Yüce kelamıyla insanları uyarması ulûhiyetinin gereğidir.

Ve ilham ile vahyin arasındaki fark.

Birinci Makamın On Altıncı Mertebesinde: Fahr-i Âlem olan Muhammedin (a.s.m.) Allahın varlığına delâleti

On Yedinci Mertebesinde: Kurânın vech-i icâzı ve Allah kelâmı olduğunun delilleri.

On Sekizinci Mertebesinde: Kâinatın Allahın varlığına delâleti

On Dokuzuncu Mertebesinde: Allahın isim ve sıfatlarının Kendi varlığına delâleti.

İKİNCİ HÜCCET-İ İMÂNİYE (Otuz İkinci Sözden)

Cenâb-ı Hakkın Vahdâniyetinin ispatı. Vahdet ve Ehâdiyet-i İlâhiyeye Asa-yı Musa (Çanta Boy), Söz Basım Yayın, 9789756438206, Bediüzzaman Said Nursi
Stok Kodu
9789756438206
Boyut
135-195
Sayfa Sayısı
520
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2010-12
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat