Sikke-i Tasdik-i Gaybi (Büyük Boy) Risale-i Nurdan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar.

Yirmi Yedinci Mektubun Lâhikasından Alınmış Mühim Parçalar.

Küçük Hüsrev Feyzinin bir istihracıdır.

BİRİNCİ ŞUÂ: Kurân-ı Kerîm otuz üç âyetiyle Risale-i Nura manen ve cifren işaret ediyor. Bu Şuada o âyetlerden yirmi dokuzunun mânâları verilerek, Risale-i Nurun asrımızda Kurânın mânevî bir mûcizesi ve harika bir tefsiri olduğu açıklanıyor.

Birinci Sual: Okunan Kurân ve duaların sevapları sayısız insanlara bağışlanıyor. Bu sevaplar o insanlara nasıl ulaşıyor ve sevabın aynısı onların her birisine veriliyor mu'

İkinci Sual: Kurân Risale-i Nur hakkında ne diyor'

Birincisi (Risale-i Nura işaret eden birinci âyet): Nur Sûresi, 24:35.

Resailin-Nura İşaret Eden İkinci Âyet: Hud Sûresi, 11:112.

Üçüncü Âyet-i Meşhure: Ankebut Sûresi, 29:69.

Dördüncü Âyet-i Meşhure: Hicr Sûresi, 15:87.

Beşinci Âyet: Enâm Sûresi, 6:122.

Altıncı Âyet: Hadîd Sûresi, 57:28.

Yedinci Âyet: Yûnus Sûresi, 10:82.

Sekizinci Âyet: Enam Sûresi, 6:61.

Dokuzuncu Âyet: Bakara Sûresi, 2:256; Lokman Sûresi, 31:22.

Onuncu Âyet: Bakara Sûresi, 2:269.

On Birinci Âyet: Bakara Sûresi, 2:129.

On İkinci Âyet: Bakara Sûresi, 2:151.

On Üçüncü Âyet: Âl-i İmran Sûresi, 3:7.

On Dördüncü Âyet: Nisa Sûresi, 4:162.

On Beşinci Âyet: Nisa Sûresi, 4:174.

On Altıncı Âyet: Fussilet Sûresi, 41:44.

On Yedinci Âyet: Tevbe Sûresi, 9:129.

On Sekizinci Âyet: Mâide Sûresi, 5:56.

On Dokuzuncu Âyet: Tahrim Sûresi, 66:8.

Yirminci Âyet: İsra Sûresi, 17:82.

Yirmi Birinci Âyet veya Âyetler: Nahl Sûresi, 16:121. Enâm Sûresi, 6:161.

Yirmi İkinci Âyet ve Âyetler: Yûnus, Yusuf, Rad, Hicr, Şuarâ, Kasas ve Lokman sûrelerinin başlarındaki âyetler.

Yirmi Üçüncü Âyet: Kalem Sûresi, 68:32.

Yirmi Dördüncü Âyet veya Âyetler: Zümer Sûresi, 39:1.

Yirmi Beşinci Âyet: Fussilet Sûresi, 41:1-2.

Yirmi Altıncı Âyet: Hûd Sûresi, 11:105. Hûd Sûresi, 11:108.

Yirmi Yedinci Âyet: Saf Sûresi, 61:8.

Yirmi Sekizinci Âyet: Tevbe Sûresi, 9:32.

Yirmi Dokuzuncu Âyet: İbrahim Sûresi, 14:1.

Yirmi Dokuzuncu âyetin sehvine dair tafsilât.

SEKİZİNCİ ŞUÂ: Hz.Alinin (r.a.) Risâle-i Nura dair kerâmetkârâne müjdelerinden üçüncüsünü açıklayan bir risaledir. Bu arada, Bediüzzaman, Risâle-i Nurun kıymet ve önemini gösteren hakikatleri açıklamasının sebep ve hikmetlerini de burada belirtmektedir.

YİRMİ SEKİZİNCİ LEMANIN BİRİNCİ MESELESİ: Risale-i Nurdan haber veren İkinci Keramet-i Aleviye Risalesidir.

ON SEKİZİNCİ LEMA: Gizli kalmış mühim bir Peygamber (a.s.m.) mucizesini açıklayan ve evliyânın kerametlerinin hak olduğuna kesin bir delil teşkil eden Hz. Alinin (r.a.) gaybî bir kerametini açıklayan Birinci Keramet-i Aleviye Risâlesi isminde bir lemadır.

SEKİZİNCİ LEMA: Hûd Sûresi 105. ve 112. âyetlerinin tefsiri mâhiyetinde olan bu risâle, Gavs-ı Âzam Abdülkadir Geylanînin kerâmet-i gaybiyesiyle Kurânın esrârına âit olan Risale-i Nurun makbuliyetini gösterir ve bu zamanın Kurân hizmetkârlarına işaretle beraber onların mânevî güçlerini ve şevklerini artıran, sıkıntılarını gideren lemadır.

Risale-i Nurdan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar.

Hüve Nüktesi: Hava zerrelerindeki İlâhî ilim, irade ve kudret tecellîsini anlatır.

Yirmi Dokuzuncu Mektubun Beşinci Risale olan Beşinci Kısmı: Allah göklerin ve yerin nurudur. (Nur Sûresi, 24:35.) âyetine dair.

Nabüdü Nüktesi:

Risale-i Nur nedir ve hakikatler muvacehesinde Risale-i Nur ve tercümanı ne mahiyettedirler' diye bir takriznâmedir. Sikke-i Tasdik-i Gaybi (Büyük Boy), Söz Basım Yayın, 9789756438602, Bediüzzaman Said Nursi
Stok Kodu
9789756438602
Boyut
165-245
Sayfa Sayısı
576
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2010-12
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat