Kur'an Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar Bu kitabı inceleyenler, dini kitaplarda yer alan yanlış görüşlerin eskiye dayandığını göreceklerdir. Bunun böyle olacağını Kur'ân haber vermiştir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

O gün Elçi diyecek ki, Ya Rabbi, be­nim kavmim bu Kur'ân'ı kendi­lerinden uzak tuttular. (Furkan 25/30)

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre bir gün Peygamberimiz şöyle bir konuşma yaptı: Sizler yalınayak, çıplak ve sünnetsiz olarak toplanacaksınız. Tıpkı âyette, İlkin yaratmaya nasıl başladıysak öylece yeniden yaratacağız. Bu bizim verdiğimiz sözdür; onu yerine getireceğiz. (Enbiya 21/104) dendiği gibi. Kıyâmet günü ilk giyindirilecek olan İbrahim'dir. Ashabımdan bir grup sol tarafa alınacak, ben Ashabım! Ashabım! diyeceğim. Allah Teâlâ diyecek ki; Bunlar, senin ayrılmandan sonra sürekli geriye gittiler. Ben de salih kul İsa'nın dediği gibi diyeceğim: ... İçlerinde bulunduğum sü­rece onları görüyordum. Beni vefat ettirince gö­ren yalnız sen oldun. Sen her şeyi görüp gözetirsin. Eğer azab edersen, onlar senin kullarındır. Bağışlarsan şüphesiz sen güçlüsün, doğruyu yaparsın. (Mâide 5/117-118) (Buhari, Enbiya, 8)

Dini menfaatlerine alet edenler eksik olmaz. Siyasi, sosyal, maddi vs. her ne suretle olursa olsun, dini menfaatlerine alet edenler, dine zarar verirler. Bunlar eğer ilim sahibi ve etkili kimselerden olurlarsa zararları büyük ve kalıcı olur. Kimin ne niyette olduğu bilinemediğinden, ihtiyatı elden bırakmamak, din adına ortaya konmuş görüş ve uygulamalara şüpheci bir tavırla yaklaşmak gerekir.

Bu şüphe yüzünden Kur'ân'ı anlama metodu diyebileceğimiz tefsir usulünü gözden geçirdik ve gördük ki, muhkem, müteşâbih, mesânî ve nesih gibi temel kavramlar, ilgili âyetlerden uzak bir biçimde tanımlanmışlar. Bu tespit bizim, Kur'ân'ı açıklama usulünü, Kur'ân'dan bulup çıkarmamızı sağladı. Kitabın son bölümünü oluşturan bu usül, bir çok şeyi düzeltecektir.

Beyaz bir sayfa açmaya çalıştık. Bu sebeple kitap, baştan sona yeniliklerle doludur. Esas yenilik, her konunun Kur'ân-Sünnet bütünlüğü içinde ele alınmasıdır.


Kitapta yer alan 38 ana başlıktan bazıları:

- Kur'an'da Dindarlık
- Cennet'e Kimler Girer
- Şirkle İman Arasında Kararsızlık
- Kur'an'daki Meşiet ve İrade Kavramları
- Ecelin Kısalması
- Şefaat
- Cuma Namazı (Türkiye'de Cuma Namazı Kılınır mı?)
- Kadının Boşanma Hakkı
- Kadınların Şahitliği
- Kadınların Dövülmesi
- Ceza Hukuku Prensipleri
- Nesih ve Recm Cezası
- Kur'an'ı Açıklamada Usul Kuran Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar, Abdüllaziz Bayındır, 3002834100069, Süleymaniye Vakfı Yayınları
Stok Kodu
3002834100069
Basım Yeri
İstanbul
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat