Jön Türkler ve Makedonya Sorunu'nda, konuyu son derece geniş bir yurtiçi ve yurtdışı arşiv araştırması eşliğinde ele alıyor. Yapıtta, Makedonya Sorunu ekseninde ele alınan Balkanlar-Osmanlı-Avrupa ilişkilerinin yanında, aynı zamanda Balkan uluslarının birbirleriyle olan ilişkilerini de oldukça ayrıntılı bir şekilde görme fırsatını yakalıyoruz. Ayrıca, dönemin önemli politik kişiliklerinin özellikle Balkan dillerinde yayımlanan yapıt ve hatıratlarından yararlanılması yapıtı daha da ilgi çekici kılıyor.
Hacısalihoğlu'nun yapıtında, Balkan ulusları, Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa'nın emperyalist devletleri arasında yaşanan son derece karmaşık ve zorlu bir sürecin özellikle İttihad ve Terakki Cemiyeti açısından taşıdığı önemi de görüyoruz:
Yapıt, 1908 İhtilali'ni gerçekleştiren İTC'nin, Makedonya Sorunu sürecinde şekillendiğini ve İTC'nin siyasal ideolojisindeki değişimde Makedonya deneyiminin belirleyici bir rol oynadığını ortaya koyuyor...
Jön Türkler ve Makedonya Sorunu, Cumhuriyet'in kuruluşuna giden tarihsel süreci anlamak, ve bugüne geçmişin deneyimlerinin ışığında bakmak isteyenler için kaynak niteliğinde bir kitap.
(Tanıtım Yazısından)
İçindekiler
Birinci Bölüm
Giriş
Araştırmanın Amacı
Araştırmaların Durumuna Genel Bir Bakış
Kaynaklar
Araştırmanın Yapısı
Araştırma Tekniği ile İlgili Notlar
Tarihleme Sorunu

İkinci Bölüm
Yüzyıl Sonuna Doğru Osmanlı İmparatorluğu ve Balkanlar

Üçüncü Bölüm
1908 Yılı “Temmuz Devrimi“ne Değin Jön Türk Hareketi ve Makedonya Sorunu
Makedonya Sorunu'nun 1900'e Kadar Gelişimi
Makedonya Hakkında Genel Bilgiler
Berlin Barış Antlaşması'ndan Sonra Makedonya Sorunu'nun Güncelleşmesi
1895 Yılından İtibaren Makedonya Sorunu
Jön Türk Hareketinin 1900 Yılına Kadar
Oluşumu ve Gelişimi
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1889 Yılında
Kuruluşu ve 1895 Yılına Kadar Makedonya ile İlişkisi
Jön Türklerin 1895'te Kaçış Hareketi ve İttihad ve
Terakki Cemiyeti'nin Balkanlar'da Örgütlenmesi
Jön Türk Hareketinin Avrupa Merkezlerinde Gelişimi
Jön Türklerin 1900 Yılına Kadar Makedonya Sorunu ile İlgili Görüşleri ve Çözüm Taslakları
Jön Türklerin Bakış Açısıyla Makedonya Sorunu
Makedonya Sorunu'nun Çözümü ile İlgili Jön Türk Tasarısı
Jön Türklerin 1900'den İtibaren Osmanlı İmparatorluğu'ndaki
Tüm Muhalefet Güçlerini Birleştirme Çabası ve
Birinci Jön Türk Kongresi
Britanya Yanlısı Yüksek Bürokratların Katılımı ve Jön Türklerin Yeni Stratejileri
Paris'te “Liberal Osmanlılar“ Kongresinin Organize Edilmesi:
Birinci Jön Türk Kongresi 1902
Kongrenin Ana Maddeleri ve Jön Türk Hareketi ile Jön Türk - Makedonya İlişkileri Açısından Önemi
Eksarhlık Özerklik Hareketinin Gücünü Artırarak Devam Etmesi ve 1902 Yılından SonraMakedonya'da Reformlar
Bulgaristan'ın 20. yy Başında Makedonya
Politikası ve Cuma İsyanı
Makedonya İçin Reform Planları ve
Buna Karşı Tepkiler
Yunan ve Sırp “Silahlı Propagandacılarının“
1904'ten Sonra Makedonya'ya Saldırıları ve
Eksarhlık Hareketinin Gerilemesi
Eksarhist Makedonya Örgütlerine Karşı Denge Güç Olarak Rum Milis Hareketinin Yükselişi
Makedonya'da Sırp, Ulah ve Arnavut Ulusal Hareketlerinin Gelişimi
İç Makedonya Devrimci Örgütü'nün (İMDÖ)
Parçalanışı ve Makedonya Devrimcileri Arasında Bir
“Meşruti Türkiye“ Düşüncesinin Gelişimi
Jön Türklerin 1906 Yılında Makedonya'da Örgütlenmesi ve Taraflarla Doğrudan Sistematik İlişkilerin Başlangıcı 128
Prens Sabahaddin ve “Teşebbüs-i Şahsi ve
Adem-i Merkeziyet Cemiyeti“
Ahmed Rıza Bey ve “Terakki ve İttihad Cemiyeti“
Selanik'te Gizli Bir Cemiyetin Kuruluşu ve Jön Türklerin Makedonya'ya Girişleri
Selanik'teki Terakki ve İttihad Cemiyeti'nin (TİC)
Makedonya'daki Diğer Halk Gruplarının Örgütleri ile İlişkileri
“Congrès des Partis d'Opposition de l'Empire Ottoman“: Paris'te Aralık 1907'de İkinci Jön Türk Kongresi
Terakki ve İttihad Cemiyeti Tarafından
Makedonya'da Devrimin Hazırlanışı

Dördüncü Bölüm
1908 “Jön Türk Devrimi“ ve Makedonya'da “Hürriyet“
Makedonya'da Jön Türk İsyanının Başlaması
İsyan Esnasında Jön Türkler ile Makedonya'daki
Diğer Halk Grupları Arasındaki İlişkiler
Müslümanlar (Arnavutlar ve Türkler)
Hıristiyanlar
Diğer Halk Grupları
Büyük Güçler'in Tutumları
Balkan Ülkelerinin, Özellikle
Bulgar Hükümetinin Tutumu
İsyanın Başarıyla Sürdürülmesi ve Anayasanın
Yeniden Yürürlüğe Konması
Makedonya'da “Hürriyet Şenlikleri“ ve Şenliklere Farklı Makedonyalı Partilerin Katılımı
Sonuç
Beşinci Bölüm
Osmanlı İmparatorluğu'nda İttihatçıların Hükümeti ve
Makedonya Sorunu (1908-1912)
Yeni Düzenin Oluşumu ve Makedonya'da Kısa Süreli Sükûnet
(Ağustos 1908 - Nisan 1909)
Yeni Sistem ve Yeni Haklar
Osmanlı İmparatorluğu'nda İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin Gücünün Artması ve Makedonya Sorunu
Prens Sabahaddin'in Grubu ve Diğer Jön Türk Partileri
Makedonya'da Değişik Halk Gruplarının
Meşrutiyet Kulüplerinin Oluşum Süreçleri ve İTC ile Müzakereleri
Genel Seçimler Ekim/Kasım 1908
Osmanlı Parlamentosunda Makedonya Sorunu Üzerine
Ocak 1909'da İlk Tartışma
Mart/Nisan 1909'da Karşıdevrim (31 Mart Vak'ası)
Sonuç
İttihatçı Hükümetin Makedonya Sorunu'nun Çözümü İçin Aldığı Önlemler (Mayıs 1909-1912)
1909 Yılında Kanun Gücüyle “İttihadın“
Gerçekleştirilmesi Girişiminin Başlangıcı “İttihadın“ Gerçekleşmesi İçin 1910 Yılında
Alınan Polisiye-Askeri Önlemler
Muhalefetin İTC'ye Karşı Birleşmesi ve Osmanlı Hükümetinde Kriz (1911'den Balkan Savaşı'na Kadar)
İttihatçı Jön Türklerin Siyasi İdeolojileri: Osmanlıcılık mı, Türk Milliyetçiliği mi?
“Türkleştirme Politikası“ Sorunu
Jön Türklerin Makedonya Sorununu Çözme
Çabalarının Başarısızlığa Uğraması
Altıncı Bölüm
Balkan Savaşları ve Balkanlar'da Osmanlı
Egemenliğinin Çöküşü
Birinci Balkan Savaşı Esnasında
Makedonya Sorununun Tarafları
Birinci Balkan Savaşı Esnasında ve Sonlarına Doğru
Osmanlı Hükümetinin İttifak Düşünceleri
İkinci Balkan Savaşı, Makedonya Sorunu Tarafları Arasında Hoşnutsuzluk ve İttihatçılar

Yedinci Bölüm
Son Söz
Kısaltmalar
Harita: Yaklaşık 1900'da Batı Balkanlar'da
Osmanlı İmparatorluğu
Ekler
Kaynakça
Dizin
Stok Kodu
9789753332163
Boyut
150-210
Sayfa Sayısı
480
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2008-02
Kapak Türü
Karton Kapak
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat