Önsöz

GİRİŞ

Fütüvvet-Ahi İlişkileri

Ahilik

Kelimenin tamamlanması

Ahiliğin kökenleri

Konu ile uğraşanların fütüvvetciğili ve ahiliği tarifleri

Feta teriminin ilk kullanılmaya başlanışı.BİRİNCİ BÖLÜM
Fütüvvetcllik

Sonradan fütüvvete dönüşen örgütler

Bu dağınık kuruluşların fütüvvetçilik prensiplerinde birleşmesi

Fütüvvet ve niteliklerinden ilk sözedenler

Fütüvvetin sûfilikle ilişkileri

Fütüvvet.batınîlik ilişkileriİKİNCİ BÖLÜM
Fütüvvetcilikte Yeni Gelişim Halife Nasır'ın Fütüvvetciliğin Başına Geçmesi

Suhraverdi fütüvvetnamesinin eleştirilmesi

Anadolu Ahi fütüvvetnamelerindeki tasavvuf kuralları nereden geliyor

Fütüvvetciliği tekeline alan Nasır'm onu milis gücü haline getirme çabaları

Eldeki ilk Anadolu fütüvvetnamesine sonradan giren unsurların karşılaştırılmasıÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türke Özgü Bir Kurum Olan Anadolu Ahiliği

Ahi kelimesinin tamamlanması

Ahiliğin kuruluşu üzerinde bizim görüşümüz

Ahi Evran kimdir?

Ahiliğe benzetilen dernek ve kuruluşlar

İhvan üs-Safa

Batınilik

Karmatiler

Haşimiler

Melamilik

Masonluk

Ortaçağ Avrupasının esnaf ve sanatkarlar kurumları

Şehirlerde sanayiin guruplaşması

Şehirlerde tekelcilik ve himayecilik

Bu kuruluşların ahilikle karşılaştırılması

Batıni-Karmati-Haşişi örgütleri ile ahiliğin karşılaştırılması

Melamiliğin ahilikle karşılaştırılması

Masonlukla ahiliğin karşılaştırılması

Ortaçağ Avrupa esnaf ve sanatkar kurumlarıyla ahiliğin karşılaştırılması

Şövalye kuruluşları nedir?

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Anadolu'da Ahiliğin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Etkenler ve Ahiliğin Sosyal Yaşantıdaki Rolü

Anadolu'da ahiliğin ortaya çıkışım,hazırlayan etkenler

Anadolu'da ahi kuruluşunun öncüleri

Ahiliğin Osmanlı sosyal hayatını düzenleme de rolü

İbn-i Battuta'nın ahiler hakkında verdiği bilgilerBEŞİNCİ BÖLÜM
Ahiliğin Osmanlı Esnaf ve Sanatkârlar Faaliyetlerini Düzenlemesi

Esnaf ve sanatkarların işleri hakkında tüzük

1776 tarihli narh defterlerinden: (bazı eşya fiyatları

1831 tarihli bir narh defterinden: (bazı eşya fiyatları)

1856 tarihli bir narh defterinden: (okkası kuruş hesabı ile)

1811 tarihinde bazı işçi gündelikleri

Bu gündeliklerden bazılarının 1848 yılındaki durumu (gündelik kuruş olarak)ALTINCI BÖLÜM


Osmanlı Esnaf ve Sanatkârlar Teşekküllerinin Gedikler

Haline Dönüşmesi

Gedik ne demektir?

Enfiyeci gediğine ait bir berat

Bürüncük dokuyucularına ait gedik beratı

Peştemalcı gediğine ait berat

Şekerlemeci gediği

Gedik türleri ve gedik nizarnı

Gediklerin ve sanat ve ticaret tekelciliğinin kaldırılması

Süreklilik (istikrar) kazanan gedikler

İtibarı muhafaza edilmiş düzenli gedikler

Gedik üstüne gedik konmasıYEDİNCİ BÖLÜM
Esnafın Gelenek Töre ve Törenleri

Serezde esnaf kuruluşları ve yaşantıları

Yönetim

Esnaf kurulları ve toplantıları

Memleket toplantısı

Esnaf sandığı

Esnaf örgütü ve mesleki törenlerSEKİZİNCİ BÖLÜM

Ahi Örgütünün İmece ve Yaran Kuruluşu Halinde

Köylere Yayılışı

Yaran odaları

Konunun Isparta ilinde izlenmesi

Yenice köyde yaran odaları kuruluşu

Bir yaran odasının kuruluşu

Odanın iç düzeni ve gelenekleri

Yaranların köyde sosyal yardım çalışmalarıDOKUZUNCU BÖLÜM

Ahi Tüzükleri Olan Fütüvvetnamelerin ortak İlkeleri

Fütüvvetnamelerin ortak ilkeleri

Ahi töre ve kuralları

Ahi1ikte önemli aşamalar ve rütbeler

Osmanlı İmparatorluğunda faizin devletçe düzenlenmesi ve kontrolü

Murabaha nizamnamesi

Esnaf, sanatkar ve meslek sahiplerinin bir piı"e bağlılıklanONUNCU BÜLÜM

Fütüvvetnameler Nedir Niçin Düzenlenmişlerdir

Fütüvvetin niteliği ve kökenleri

Fütüvvetname türünün ilkel biçimleri

Fütüvvetçiliğin bir devlet başkam eliyle örgütlenmesi

Fütüvvetnamelerden başka kurumların da yararlanması

What are the futuwwatnamas and why were they written?ONBİRİNCİ BÖLÜM

Fütüvvetçilikle Ahiliğin Ayrıntıları

Nasır'ın kurduğu fütüvvet örgütü

Suhraverdi fütüvvetnamesinin sonraki kuruluşlara örnek oluşu

Anadolu Ahi1iğini doğuran nedenler

Ahiliğin amacı ve ilkeleri

Ahiliğin Sosyo-ekonomik yaşantıyı düzenlemedeki rolü

Esnaf ve sanatkar kuruluşlarının gedik haline dönüşüşü

Les Akhi en Anatolie, Akhı Evren et son entourage

Ahi1ik, Özet ve sonuç

Kaynakça

Genel Dizin
Stok Kodu
9789751601924
Boyut
135-195
Sayfa Sayısı
259
Basım Yeri
Ankara
Basım Tarihi
1997
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2.Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat