Nâşir Muhammed İkbal'in mukaddimesi

Onlardan [Selçuklulardan] evvela İslamiyete giren Yakak'ın zikri.

Subaşının Selçuk emirleriyle muhabere etmek üzere asker techizi.

Melik Çakır Beg ve Sultan Mevdud ibn Mes'ud arasındaki maceranı n zikri

Sultan Mes'ud bin Mahmud bin Scbüktekin'in katledilmesi

Emirülmüminin Kaim Biemrillah ile Arslan el-Besasiri vak'ası ve Sultan Rükneddin Ebu Talib Tuğ-rul Beg bin Davud bin Mi­kail bin Selçuk'un Bağ-dad üzerine yürümesi

Sultan Rükneddin Ebu Talib Tuğ-rul bin Mikail bin Selçuk'un Sire­tinin zikri

Vezir Amidülmülk Ebu Nasr el-Kündüri hakkında malumat. .

Çakır Beg Davud bin Mikail bin Selçuk'un macerası ve Sultan Adu­duddevle Ebu Şuca Alp Arslan bin Mikail bin Selçuk'un Sultan Mevdud bin Mes'ud bin Mahmud bin Sebüktekin ile muharebesi ve Mevdud'un inhizamı

Melik Çakır Beg Davud bin Mikail bin Selçuk'un vefatı, Ebu Suca Alp Arslan'ın istiklali

Sultan Adududdevle Ebu Şuca Alp Arslan bin Davud bin Mikail bin Selçuk'un zikri

Sultan ül-Azam Adud ud-Devle ebu Şuca Alp Arslan bin Mikail bin Selçuk'un Melik Kutalmış bin İsrail He muharebesi ve onun galip gelmesi.

Horasan Amidi Muhammed bin Mansur en-Nesvinin zikri

Sultan ül-Azam Adud ud-Devle ebu Şuca Alp Arslan'ın Rum seferi.

Sultan ül-Azam Adud ud-Devle ebu Şuca Alp Arslan bin Davud bin Mikail bin Selçuk'un Gürcü memleketlerinden Rum tara­fına seferi

Sultan ül-Azam Alp Arslan'ın ikinci defa Fars ve Kirman'a gitmesi.

Fadlun'un vak'ası ve kalesinin fethi

Sultan ül-Azam Adud ud.Devle ebu Şuca Alp Arslan'ın bir defa daha Rum Diyarına seferi.

Sultan ül-Azam Adud ud-Devle ebu Şuca Alp Arslan'ın tekrar Rum meliki Ermanus üzerine yürümesi ve onu esir etmesi.

Sultan ül-Azam Adud üd-Devle Ebu Şuca Alp Arslan bin Davud bin Mikail bin Selçuk'un Semerkann seferi ve orada şehit olması.

Sultan ül-Azam Celal üd-Devle ebu'l-Feth Melikşah bin Alp Ars­lan bin Davud bin Mikail bin Selçuk'un saltanat günleri.

Emirülmüminin Kaim Biemrillah'ın dört yüz altmış yedi Senesi Şabanının on ikisinde vefatı.

Melik Şihab üd-Devle Tökiş bin Alp Arslan bin Davud bin Mikail bin Selçuk'un isyanı

Sultan ül-Azam Muiz üd-Din v'ed.Dünya Ebu'l-Haris Sencer bin Melikşah bin Alp Arslan bin Davud bin Mikail bin Selçuk yemin Emirülmümininin doğumu.

Sultan ül-Azam Celal üd-Oevle Ebu'l-feth Melikşah bin Alp Ars­lan'ın Maveraünnehir üzerine ikinci seferi

Nizamül mülk Kıvameddin Hoca Buzurg Ebu Ali el-Hasan bin Ali bin İshak Radi Emirülmüminin'in katli

Sultan ül-Azam Celal üd-Dünya v'ed-Din Ebu'l-Feth Melikşah bin Alp Arslan bin Davud bin Mikail bin Selçuk'un vefatı Mahmud bin Sultan Melikşah bin Alp Arslan'ın saltanatı.

Sultan Rükneddin Ebu'l-Muzaffer Berkyaruk bin Melikşah bin Alp Arslan'ın saltanatı.

Kasim-i Emirülmüminin'in Sultan Gıyas üd-Din Ebu Şuca Muham­med Taber'in saltanatı

Muiz üd-Din v'ed-Dünya Melik ül-İslam v'el-Müslimin imad-i al-i Selçuk ebi'l Haris Sencer bin Melikşah yemini Emirülmümi­nin Horasan'dan Irak'a vusulü, zaferi ve afvı

Mugisüddin ebu'I-Kasım Mahmud bin Muhammed Taber yemin-i Emirülmüminin Irak'ta saltanatı.

Sultan Rükneddin Tuğrul bin Muhammed Taber bin Melikşah bin Alp Arslan bin Davud bin Mikail bin Selçuk'un saltanatı .

Ebü'l-Feth Mes'ud bin Muhammed Taber bin Melikşah bin Alp Arslan bin Davud bin Mikail bin Selçuk, Kasımı Emirülmü­minin saltanatı

Adı gecenin siyreti

Biz yine Irak ahvaline ve orada vaki olan vakaların zikrine dönelim Sultan Mes'ud'un ölümünden sonra Bakdad'da cereyan eden vak'alar

Sultan Arslanşah bin Tuğrul bin Muhammed Taber bin Melikşah bin Alp Arslan bin Davud bin Mikail bin Selçuk, Kasım-i Emirülmüminin

Sultanın emir vermesi

Sultan Rükneddin Tuğrul bin Arslanşah bin Tuğrul bin Muhammed Taber bin Melikşah bin Alp Arslan bin Davud bin Mikail bin Selçuk. Kasım-i Emirülmüminin

Selçuk Sultanlarının zikri ve hükümete başladıkları zamandan in­kırazlarına kadar hükümet günlerinin mikdarı

Bazı Selçuk memlûklerinin ah valinin zikri
Stok Kodu
9789751611504
Boyut
160-240
Sayfa Sayısı
150
Basım Yeri
Ankara
Çeviren
Necati Lügal
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2.Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat