Bu çalışmada Ermeni milliyetçiliği çerçevesinde sınırları çizilen Azeri-Ermeni ilişkileri ki bu durum daha sonra meydana gelecek olan olayların çekirdeğini oluşturmuştur-çeşitli bölge ve şehirlerde meydana gelen olaylar, bu olaylar neticesinde azerilerin ve Ermenilerin şikayetlerinin idari makamlara yansıma şekli, 1905 grevinde Azeri-Ermeni işçilerinin durumu, grevler sırasında yaşanan hadiseler incelenmiştir. Eser, Çarlık Rusyası'nın Azerbaycan'ı işgalinden başlayarak Ermeni milliyetçiliğinin oynadığı rolü arşiv belgelerine dayanarak ortaya koymuştur.
İçindekiler:
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
TEŞEKKÜR
ÖNSÖZ
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
1905 BİRİNCİ RUS İHTİLÂLİ YILLARINDA AZERİLER VE ERMENİLER
I. BİRİNCİ RUS İHTİLÂLİ VE AZERİLER
A. Azerbaycan'da Birinci Rus İhtilalini Hazırlayan Sebepler
1. Ekonomik Sebepler
a. Toprak Reformunun Getirdikleri
b. Köy Ekonomisi
c. Köylülerin Zor Durumu ve Tepkiler
d. Kaçaklar Hareketi
2. Azerbaycan'da Sanayinin Gelişmesi
a. Petrol Sanayi
b. Başka Sanayi Dalları ve Nakliyat
3. Sınıfların Şekillenmesi
a. İşçilerin Durumu
b. Grevler
c. Köylüler ve Tarım Politikası
4. Siyasî Sebepler
a. Sosyal Demokrasi ve İşçi Hareketleri
b. Rus-Japon Savaşı ve Azerbaycan'a Tesiri
c. Siyasî Örgütlenme
5. Sosyal ve Kültürel Sebepler
a. Eğitimin Gelişmesi
b. Sosyal ve Kültürel Hayatta Canlanma
c. Kütüphanecilik Atılımları
d. Özel Yayıncılık
B. Birinci Rus İhtilalinin Başlaması ve Ekonomide Grevler Dönemi
1. Siyasî Hayatta Meydana Gelen Değişiklikler
a. Azeri Milletvekillerinin Duma'daki Faaliyetleri ve Siyasî Teşekküller
2. Sosyal ve Kültürel Değişiklikler
a. Cehaletle Mücadele
b. Fikir Hürriyetinde İlk Adım
c. Edebî Görüşler
d. Sosyal Kuruluşların Etki Alam
II. BİRİNCİ RUS İHTİLÂLİ VE ERMENİLER
A. Birinci Rus İhtilâlim Hazırlayan Sebepler
1. Ekonomik Sebepler
a. İşçi Hareketlerinin Başlaması
b. 1903'te Hağbad Köylülerinin Durumu
2. Siyasî Sebepler
a. Aydınların Şuurlanmadaki Rolleri
b. Sosyalistlerin Harekete Geçişi
c. Ermeni Emlâkinin Müsaderesi
d. Siyasî Kuruluşlar
e. Hmçakla Taşnaksutyun Arasmdaki Farklılıklar
3.19. Yüzyılın İkinci Yarısında Ermeni Kültür Hayatı
a. Basında Hızlı Gelişme
b. Eğitim İçin Sarf Edilen Gayretler
c. Edebiyat Aülımları
d. SanaünRolü
B. Birinci Rus İhtilâlinin Ermeniler Arasında Yayılması ve Sosyal Demokrat Teşkilatların Şekillenmesi
1. İşçilerin Durumu ve Grevler
a. Ekim Siyasî Grevleri ve İş Yavaşlatmalar
b. Aralık (Dekabr) Aymdaki Silahlı İsyamn Yankıları
2. İhtilâlin Seyrinde 1906-1907 Yılları
İKİNCİ BÖLÜM
KAFKASYA ÖTESİ'NDE MİLLİYETÇİLİK AKIMLARI
I. AZERBAYCAN'DA MİLLÎ MESELELER VE MİLLETLERİN
KENDİ KADERLERİNİ TAYİN ETMESİ
A. 1905'ten Önce Millî Uyanış Devri ve Ruslaştırma Siyaseti
B. Azerbaycan Bolşeviklerinin ve Milliyetçi-Muhafazakâr Aydınların Millet Anlayışı, Sınıf Mücadeleleri
C. Azeri ve Ermeni Sosyalistlerinin İşbirliği
D. Azerbaycan Bolşeviklerinin Halklar Dostluğu Anlayışı
E. İslâm Dininin Millî Hareketlere Tesiri
F. Azerbaycan'da Kimlik Sorunu
1. Dinî ve Saf Şiî Kimliği
2. Azeri Kimliği
3. Türk Kimliği
4. Panislâm Kimliği
H. ERMENİLERDE MİLLİYETÇİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
A. Kafkasya Ötesi'nde Ermenilerin Siyasî ve Kültürel Faaliyetleri
B. Ermeni Aydınların Halk Üzerindeki Etkisi
C. Ermeni-Gürcü Münasebetleri
D. Ermenilerin Toprak İddialarının Millî Şuura Tesiri
E. Taşnaksutyun Partisinin Ermeni Milliyetçiliğindeki Rolü
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AZERİ-ERMENİ ÇATIŞMALARI VE KAFKASYA ÖTESİ'NDE KRİZ (1905-1907)
I. AZERİLER VE ERMENİLER ARASINDAKİ ÇATIŞMALARIN SEBEBİ
A. Basın Organlarının Olaylara Bakış Tarzı
B. Azeri-Ermeni Çatışmaları
1.Baku Olayları
2. Nahçivan Olayları
3. Erivan Olayları
4. Eçmiadzin, Cebrayıl-Karyakin, Gence, Şuşa ve II. Baku Olayları
5. Tiflis Olayları
6.Tiflis Barış Görüşmeleri (20 Şubat 1906)
7. Katar Olayları
8. Zengezur Olayları
C. Azerilerin ve Ermenilerin Şikâyetlerinin İdarî Makamlara Yansıması
II. 1905 GENEL GREVLERİNDE AZERİLER VE ERMENİLER ARASINDA MEYDANA GELEN ÇATIŞMALAR
DÖRDÜNCÜ BOLUM
1907-1920 YILLARI ARASINDA AZERI-ERMENI ÇATIŞMALARI VE BÜYÜYEN KRİZ
I. MART OLAYLARINDA AZERİLER VE ERMENİLER
A. Azerbaycan'daki Mühim Siyasî Olaylar (1907-1920)
1. İhtilâle Götüren Siyasî Gelişmeler
a. Kafkasya Ötesi Seymi
b. Azerbaycan Bağımsızlığım İlân Ediyor
2. Azerbaycan'da Sovyet Hâkimiyetini Hazırlayan Şartlar ve Rusya
B. İki İhtilâl Arasında Ermenilerin Durumu (1905-1917)
1. Bolşeviklerin Taşnaklarla Mücadelesi
C. Mart Olayları (31 Mart 1918)
1. Mart Olaylarından Sonra Meydana Gelen Çatışmalar
a. Şamahı Olayları
b. Küba Olayları
c. Erivan Olayları
II. Karabağ ve Nahçivan'daki Çaüşmalar (1919-1920)
A. Karabağ Olayları
B. Nahçivan Olayları
BEŞİNCİ BÖLÜM
AZERİLER VE ERMENİLER ARASINDA EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL SAHALARDAKİ İLİŞKİLER (1905-1918)
I. KAYNAKLARA GÖRE EKONOMİK İLİŞKİLER
A. Nüfus Ve Sosyal Yapı Verileri
II. AZERİLER VE ERMENİLER ARASINDAKİ KÜLTÜREL
İLİŞKİLER
A. Edebî İlişkiler
1. Sözlü Edebiyat
2. Yazılı Edebiyat
B. Eğitim Seviyesinde Farklılıklar
III. ERMENİLERLE İLGİLİ GÖRÜŞLER
Sonuç
Bibliyografya
I. Arşiv Belgeleri
A. Basılmamış Arşiv Belgeleri
B. Basılı Arşiv Belgeleri
II. Gazete ve Dergiler
A. Kitap ve Makaleler
Dizin
Haritalar
Stok Kodu
9789751618851
Boyut
155-240
Sayfa Sayısı
535
Basım Yeri
Ankara
Basım Tarihi
2006-12
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2.Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat