Kara Çelebi-zade Abdülaziz EfendiRavzatü'l-Ebrar ZeyliTahlil ve Metin 1732

%15
Ravzatü'l-Ebrar Zeyli,Nevzat Kaya
ÖNSÖZ
BİBLİYOGRAFYA
I. BÖLÜM
KARA ÇELEBİ-ZADE ABDÜLAZİZ EFENDİNİN HAYATI
Karakteri
İlmî ve Edebî Kişiliği
Hayratı
II. BÖLÜM
ABDÜLAZİZ EFENDİNİN ESERLERİ
1 -Tarihe Ait Eserleri
a. Ravzatü'l-ebrâri'l-mübîn bi-vekayi'i selefi'l-mâziyye ve'1-ahbâr
b. Ravzatü'l-ebrâr zeyli
c. Süleymân-name
d. Zafer-nâme
2 - Siyere Ait Eserleri
a. Mir'âtü's-safâ
b. Hilyetu 1-enbiyâ
c. Fevâyihu'n-Nebeviyye fi siyeri'l-Mustafaviyye
3 - Edebiyata Ait Eserleri
a. Gülşen-i niyaz
b. Dîvân
c. Risâle-i kalemiyye
d. Münâca'ât
4 - Fıkha Ait Eserleri
a. Nefahâtu 1-üns fî-şerhi ravzati'1-Kuds
b. Hallu 1-iştibâh 'an ukadi'l-eşbâh
c. Kitâbu'l-elgâz fi-fıkhı'1-Hanefi
d. el-Kâfî
e. Fetevâ
5 - Tefsire Ait Eseri
a. Risâletün fî-kavli'1-Beyzâvî ve li'l-mu'teber tahsis hâze'l-hükm
6 -Ahlâka Ait Eserleri
a. Ahlâk-ı muhsini tercemesi
III. BÖLÜM
KARAÇELEBİ-ZÂDE ABDÜLAZİZ EFENDİNİN TARİHÇİLİĞİ
IV. BÖLÜM
RAVZATÜ'L-EBRÂR ZEYLİ'NİN TE'SİRLERİ
1 - Mustafa Na'îmâ Efendi, "Ravzatü'l-Huseyn fî Hulasatı Ahbâri'1-Hâfı-keyn"
a. Muhtevanın meâlen aktarılması
b. Müellif isminin zikredilmesi
2-Abdurrahman Abdi Paşa (V. 11031 1692), Vekâyi-name
a. Muhtevanın aynen aktarılması
b. Muhtevanın me'âlen aktarılması
c. Takdim te'hirler yapılması
d. Abdi Paşa'nın kendi tasarrufları
e. Tarih, lakap ve ba'zı isimlerin hazfı
3 - Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa, Silahdâr Tarihi
a. Muhtevanın aynen aktarılması
b. Muhtevanın me'âlen aktarılması
c. Tarih ve isimlerin hazfı
d. Müellifin kendi tasarrufları
V. BÖLÜM
RAVZATÜ'L-EBRÂR ZEYLİ'NİN NÜSHALARININ TAVSİFİ
1 -Birinci te'lif nüshaları
2 - İkinci te'lif nüshaları
VI. BÖLÜM
KARA ÇELEBİ-ZADE'NİN "RAVZATÜ'L-EBRÂR ZEYLİ'' İSİMLİ ESERİNİN MUHTEVASI
SONUÇ
METİN
ARAPÇA VE FARSÇA METİNLERİN TERCÜMELERİ
İNDEKS
Stok Kodu
9789751616727
Boyut
160-240
Sayfa Sayısı
368
Basım Yeri
Ankara
Basım Tarihi
2003
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2.Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat